Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Ülevaade

Teadustöö, tehnoloogiaareng ja innovatsioon ei hoolitse mitte ainult pideva majanduskasvu ja stabiilse tegevuse arendamise eest, vaid mängivad rolli ka tulevikus ees ootavate väljakutsete ületamisel. Austria firmadel on teadustöös ja arengus kõrge tase ning nad pakuvad ekspordile suunatud uusi tehnoloogiaid, nagu nt. nanotehnoloogia ja telemaatika lahendused.

Sisukord:

Majandusfaktor- teadmine

Austria brutto väljaminekud teadustöö ja arengu jaoks on tunduvalt kõrgemad kui Euroopa Liidu keskmine. Austria ettevõtete investeeringud teadustöösse ja arengusse tõusevad juba aastaid ja näitavad kõrget nivood. Siseriiklik tööstus kahekordistas viimase kümne aasta jooksul väljaminekuid teadustöösse ja arengusse. Edukalt eksporditi järgmiste valdkondade tooteid ja teenuseid:

  • Nanotehnoloogia
  • Telemaatika

Traditsiooniline teadmine

1943. aastal leiutas austerlane Paul Eisler trükkplaadi, elektrooniliste komponentide kandja, mis on tänapäeval kõikide elektrooniliste seadmete osaks. Tänaseks on see Austria ettevõte AT & S Euroopa ja India suurim trükkplaatide tootja, mis tegutseb peamiselt Hiinas. Eriti hästi on see Leobenist pärit ettevõte end ülemaailmselt positsioneerinud HDI Microvia trükkplaatidega, mida kasutatakse peamiselt mobiilsetes seadmetes. Kontsern on edukalt tegev ka modernsete masinatrükkplaatide ning tööstus- ja meditsiinitehnika valdkondades.

Teadustöö kui alustala

Täna leotakse Austria kvantarvutiteadlaseid ülemaailmselt absoluutsesse tippklassi. Innsbrucki teoreetilised füüsikud Peter Zoller ja Hans Briegel, aga ka Viini ekperimentaalfüüsik Anton Zeilinger, kuuluvad maailma kõige rohkem tsiteeritud ekspertide hulka selles valdkonnas.

Uute tehnoloogiate arenduseks on Austrias väga head tingimused. Austria teadustöömaastiku laius on tähelepanuväärne: on nii traditsioonilisi kui ka uusi kasutamisele orienteeritud valdkondi. Tööstuslikku teadustegevust kohtab tihti uuenduslikes väike- ja kesmistes ettevõtetes

Mikro- ja nanotehnoloogia

Mikrotehnoloogia ja nanoteadused on paljulubavad tulevikutehnoloogiad ning asuvad Austrias tähtsal kohal, eriti aga pooljuhtelektroonika ja materialiteadused.

Kõige tähtsamad nanotehnoloogilised tooted ja kasutusvaldkonnad on:

  • Pigmendid ja teised lisaained lakkide ja plastide jaoks
  • Protsessorid
  • Pealispindade nagu nt. keraamilised plaadid, vannid või tööplaadid pealiskihtidega katmine
  • Hammaste täitematerjalide tootmine
  • Nanopartiklite kasutamine diagnostikas ja terapeutikas

Hetkel annavad oma nanotehnoloogia teadmisi edasi umbes 100 Austria ettevõtet. Mitmed ettevõtted on tegevad sellistes valdkondades, kus nanotehnoloogia tulevikus rolli mängib, nt.mikroelektroonika , optika, meditsiinitehnika , sensortehnika , materjalitehnika , farmaatsiatööstus , autotööstus , tekstiilitööstus , õhu- ja kosmoselennud.

Tänapäeva tehnika tulevikupotensiaaliga

Robotiteadus tegeleb katsetusega, vähendada füüsilise maailma interaktsiooni kontsepti infotehnoloogiale. See sisaldab alasid informaatikast (eriti kunstlik intelligentsus), elektrotehnika ja masinaehitus. Robotiteaduse eesmärk on läbi programmeerimise valmistada juhitav koostöö roboti-elektroonika ja roboti-mehhaanika vahel.

Optoelektroonika proovib omavahel kombineerida elektroonilise andmetöötluse ja valgusele omased ülekandmiseelised. Optoelektroonika on meie igapäevaelu tähtis osa, kuna seda kasutatakse ekraanidel, taskuarvutitel, optilistel salvestajatel ning andmekandjatel.

Pooljuhttehnika tegeleb mikroelektrooniliste ehituselementide ja ehitusgruppidega (integreeritud lülitused), peamiselt pooljuhtmaterjalidest.

Uued tehnoloogiad inimesele ja keskkonnale

Austria on innovatiivsete väikeettevõtete ja keskmiste ettevõtete maa. Paljud keskmised ettevõtted kuuluvad oma tehnoloogiavaldkondades ja nišiturgudel maailma parimate hulka ja finantseerivad oma teadustöö- ja arendusprojekte peamiselt ise. Mõned rahvusvahelised ettevõtted kontsentreerivad Austriasse oma teadustöö- ja arenguosakonnad.
Austria ettevõtted on valmis tuleviku väljakutsete jaoks ja loovad innovatiivseid tehnoloogilisi tooteid ja teenuseid inimestele ja keskkonnale.

Väljakutse energia-säästlikkus

Fronius International GmbH oluline ärivaldkond on solaarelektroonika. Froniuse poolt arendatud uuenduslikud suure säästlikkuse ja majanduslikkusega kütuseallikad tarnitakse nii Euroopa kui ka Brasiilia, USA, Kanada, India ja Hiina turule.

Kui rääkida e-mobiilsusest, ühinesid Austria mobiilside pakkujad (Verbund, Magna, Siemens, AVL List jne) ühisprojektiga (Austrian Mobile Power ). „Austrian Mobile Power“ järgib visiooni, et autod ja kerged tarbesõidukid sõidaksid tulevikus elektriga, mis pärineb taaskasutatavast energiast. Austria, kui taaskasutatava energia riik , pakub parimaid eeldusi keskkonnasõbralikuks, taaskasutatavatele energiatele toetuvaks, tulevikule suunatud liiklussüsteemiks.

Väljakutse ohutus

Ettevõte Frequentis on maailmaturu liider lennuohutussüsteemide valdkonnas ning leiutas Euroopa lennujulgeoleku Eurocontrol jaoks esimese täisdigitaalse kõne edasiandmise suursüsteemi.

Grabner Instruments Messtechnik GmbH on üks maailma juhtivamaid automaatsete mõõteseadmete tootjaid, millega kontrollitakse nafta kvaliteeti.

Veel üks ettevõte, mis aitab kaasa selle valdkonna ohutusele on Phenomatics Virtual Reality Software GmbH . Ettevõte arendab ja turustab erilist tarkvara virtuaalse rafineerimise vaatlemiseks ning vigade ja õnnetuste simuleerimiseks.
Schiebel Group on juhtiv miiniotsimisseadmete vallas. Veel üheks tooteks on mehitamata helikopterid, mis tänu oma innovatiivsele uurimustööle ja viimistletud tehnikale on selles valdkonnas turuliidrid.

Durisol-Werke on puulaastbetoon-mürasummutusseinte tootmise pioneer. Sortiment paistab silma oma ökoloogilise tootmise ning suurepäraste mürakaitseväärtuste poolest.

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA