Advantage Austria Pokazati navigaciju

Novi materijali

Austrija ima izumiteljski duh za nove materijale, posebno za revolucionarnu plastiku za automobile, zrakoplove i izolacijske proizvode te održive tehnologije u graditeljstvu – sve to uz potporu tehnoloških klastera i centara, istraživačkih instituta i manifestacija kao VIENNA-TEC. Novi materijali iz Austrije – Surprisingly Ingenious

      Ispis
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA