Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Przegląd

Badania, rozwój technologii i innowacyjne rozwiązania zapewniają nie tylko trwały wzrost gospodarczy i stabilny wzrost zatrudnienia. Przyczyniają się one także do przezwyciężania stojących przed nami wyzwań. Przedsiębiorstwa austriackie posiadają duże osiągnięcia w obszarze badań oraz rozwoju i oferują szereg nowych technologii, jak np. rozwiązania z użyciem nanotechnologi i rozwiązania telematyczne.

Treść

Wiedza i jej znaczenie w gospodarce

Wydatki brutto ponoszone w Austrii na badania i rozwój wynoszą wyraźnie więcej niż średnia UE. Inwestycje firm austriackich w sektorze BR rosną od lat i osiągają wysoki poziom. Przemysł austriacki podwoił w ciągu ostatnich 10 lat wydatki na BR. Eksportowane z sukcesami są produkty i usługi z obszaru:

  • Nanotechnologii
  • Telematyki

Wiedza oparta na tradycji

W 1943 roku Austriak Paul Eisler buduje pierwszy obwód drukowany przeznaczony do montażu podzespołów elektronicznych. Płytki obwodów drukowanych obecne są dzisiaj w każdym urządzeniu elektronicznym. Obecnie austriacka firma AT & S z miejscowości Leoben jest ich największym producentem w Europie i Indiach oraz liczącym się graczem na rynku Chińskim. Przedsiębiorstwo posiada silną pozycję zwłaszcza w segmencie technologii zaawansowanych, płytek Microvia HDI znajdujących zastosowanie w urządzeniach przenośnych. Firma odnosi sukcesy w obszarze badań i projektów nad nowoczesnymi obwodami drukowanymi dla przemysłu motoryzacyjnego oraz w obszarze przemysłu i techniki medycznej.

U podstaw leżą badania

Austriaccy naukowcy należą do czołówki badaczy nad komputerami kwantowymi. Fizycy teoretyczni z Inncbrucka Peter Zoller i Hand Briegel, a także Anton Zeilinger należą do najczęściej cytowanych autorów w tym obszarze.

W Austrii panują doskonałe warunki do rozwoju nowych technologii. Zasięg austriackiej nauki jet ogromny: od tradycyjnych, bazujących na podstawach badań do nowych znajdujących praktyczne zastosowanie obszarów. Badania nad nowymi technologiami prowadzone są czesto w przyjaznych innowacjom małych i średnich firmach.

Mikro- i nanotechnologia

Mikrotechnika i nanotechnologia zaliczane są do dziedzin przyszłości i cieszą się uznaniem w Austrii, zwłaszcza elektronika półprzewodników i nauki zajmujące się badaniami nad nowoczesnymi materiałami.

Do najważniejszych obszarów zastosowania nanotchnologii należą:

  • Pigmenty i inne dodatki do lakierów i innych tworzy sztucznych
  • Procesory
  • Pokrywanie powierzchni jak kafelki, wanny i blaty robocze
  • Produkcja wypełnień stomatologicznych
  • Zastosownie cząstek nano w diagnostyce i terapeutyce

Obecnie około 100 przedsiębiorstw austriackich wykorzystuje wiedzę z zakresu nanotechnologii. Wiele firm działa w obszarach, w których nanotechnologia odgrywać będzie decydującą rolę, np. mikroelektronice , optyce, technice medycznej , technice sensorowej , technice materiałowej , przemyśle farmaceutycznym , przemyśle samochodowym , przemyśle tekstylnym , przemyśle lotniczym i kosmonautyce.

Współczesne technologie z potencjałem

Robotyka jest dziedziną, w ramach której podejmowane są próby redukcji interakcji ze światem fizycznym poprzez zastoswoanie zasad technik informacyjnych. Obejmuje ona obszary informatyki (zwłaszcza sztuczną inteligencję), elektrotechnikę i mechanikę. Celem robotyki jest opracowanie współdziałających ze sobą systemów elektronicznego i mechanicznego robota w sposób umożliwiający ich kontrolę.

Optoelektronika jest dziedziną wykorzystującą właściwości światła w celu pozyskiwania i przesyłania informacji. Obecna jest ona w naszym życiu codziennym znajdując zastosowanie w monitorach, komputerach, wyświetlaczach i czytnikach.

Technologia półprzewodników zajmuje się opracowywaniem mikroelektronicznych elementów i systemów (układy scalone) z wykorzystaniem półprzewodników.

Nowe technologie dla ludzi i środowiska

Austria to kraj o wielu innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstwach. Duża część z nich należy w obrębie reprezentowanej branży do najlepszych na świecie i pokrywa samodzielnie wydatki na prowadzone badania. Niektóre międzynarodowe przedsiębiorstwa umiejscowiły w Austrii swoje jednostki badawcze i rozwojowe.

Przedsiębiorstwa austriackie wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom opracowując innowacyjne produkty oraz usługi dla ludzi i środowiska.

Nowe wyzwania - efektywność energetyczna

Ważnym obszarem działania firmy Fronius International GmbH jest elektronika solarna. Produkowane przez firmę wysokowydajne ogniwa paliwowe znajdują odbiorców w Europie oraz Brazylii, USA, Kanadzie, Indiach i Chinach.

W celu promocji e-mobility, czyli zastosowania energii elektrycznej w transporcie wiodące austriackie przedsiębiorstwa (Verbund, Magna, Siemens, AVL List, itp.) stworzyły wspólny projekt (Austrian Mobile Power ). Przyświeca mu idea wykorzystywania w przyszłości przez samochody osobowe i komunalne prądu ze źródeł odnawialnych. Austria będąca krajem energii odnawialnych oferuje najlepsze warunki dla przyjazndego środowisku, opartego na energiach odnawialnych przyszłościowego systemu komunikacji.

Nowe wyzwania - bezpieczeństwo

Firma Frequentis jest wiodącym w świecie oferentem systemów bezpieczeństwa lotniczego i opracowała pierwszy w pełni cyfrowy system komunikacji głosowej dla europejskiej organizacji ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej Eurocontrol.

Grabner Instruments Messtechnik GmbH jest znaczącym na rynkach światowych producentem automatycznych systemów pomiarowych jakości produktów ropy naftowej.

Bezpieczeństwo to także domena firmy Phenomatics Virtual Reality Software GmbH oferującej oprogramowanie umożliwiające wirtulane zwiedzanie rafinerii oraz symulacje błędów i wypadków.

Firma Schiebel Group produkuje urządzenia do wykrywania min oraz helikoptery bezzałogowe zaliczane do światowej czołówki dzięki innowacyjnym badaniom i zaawansowanej technice.

Zakłady Durisol są pionierami w produkcji ekranów dźwiękowych z bloków drewniano-cementowych. Wyróżnia je poszanowanie środowiska w procesie produkcyjnym oraz doskonałe oceny dotyczące izolacji akustycznej.

Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA