Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Krótki przegląd

Innowacje materiałowe mają ogromny wpływ na sukces gospodarki. Umożliwiają one wprowadzenie nowych produktów na rynek. Zastosowanie nowych materiałów i tworzyw prowadzi także do znacznych oszczędności na surowcach i energii. Zauważalne jest także odciążenie środowiska. W Austrii znajdą Państwo liczne przedsiębiorstwa, które działają w rozwiniętym obszarze nowych materiałów.

Treść

Gospodarka materiałowa

Nowe materiały są istotną częścią wysoko innowacyjnych technologii. Wiele z kluczowych technologii nie zaistniałoby bez zastosowania nowych materiałów. Do nich zalicza się między innymi 

 • technikę informacji
 • technikę ochrony środowiska
 • technikę zbrojeniową
 • energetykę
 • technikę komunikacyjną
 • technię produkcj

Kompozyty drewna

Drewno jest w Austrii bardzo ważnym surowcem i zarówno austriacki przemysł drzewy, jak też firmy zajmujące się opracowywaniem kompozytów zajmują ważną pozycję na rynkach międzynarodowych. Poprzez obróbkę mechaniczną i chemiczną powstają z drewna nowe materiały dla przemysłu będące podstawą do tworzenia innowacyjnych produktów.

Wiodącą rolę w Europie w produkcji melaminy odgrywa firma Borealis Agrolinz Melamine GmbH z Linzu zajmująca w tym sektorze drugą pozycję na świecie. Opracowany przez Agrolinz Melamine International (AMI) i centrum kompetencyjne Wood K plus nowy produkt otrzymał najważniejszą eurpejską nagrodę sektora leśno-drzewnego "Schweighofer-Prize". Wprowadzony pod nazwą „Hiperwood“ produkt jest powstałym na bazie melaminy kompozytem. Nie rozpuszcza się on w wysokich temperaturach i w związku z tym może zrewolucjonować produkcję domów z gotowych elementów oraz okien.

Isosport z siedzibą w Eisenstadt jest wiodącym oferentem kompozytów tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji nart i desek snowboardowych. Oprócz tego przedsiębiorstwo dostarcza tworzywa wielowarstwowe dla przemysłu budowlanego, muzycznego, motoryzacyjnego, sportowego oraz rozrywkowego. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty do ponad 40 państw.

Kompozyty metalowe

W tym segmencie każda droga prowadzi do tyrolskiej firmy PLANSEE Group będącej wiodącym producentem najwyższej jakości materiałów topliwych otrzymywanych drogą metalurgii proszków. Od 1921 firma opracowuje, produkuje i wprowadza na rynek innowacyjne produkty z metali wysokotopliwych i ich stopy oraz kompozyty metalowe. Produkty firmy PLANSEE znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, elektronicznym, technice medycznej, energetyce, technikach powlekania oraz lotnictwie. Przedsiębiorstwo posiada 34 przedstawicielstwa w 16 krajach.

Badania

Coraz więcej austriackich instytutów zajmuje się badaniami nad nowymi materiałami.
W Instytucie Nauki o Materiałach Institut für Werkstoffwissenschaft prowadzone są badania nad materiałami o dużym znaczeniu dla maszynoznawstwa: od metali przez polimery i ceramikę do kompozytów.

Instytu Nauki o Materiałach i Badań Tworzyw Sztucznych Institutes für Werkstoffkunde und Prüfung der Kunststoffe w Leoben bada mechaniczne zachowanie tworzyw sztucznych i kompozytów pod naciskiem, długotrwałym obciążeniem oraz obciążeniem zmęczeniowym. Oprócz tego sprawdzane jest znaczenie polimerów dla długotrwałego rozwoju inżynierii oraz oferowane szerokie usługi w zakresie badań i rozwoju dla przemysłu.

Austriacki Instytut Technologiczny Austrian Institute of Technology (AIT) jest największym w Austrii pozauniwersyteckim ośrodkiem naukowym. Badania prowadzone w Mobility Department „Light Metals Technologies“ skupiają się na nowych stopach aluminium i magnezu dla przemysłu motoryzacyjnego. Grupa złożona z 30 ekspertów opracowuje i testuje nowe lekkie części konstrukcyjne z kompozytów obniżające wagę samochodu i nadal gwarantujące jego bezpieczeństwo.

Przykładowy projekt

Projekt APMT - Advanced Polymeric Materials and Process Technologies to ośmiu naukowców z Górnej Austrii, Transfercenter Kunststofftechnik (Wels) i ośmiu partnerów handlowych. Wspólnie pracują nad nowatorskimi wielofunkcyjnymi materiałami polimerowymi o udoskonalonych właściwościach do zastosowania w budownictwie i przemyśle samochodowym.

INTERTOOL

Austria jest nie tylko istotnym partnerem w badaniach nad nowymi materiałami, ale także ważnym ośrodkiem targowym. INTERTOOL to sześć imprez targowych skupionych pod jednym dachem. Podczas ich trwania prezentowane są technologie, innowacyjne produkty, usługi i rozwiązania dla przemysłu.

Klastry i sieci współpracy

Austria posiada doskonałe warunki do działania klastrów w obszarze nowych materiałów. Obejmują one szereg dziedzin i skupiają przedsiębiorstwa łączące się w sieci branżowe w celu zwiększenia swojej konkurencyjności. Te powiązania partnerów naukowych i handlowych zapewniają efektywny rozwój produktów gotowych do wprwadzenia na rynek.

Klastery tworzyw sztucznych

W Górnej Austrii zlokalizowany jest największy i najważniejszy Klaster Tworzyw Sztucznych oraz ośrodek kompetencji w zakresie nowych materiałów. Klaster zrzesza ponad 380 przedsiębiorstw z następujących dziedzin:

 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • budowa maszyn do produkcji tworzyw sztucznych
 • konstrukcja form i narzędzi
 • produkcja oraz handel surowcami i recyklatami
 • usługi techniczne i instytuty związane z tworzywami sztucznymi
 • działania naukowo-badawcze

Inwestorami w Klasterze są Business Upper Austria oraz ecoplus , Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH (Agencja Rozowoju Regionalnego Kraju Związkowego Dolna Austria).

Nauki o materiałach w Styrii

Tylko w samej Styrii działa 1 100 przedsiębiorstw zajmujących się materiałoznawstwem. Najlepszy przegląd firm i instytucji oferujących nowoczesne technologie umożliwia prowadzona przez Styryjskie Towarzystwo Wspierania Gospodarki (Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, SFG) platforma wymiany technologii i nauki .

Klaster Materiałowy obejmuje wszystkie styryjskie przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki naukowe działające w obszarze materiałów oraz łączy 5 uniwersytetów, 2 wyższe szkoły zawodowe, 22 ośrodki badawcze i Science Park Graz.

Platforma dla kompozytów drewna i tworzyw sztucznych

Od marca 2010 działa w Austrii nowa platforma kompozytów drewna i tworzyw sztucznych. Liczne przedsiębiorstwa, wśród nich liderzy rynkowi łączą swoje siły w ramach WPC Plattform Austria w celu uzyskania lepszych szans na rozwijającym się rynku. Aktywność nowej platformy skupia się na następujących dziedzinach:

 • badania i rozwój
 • rozwój technologii
 • efektywność ekonomiczna
 • rynki
 • compounding i
 • promocja

Członkowie to firmy m.in. z obszaru obróbki surowców i drewna, produkcji narzędzi, budowy maszyn oraz instytucje naukowe.
Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA