Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Тук ще намерите общ преглед на някои цифри за австрийската хранителна промишленост, селското стопанство и експорта на аграрна продукция.

Австрийската хранителна промишленост: индустрия и занаят 2015

Източник: Statistics Austria, Асоциация на австрийската хранително-вкусова промишленост 
Стойност на продукцията:13,5 милиарда евро
Предприятия:866
Сътрудници:58.570

Австрийска хранителна промишленост 2015

Източник: Statistics Austria, Асоциация на австрийската хранително-вкусова промишленост 
Брой на браншовете в хранителната промишленост30
Годишна стойност на продукцията8 милиарда евро
Брой на промишлените предприятияca. 210

Пример: Млечно стопанство 2015

Източник: Agrarmarkt Austria Marketing Циркулярно писмо до пресата, Annual Report on Milk and Dairy Products 2015
Брой на млекоцентралите и мандрите91
Брой на работниците4.630
Оборот2,25 милиарда евро
Експорт 1,16 милиарда евро

Десетте най-големи предприятия от хранително-вкусовата промишленост на Австрия по нетен оборот в млн. евро (2015 г.)

1. Spar Österreich 13.180,00
2. Rewe International AG 12.540,00
3. Lidl Österreich GmbH 1.100,00
4. MPreis WarenvertriebsGmbH 804,00
5. Wedl & Hofmann GmbH 532,00
6. Transgourmet Österreich GmbH (vormals: C+C Pfeiffer GmbH) 490,20
7. tobaccoland Handels GmbH & Co KG 267,00
8. Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH 225,81
9. Unimarkt HandelsGmbH & Co KG 216,00
10. Kastner GroßhandelsGmbH 206,27
Източник: http://www.trendtop500.at/

Обща външна търговия със селскостопански продукти, Австрия – всички страни 2015

Източник: Statistics Austria, Асоциация на австрийската хранително-вкусова промишленост
 Стойности в 1.000 евро
Експорт10,1
Импорт11,1

Външна търговия на Австрия с изделия на хранителната промишленост

Източник: Statistics Austria, Асоциация на австрийската хранително-вкусова промишленост
ГодинаЕкспортИмпортВъншнотърговски баланс
2013 г.5,44 милиарда евро4,77 милиарда евро+ 0,66 милиарда евро
2014 г.5,57 милиарда евро4,89 милиарда евро+ 0,67 милиарда евро
2015 r.5,97 милиарда евро5,05 милиарда евро+ 0,93 милиарда евро

Селско стопанство 

Източник: Statistics Austria
Брой на селскостопанските и горскостопанските предприятия (2013r.)166.317
Брой на семейните предприятия с основна трудова дейност в областта на селското стопанство (2013r.)61.955
Брой на семейните предприятия с допълнителна трудова дейност в областта на селското стопанство (2013r.)91.560
Брой на планинските земеделски предприятия (2013r.)  63.946
Брутно създаване на стойност на австрийското селско стопанство 2015 на производствени цени2,61 милиарда евро
от тях заети лица от семейството (2013r.)414.410

Биологично селско стопанство 

Източник: „Зелен доклад 2016“ на Федералното министерство на селското и горското стопанство, околната среда и водите
Дял на биологично стопанисваните площи от общата земеделска обработваема площ (2015)21,2 %
Брой на биологично стопанисваните предприятия (2015)20.779
Оборот (2014)около 1 Mrd.  милиона евро
Дял в оборота на търговията с хранителни продукти (2014) 67 %
Дял в оборота на директния пласмент (2014)14 %
Дял в оборота на големите кухни (2014)7 %
Експортен дял (2014)7 %
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA