Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Novi materijali

Austrijanci su nadareni za nove materijale, naročito kad je u pitanju revolucionarna automobilska plastika, kad se radi o proizvodima za vazduhoplovstvo i izolaciju i o tehnologijama održive gradnje. Podršku im pružaju tehnološki klasteri i centri, instituti i skupovi kao VIENNA-TEC. Novi materijali Austrije – Surprisingly Ingenious

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA