Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Yleiskatsaus

Tutkimus, teknologinen kehitys ja innovaatio eivät johda ainoastaan vankkaan talouskasvuun ja vakaaseen työllisyyteen nousuun. Ne ovat tärkeitä myös tulevaisuuden haasteiden hallitsemisessa. Itävaltalaisilla yrityksillä on näyttöä korkeatasoisesta tutkimuksesta sekä kehityksestä ja ne tarjoavat erittäin innovatiivisia teknologioita vientimarkkinoille kuten esim. nanoteknologia-sovelluksia tai telematiikka-ratkaisuja.

Sisältö

Tieto talouden osatekijänä

Itävallssa tukimukseen ja kehitykseen investoidaan bruttokansantuotteeseen nähden huomattavasti enemmän kuin keskimäärin muissa EU-maissa. Ulkomaalaisten yritysten investoinnit t&k-toimintaan Itävallassa ovat vuosittain kasvaneet ja ne ovat saavuttaneet erittäin korkean tason. Kotimaisen teollisuuden t&k invstoinnit ovat kuluneina 10 vuotena kaksinkertaistuneet. Seuraavien alojen tuotteita ja palveluita viedään menestyksekkäästi Itävallasta

  • nanoteknologia
  • telematiikka

Tietoa perinteistä

Vuonna 1943 itävaltalainen Paul Eisler kehitti piirilevyn, elektroonisten laitteiden elementin, joka nykyään löytyy kaikista elektroonisista laitteista. Itävaltalainen yritys AT & S on nykyään Euroopan ja Intian suurin piirilevyjen valmistaja, joka myös toimii Kiinan markkinoilla. Yrityksen teknologisesti kehittyneimmät HDI Microvia piirilevyt, joita käytetään kannettavissa laitteissa, ovat maailmanlajuiseti erittäin arvostettuja. Konserni tutkii ja kehittää nykyaikaisia ajoneuvoteollisuuden piirilevyjä ja toimii menestyksekkäästi myös teollisuus- ja lääketeknologian aloilla.

Tutkimus perusteena

Itävaltalaiset tiedemiehet lukeutuvat nykyään kvanttitietokone tutkimuksessa maailman huippututkijoihin. Molemmat Innsbruckista kotoisin olevat teoreettiset fyysikot Peter Zoller ja Hans Briegel sekä wieniläinen kokeellinen fyysikko Anton Zeilinger ovat alan eniten siteeratut asiantuntijat.

Uusien teknologioiden kehitysolosuhteet ovat itävallassa erinomaiset. Itävaltalainen tutukimusympäristö on huomattava: alkaen perinteisestä perustutkimuksen aloilta uloittuen uusiin käyttäjäorientoituneisille aloille. Yrityksen sisäistä tutkimusta harjoittavat usein innovaatiohakuiset pienet ja keskisuuret yritykset.

Mikro- ja nanoteknologia

Mikroteknologia ja nanotieteet ovat lupaavia tulevaisuuden teknologioita, joilla on Itävallassa merkittävä asema erityisesti puolijohdeelektroniikassa ja materiaalitieteissä.

Tärkeimpiä nanoteknologian tuotteita ja käyttöalueita ovat:

  • lakkojen ja muovien väripigmentit ja muut lisäaineet
  • prosessorit
  • laattojen, kylpyammeiden tai työtasojen pinnoitteet
  • hammashoidon paikka-aineiden valmistus
  • nanopartikkelien käyttö uudentyppiseen diagnosointiin ja hoitoon

Tällä hetkellä noin 100 itävaltlaista yritystä käyttävät nanoteknologiaa ja useat yritykset toimivat aloilla joihin nanoteknologia tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa, esim. mikroelektroniikka , optiikka, terveys- ja lääketekniikka , anturitekniikka , materiaalitekniikka , lääketeollisuus , autoteollisuus , tekstiiliteollisuus , ilma- ja avaruusmatkailu.

Tämänhetkistä tekniikkaa tulevaisuudenpotentiaalilla

Robotiikka yrittää vähentää vuorovaikutuskonseptia fyysiseen maailmaan käyttämällä informaationteknologian periaatteita. Se sisältää osa-alueita tietotekniikasta (erityisesti tekoäly), elektrotekniikasta ja koneenrakennuksesta. Robotiikan tavoitteena on saavuttaa ohjelmoinnilla robotti-elektroniikan ja robotti-mekaniikan ohjattavaa yhteistyötä.

Optoelektroniikan avulla pyritään yhdistämään elektronisen tietojenkäsittelyn etuja valon tiedonsiirto ominaisuuksiin. Optoelektroniikka on kiinteä osa jokapäiväistä elämäämme, sillä sitä on tietokoneiden näytöissä, tietokoneissa ja optisissa tallentimissa.

Puolijohdetekniikassa puolijohdemateriaaleista valmistetaan teknisiä mikroeletronisia komponentteja ja elementtejä (integroitu kytkentä).

Uutta teknologiaa ihmisille ja luonnolle

Itävalta on innovatiivisten pienten ja keskisuurten yritysten maa. Useat keskikokoiset yritykset lukeutuvat teknologiaosaamisessaan ja erikoisalallaan maailman parhaiden joukkoon ja yritykset rahoittavat tutkimus- ja kehittämiskulunsa suurimmaksi osaksi itse. Muutamat monikansalliset yritykset ovat keskittäneet tutkimus- ja kehitysosastonsa Itävaltaan.

Itävaltalaiset yritykset panostavat tulevaisuuden haasteisiin ja kehittävät innovatiivisia teknisiä tuotteita ja palveluita niin ihmisille kuin myös ympäristölle.

Haasteena energiatehokkuus

Fronius International GmbH tärkeä toimiala on aurinkoelektroniikka. Froniuksen kehittämiä uudenlaisia tehokkaita ja taloudellisia polttokennoja toimitetaan Euroopan markkinoille sekä Brasiliaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Intiaan ja Kiinaan.

Itävallassa sähköisen liikkuvuuden alalla toimivat merkittävät yritykset (Verbund, Magna, Siemens, AVL List, jne.) ovat perustaneet yhteisprojektin (Austrian Mobile Power ) hankeen eteenpäinviemiseksi. "Austrian Mobile Power" hankkeen tavoitteena on henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen käyminen uusiutuvasta energiasta tuotetulla sähköllä. Uusiutuvien energialähteiden maana Itävalta tarjoaa parhaat edellytykset ympäristöystävälliselle, uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaan tulevaisuuskelpoiseen liikennejärjejestlmään.

Haasteena turvallisuus

Frequentis on lentoturvallisuusjärjestelmien markkinajohtaja, joka kehitti ensimmäisenä täysidigitaalisen puheenvälitys suurjärjestelmän Euroopan lennonvarmistukselle Eurocontrollille.

Grabner Instruments Messtechnik GmbH on eräs maailman johtavista automaattisten maaöljytuotteiden laadunvarmistukseen käytettävien mittavälineiden valmistajista.

Alan turvallisuuteen vaikuttaa myös Phenomatics Virtual Reality Software GmbH , joka kehitti ja myy maailmanlaajuisesti ainutlaatuista ohjelmistoa jalostamon virtuaaliselle vierailulle sekä simulaatiota virheiden ja onnettomuuksien varalle.

Schiebel Group on johtava yritys miinojen etsinnän alalla. Yrityksen tuotevalikoima sisältää myös miehittämättömän helikopterin, joka on maailmanlaajuisesti alansa johtava tuote innovatiivisen tutkimuksen ja viimeistellyn tekniikkansa ansiosta.

Durisol-Werke on pioneeri puuhakebetonisten meluseinien valmistuksessa. Tuotevalikoiman valmistuksessa korostuu ekologisuus sekä tuotteiden erinomaisen melunsuoja arvot.

Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA