Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Тук ще намерите общ преглед на някои цифри за австрийската хранителна промишленост, селското стопанство и експорта на аграрна продукция.

Австрийската хранителна промишленост: индустрия и занаят 2016

Източник: Statistics Austria, Асоциация на австрийската хранително-вкусова промишленост 
Стойност на продукцията:13,5 милиарда евро
Предприятия:754
Сътрудници:58.560

Австрийска хранителна промишленост 2016

Източник: Statistics Austria, Асоциация на австрийската хранително-вкусова промишленост 
Брой на браншовете в хранителната промишленост30
Годишна стойност на продукцията8,1 милиарда евро
Брой на промишлените предприятияca. 200

Пример: Млечно стопанство 2016

Източник: Agrarmarkt Austria Marketing Циркулярно писмо до пресата, Annual Report on Milk and Dairy Products 2016
Брой на млекоцентралите и мандрите86
Оборот2,45 милиарда евро
Експорт 1,17 милиарда евро

Десетте най-големи предприятия от хранително-вкусовата промишленост на Австрия по нетен оборот в млн. евро (2016 г.)

1. Spar Österreich - Gr. 13.800,00
2. Rewe International AG - Gr. 12.720,00
3. MPreis WarenvertriebsGmbH - Gr. 835,00
4. Transgourmet Österreich GmbH (vormals: C+C Pfeiffer GmbH) 516,00
5. tobaccoland Handels GmbH & Co KG 274,90
6. Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH 250,01
7. Kastner GroßhandelsGmbH - Gr. 212,35
8. Kröswang GmbH 182,40
9. Schlumberger AG - Gr. 177,50
10. Havi Logistics GmbH (vormals: SDL HandelsGmbH) 172,63

Източник:  http://www.trendtop500.at/


Обща външна търговия със селскостопански продукти, Австрия – всички страни 2016

Източник: Statistics Austria, Асоциация на австрийската хранително-вкусова промишленост
Експорт10,4 милиарда евро
Импорт11,4 милиарда евро

Външна търговия на Австрия с изделия на хранителната промишленост

Източник: Statistics Austria, Асоциация на австрийската хранително-вкусова промишленост
ГодинаЕкспортИмпортВъншнотърговски баланс
2014 г.5,57 милиарда евро4,89 милиарда евро+ 0,67 милиарда евро
2015 r.5,97 милиарда евро5,05 милиарда евро+ 0,93 милиарда евро
2016 r.6,19 милиарда евро5,17 милиарда евро+ 1,02 милиарда евро

Селско стопанство 2016

Източник: Statistics Austria
Брой на селскостопанските и горскостопанските предприятия 161.200
Брой на семейните предприятия с основна трудова дейност в областта на селското стопанство58.030
Брой на семейните предприятия с допълнителна трудова дейност в областта на селското стопанство 87.050
Други16.120
Брой на планинските земеделски предприятия58.700
Брутно създаване на стойност на австрийското селско стопанство  на производствени цени2,75 милиарда евро
от тях заети лица от семейството 410.900

Биологично селско стопанство 

Източник: „Зелен доклад 2017“ на Федералното министерство на селското и горското стопанство, околната среда и водите
Дял на биологично стопанисваните площи от общата земеделска обработваема площ (2016)21,9 %
Брой на биологично стопанисваните предприятия (2016)21.820
Оборот (2015)около 1 милиона евро
Дял в оборота на търговията с хранителни продукти (2015) 69 %
Дял в оборота на директния пласмент (2015)13 %
Дял в оборота на големите кухни (2015)11%
Експортен дял (2015)4 %
Последна актуализация на:
2017.10.24
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA