Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

Díky výzkumu, technologickému vývoji a inovacím se zajišťuje nejen udržitelný hospodářský růst a stabilní vývoj zaměstnanosti, ale lze jimi též čelit budoucím výzvám. Rakouské podniky jsou v oblasti výzkumu a vývoje velmi aktivní a nabízejí nové technologie orientované na export, jako např. aplikace využívající nanotechnologii nebo řešení v oblasti telematiky.

Obsah

Znalosti jako ekonomický faktor

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj v Rakousku výrazně převyšovaly průměr v EU. Investice zahraničních firem do výzkumu a vývoje v Rakousku již mnoho let rostou a dosahují vysokých částek. Rakouský průmysl své výdaje na výzkum a vývoj za předchozích deset letech zdvojnásobil. Úspěšně se vyvážejí rakouské výrobky a služby z těchto oblastí:

  • nanotechnologie
  • telematika.

Tradice v oblasti znalostí

V roce 1943 vynalezl Rakušan Paul Eisler plošný spoj – desku, na kterou se umísťují elektrosoučástky – a dnes je tento prvek součástí všech elektronických zařízení. V současné době je rakouská společnost AT & S největším výrobcem plošných spojů v Evropě a Indii a výrazně se prosazuje v Číně. Tato společnost z Leobenu se v celosvětovém měřítku nejlépe uplatňuje zejména v oblasti špičkových technologií – segmentu HDI microvia plošných spojů, které se používají především v mobilních zařízeních. Koncern úspěšně podniká také v oblasti výzkumu a vývoje moderních desek plošných spojů v automobilovém průmyslu a v oblasti průmyslové a lékařské techniky.

Základem budoucích aplikací je výzkum

V celosvětovém srovnání patří dnes ve výzkumu kvantových počítačů rakouští vědci k absolutní špičce. Ke světově nejvíce citovaným odborníkům v tomto oboru patří dva teoretičtí fyzikové z Insbrucku, Peter Zoller a Hans Briegel a také experimentální fyzik Anton Zeilinger z Vídně.

V Rakousku jsou podmínky pro rozvoj nových technologií na vynikající úrovni. Spektrum výzkumných aktivit v Rakousku je velmi široké: Sahá od tradičních oborů, zaměřených na zkoumání obecných souvislostí, až po nové, prakticky orientované oblasti. Výzkum často provozují také malé a střední podniky, které usilují o inovace.

Mikrotechnologie a nanotechnologie

Mikrotechnologie a nanovědy jsou považovány za slibné technologie budoucnosti a v Rakousku je jim přikládán značný význam, zejména pokud jde o polovodičovou elektroniku a nauku o materiálech.

K nejdůležitějším nanotechnologickým produktům a oblastem jejich uplatnění patří:

  • pigmenty a další přísady pro barvy a plasty,
  • procesory,
  • povrstvení povrchů, jako jsou dlaždice, vany nebo pracovní desky,
  • výroba materiálů pro zubní výplně,
  • použití nanočástic pro nové diagnostické a léčebné postupy.

Přibližně 100 rakouských společností v současné době uplatňuje své znalosti týkající nanotechnologií. A mnoho společností působí v oblastech, kde nanotechnologie v budoucnu sehrají důležitou roli, např. v mikroelektronice , optice, lékařské technice , technologii senzorů , v souvislosti s materiály , ve farmaceutickém průmyslu , automobilovém průmyslu , v textilním průmyslu , letecké dopravě a kosmonautice.

Technika současnosti s potenciálem do budoucna

Robotika se zabývá činnostmi směřujícími k redukování pojetí interakce s fyzickým světem díky informačním technologiím. Zahrnuje podoblasti informatiky (zejména umělé inteligence), elektrotechniky a strojírenství. Cílem robotiky je prostřednictvím programování zajistit řízenou součinnost robotické elektroniky a robotické mechaniky.

Optoelektronika usiluje o to spojit výhody elektronické editace dat a jejich zpracování s výhodami přenosových vlastností světla. Optoelektronika je nedílnou součástí našeho každodenního života – používá se totiž v obrazovkách, počítačích a optických médiích a datových nosičích.

Polovodičová technologie se zabývá technickou stránkou výroby mikroelektronických komponent a mikroelektronických modulů (integrované obvody), především z polovodičových materiálů.

Nové technologie pro člověka a životní prostředí

Rakousko je zemí, kde se daří malým a středním podnikům, které sázejí na inovace. Mnohé malé a střední podniky patří v dané technologické oblasti a na příslušném specializovaném trhu k nejlepším na světě a svůj výzkum a vývoj si financují převážně samy. Některé nadnárodní společnosti do Rakouska umisťují svá oddělení výzkumu a vývoje.

Rakouské firmy se připravují na budoucí výzvy a vyvíjejí inovativní technologické produkty a služby pro člověka i životní prostředí.

Zlepšování energetické účinnosti

Společnost Fronius International GmbH ´se zaměřuje především na solární elektroniku. Společnost Fronius vyvinula nový palivový článek s mimořádnou účinností a hospodárností a dodává tyto články na evropský trh a také do Brazílie, USA, Kanady, Indie a Číny.

V Rakousku se spojilo několik domácích rakouských společností (Verbund, Magna, Siemens, AVL List a další) ve společném projektu (Austrian Mobile Power ) a kladou si za cíl prosazovat otázku e-mobility. Iniciativa „Austrian Mobile Power“ se snaží prosazovat vizi, že osobní automobily a lehké užitné automobily budou v budoucnu jezdit na elektřinu z obnovitelných zdrojů. V Rakousku se obnovitelné zdroje energie využívají masivně, a tak jsou zde ty nejlepší podmínky pro udržitelný dopravní systém šetrný k životnímu prostředí a využívající obnovitelné zdroje energie.

Priorita – bezpečnost

Společnost Frequentis je světovou jedničkou v oblasti systémů řízení letového provozu a jako první na světě vyvinula plně digitální rozsáhlý systém jazykového převodu v rámci evropského řízení leteckého provozu Eurocontrol.

SpolečnostGrabner Instruments Messtechnik GmbH je jedním z předních světových výrobců automatických měřicích přístrojů pro účely řízení kvality ropných produktů.

K bezpečnosti odvětví přispívá i společnost Phenomatics Virtual Reality Software GmbH , která vyvíjí a celosvětově prodává jedinečný software pro virtuální prohlídku rafinérií a pro simulaci chyb a nehod.

Mezi špičkové firmy v oboru detekce min patří skupina Schiebel Group Dalším produktem společnosti jsou bezpilotní vrtulníky, které si díky inovativnímu výzkumu a sofistikované technologii vydobyly světové prvenství na trhu v této oblasti.

S unikátními řešeními při výrobě protihlukových stěn s použitím dřevotřísky a betonu přišla firmaDurisol-Werke Její produkty se vyznačují zohledněním ekologických zřetelů ve výrobě a vykazují vynikající hodnoty protihlukové ochrany.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA