Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

С помощта на някои подбрани цифри можете да се информирате за значението на бранша „Метали и металообработка”.

Стоманодобивна индустрия – ориентировъчни данни за 2016 r.

Източник: Браншов съюз на минната промишленост – Стомана.
Производство на сурова стомана7,4 милиона тона
Производство на суров чугун5,6 милиона тона
Заети лица15.044

Леярска промишленост – ориентировъчни данни за 2016 г.

Източник: Годишен доклад 2016. Асоциация на металургичната индустрия
Заводи38
Заети лица6.828
Производствена стойност на чугунените и стоманените отливки155.416 тона
Производствена стойност на отливките от нежелезни метали159.443 тона
Експортна квота от стойността на общата продукция58,48 %

Алуминиева промишленост – ориентировъчни данни за 2016 г.

Източник: Браншов съюз на минната промишленост – Стомана, Браншов съюз на металообработващата промишленост в областта на нежелезните метали
Заводи14
Заети лицаоколо 4.300
Реализирана продукция2,8 милиарда евро

Десетте най-големи предприятия на металообработващата промишленост на Австрия според нетния оборот в милиони евро за 2016 г. 

Източник: Trend Top 500
1. voestalpine AG 11.294,51
2. Blum Verwaltung GmbH 1.655,83
3. Plansee Holding AG 1.168,00
4. Amag - Austria Metall AG 906,20
5. Montanwerke Brixlegg AG 560,20
6. Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH (HAI) 424,90
7. Neuman Fried. v. GmbH 424,00
8. Grass GmbH 330,00
9. Austria Buntmetall GmbH 283,93
10. Mayer & Co Beschläge GmbH 252,00

 

Последна актуализация на:
2018.05.07
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA