Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Научноизследователската дейност, развитието на технологиите и иновациите се грижат не само за устойчивия икономически растеж и за стабилното развитие на заетостта. Те допринасят и за справянето с бъдещите предизвикателства. Австрийските предприятия доказват висока производителност в областта на научноизследователската и развойната дейност и предлагат експортно ориентирани нови технологии като например приложения за нанотехнологията или решения в областта на телематиката.

Съдържание:

Знанието като икономически фактор

Брутните вътрешни разходи за научноизследователска и развойна дейност в Австрия се намират отчетливо над средната стойност за ЕС. Инвестициите на чуждестранните предприятия в научноизследователска и развойна дейност в Австрия от години растат, достигайки едно високо ниво. През изминалите 10 години местната индустрия удвои своите разходи за научноизследователска и развойна дейност. Успешно се експортират австрийски продукти и услуги от областите:

  • Нанотехнология
  • Телематика

Знания с традиция

През 1943 г. австриецът Паул Айзлер изобретява печатната платка, служеща за закрепване на електронни компоненти, която понастоящем е съставна част на всички електронни уреди. Днес австрийското предприятие AT & S е най-големият производител на печатни платки в Европа и Индия и има значителни ангажименти в Китай. Предприятието от Леобен е най-добре позиционирано на световния пазар особено в най-високия технологичен сегмент – този на печатните платки HDI Microvia, използвани предимно в мобилните устройства. Концернът работи успешно и в изследователската дейност и разработването на модерни печатни платки за автомобилната индустрия, както и в сферата на промишлената и медицинската техника.

Научноизследователската дейност като основа

Днес австрийските учени, занимаващи се с научноизследователска дейност в областта на квантовите компютри, се считат за абсолютни световни лидери. Двамата теоретични физици от Инсбрук Петер Цолер и Ханс Бригел, както и виенският експериментален физик Антон Цайлингер принадлежат към най-цитираните световни експерти в тази област.

Условията за развитието на новите технологии в Австрия са отлични. Обширността на австрийския научноизследователски ландшафт също е внушителна: тя се простира от традиционните сфери, ориентирани към основите научноизследователски области, до новите приложно ориентирани полета. Иновационно ориентираните малки и средни предприятия често залагат на изследователската дейност.

Микротехнология и нанотехнология

Микротехниката и нанонауките се смятат за многообещаващи технологии на бъдещето и имат голяма значимост в Австрия, особено полупроводниковата електроника и материалознанието.

Към най-важните нанотехнологични продукти респ. области на приложение принадлежат:

  • пигментите и другите добавки за лакове и пластмаси
  • процесорите
  • покритията за повърхности като облицовъчни плочки, вани или работни плочи
  • производството на стоматологични запълващи материали
  • приложението на наночастици за нови диагностични и терапевтични средства.

Понастоящем около 100 австрийски предприятия прилагат знанията си за нанотехнологията. А множество предприятия работят в сектори, в които нанотехнологията ще играе важна роля в бъдеще, например в микроелектрониката , оптиката, медицинската техника , сензорната техника , материалознанието , фармацевтичната промишленост , автомобилната индустрия , текстилната промишленост , авиацията и космонавтиката.

Техника на настоящето с потенциал в бъдеще

Роботиката се занимава с опита да редуцира концепцията за взаимодействието с физическия свят до принципите на информационната техника. Тя обхваща подобласти на информатиката (по-специално изкуствения интелект), на електротехниката и на машиностроенето. Целта на роботиката е чрез програмиране да постигне управлявано взаимодействие на роботизираната електроника и механика.

Оптоелектрониката се опитва да комбинира предимствата на електронната подготовка и обработка на данните с преимуществата на свойствата на светлината за предаване на информация. Оптоелектрониката е неизменна част от ежедневния ни живот, използвана в мониторите, компютрите, оптичните памети и носителите на данни.

Полупроводниковата техника се занимава с техническото производство на микроелектронни компоненти и микроелектронни модули (интегрални схеми) предимно от полупроводникови материали.

Нови технологии за човека и околната среда

Австрия е страната на иновативните малки и средни предприятия. В своите технологични области и нишови пазари много средни предприятия принадлежат към най-добрите в света и финансират предимно самостоятелно своите разходи за научноизследователска и развойна дейност. Някои многонационални предприятия концентрират в Австрия своите отдели за научноизследователска и развойна дейност.

Австрийските предприятия се посвещават на бъдещите предизвикателства и разработват иновативни технологични продукти и услуги за човека и околната среда.

Предизвикателство: Енергийна ефективност

Важна сфера на дейност на фирма Fronius International GmbH е соларната електроника. Разработената от фирма нова горивна клетка с максимална ефективност и рентабилност се доставя на европейския пазар, както и в Бразилия, САЩ, Канада, Индия и Китай.

За да ускорят развитието на електрическата мобилноств Австрия , водещите местни компании (Verbund, Magna, Siemens, AVL List и т.н.) се обединиха в един общ проект (Austrian Mobile Power ). Инициативата „Austrian Mobile Power“ залага на идеята за бъдещото управляване на леките автомобили и леките камиони и автобуси с ток от възобновяеми енергии. При това като страна на възобновяемите енергийни източници Австрия предлага най-добрите предпоставки за екологична, базирана на възобновяеми енергийни източници, перспективна транспортна система.

Предизвикателство: Безопасност

Фирма Frequentis е световен лидер при системите за безопасност на полетите, разработил първата в света голяма система за напълно дигитално предаване на речеви сигнали на европейската организация за безопасност на въздушното движение Eurocontrol.

Фирма Grabner Instruments Messtechnik GmbH е един от водещите световни производители на автоматични измервателни уреди за обезпечаване на качеството на нефтопродуктите.

За безопасността в бранша допринася и фирма Phenomatics Virtual Reality Software GmbH , разработваща и пласираща в целия свят единствения по рода си софтуер за виртуален оглед на рафинерии и симулация на неизправности и аварии.

Фирма Schiebel Group е лидер при минотърсачите. Друг продукт на предприятието са безпилотните хеликоптери, които благодарение на иновативната научноизследователска дейност и изпитаната техника вече са лидер на световния пазар в тази област.

Заводите на фирма Durisol са пионери в производството на шумозащитни стени от бетон с пълнител от дървесни влакна. Продуктовата палитра се отличава с екологичния си профил в производството и впечатлява с превъзходните шумозащитни характеристики.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA