Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

С помощта на някои подбрани цифри можете да се информирате за значението на бранша „Метали и металообработка”.

Стоманодобивна индустрия – ориентировъчни данни за 2015 r.

Източник: Браншов съюз на минната промишленост – Стомана.
Производство на сурова стомана7,7 милиона тона
Производство на суров чугун5,8 милиона тона
Заети лица14.961

Леярска промишленост – ориентировъчни данни за 2015 г.

Източник: Годишен доклад 2015. Браншов съюз на леярската промишленост.
Заводи40
Заети лица6.599
Производствена стойност на чугунените и стоманените отливки155.886 тона
Производствена стойност на отливките от нежелезни метали153.563 тона
Експортна квота от стойността на общата продукция74,30 %

Алуминиева промишленост – ориентировъчни данни за 2015 г.

Източник: Браншов съюз на минната промишленост – Стомана, Браншов съюз на металообработващата промишленост в областта на нежелезните метали
Заводи14
Заети лицаоколо 4.100
Реализирана продукция2,8 милиарда евро

Десетте най-големи предприятия на металообработващата промишленост на Австрия според нетния оборот в милиони евро за 2015 г. 

1. voestalpine AG 11.068,70
2. Blum Verwaltung GmbH 1.555,70
3. Plansee Holding AG 1.182,00
4. Amag Austria Metall AG 913,30
5. Montanwerke Brixlegg AG 609,90
6. Neuman Fried. v. GmbH 469,00
7. Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH (HAI) 378,80
8. Grass GmbH 340,00
9. Schoeller - Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) 313,70
10. Austria Buntmetall GmbH 313,00

Източник: www.trendtop500.at

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA