Advantage Austria Показване навигация

Нови материали

Австрия има талант за иновативни материали, особено при революционните пластмаси за автомобили, самолети, изолационни продукти и устойчиви строителни технологии, поддържани от технологични съюзи, известни технологични центрове, изследователски институти и събития като VIENNA-TEC. Нови материали от Австрия - Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA