Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Без научноизследователска и развойна дейност не би имало нови материали. С помощта на някои подбрани данни можете да се информирате за икономическите отрасли и тяхното значение за бранша „Нови материали” в Австрия.

Заети лица в научноизследователската и експерименталната развойна дейност 2015 г.

Източник: Статистика Австрия – данни за 2015 г.
Икономически отрасъл (Австрийска статистическа класификация на икономическите дейности  (ÖNACE 2008))Заети лица (еквиваленти на пълна заетост)
Каучукови и пластмасови изделия1.593,5
Стъкло, стоки от камъни и редки земни метали696,8
Суров чугун, стомана, феросплави, тръби, отливки от чугун и стомана624,1
Нежелезни метали, отливки от леки и тежки метали484,3
Метални изделия1.555,2

Разходи за научноизследователската и експерименталната развойна дейност 2015 г.

Източник: Статистика Австрия – данни за 2015 г.
Икономически отрасъл (ÖNACE 2008)в 1.000 евро
Каучукови и пластмасови изделия193.458
Стъкло, стоки от камъни и редки земни метали106.500
Суров чугун, стомана, феросплави, тръби, отливки от чугун и стомана112.896
 Нежелезни метали, отливки от леки и тежки метали 77.731 
Метални изделия186.133

Линкове към темата

 
Статистика Австрия
Последна актуализация на:
2017.09.20
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA