Advantage Austria Pokazati navigaciju

Metalna industrija i obrada metala

Najmodernija austrijska tehnologija stvara izvanredne proizvode od metala koji se izvoze diljem svijeta, uključujući tračnice za vlakove, lim, valjani aluminij te precizne čelične cijevi za automobilsku industriju. Metalna industrija i obrada metala iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      Ispis
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA