Advantage Austria Indicare navigare

Privire de ansamblu

Cercetarea, dezvoltarea tehnologică își aduc aportul nu numai de de creșterea durabilă a economiei și a dezvoltării afacerii. Ele contribuie și la depășirea provocărilor viitorului. Firmele austriece și-au dovedit capacitatea activităților sale în ceea ce privesc cercetara și dezvoltarea și oferă tehnolgii competitive la export, cum ar fi: folosirea nanotehnologiei sau soluțiile telematice.

Conţinut structurat:

Știința, factor economic

Procentul din PIB acordat cheltuillor pentu cercetare și dezvoltare este în Austria semnificativ mai mare decât media țărilor din EU. Investițiile firmelor străine în cercetarea și dezvoltarea austriacă cresc continuu de mulți ani și au atins cel mai ridicat nivel. Industria autohtonă și-a dublat în ultimii ani cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare. Austria exportă cu succes produse și servicii din domeniile:

  • Nanotehnologie
  • Telematică

Tradiție în știință

În 1943 austriacul Paul Eisler a inventat placa de bază, un purtător pentru componente electronice, care este inclusă astăzi în toate echipamentele electronice. Astăzi firma austriacă AT & S este cel mai mare producător de plăci de bază în Europa și în India, puternic angajat și în China. Preponderent în domeniul tehnolgiilor înalte, firma din Leobten este foarte bine poziționată. Firma derulează activități de succes și în cercetarea și dezvoltarea plăcilor pentru automobile, precum și în industrie și tehnică medicală.

Cercetarea ca activitate de bază

Astăzi cercetătorii austrieci ocupă la nivel mondial primul loc absolut în ceea ce privește cercetarea Quantum Computerelor. Fizicienii teoretici ambii din Innsbruck, Peter Zoller și Hans Briegel, precum și fizicianul experimentat Anton Zeilinger din Viena sunt unii dintre cei mai citați experți la nivel mondial în acest domeniu.

Condițiile de dezvoltare a noilor tehnologii în Austria sunt excelente. Vastitatea domeniului cercetării din Austria este demnă de a fi luată în seamă: ea se întinde de la domenii tradiționale de bază până la domeniile noi aplicate. Cercetarea la nivelul firmelor se regăsește des în inovația firmelor mici și mijlocii.

Microtehnologia și nanotehnologia

Microtehnologia și știința nanotehnoolgiei sunt tehnolgii ale viitorului care promit foarte mult și au o importanță foarte mare în Austria, în principal în electronică și în știința materialelor.

Printre cele mai importante produse nanotehnologice, respectiv domenii de aplicabilitate se numără:

  • Pigmenți și alte componente pentru lacuri și vopsele
  • Procesori
  • Etanșarea suprafețelor precum podele, băi, sau plăci de lucru
  • Producția de materiale folosite în stomatologie
  • Introducerea nanoparticulelor ăn diagnoză și terapie

Actualmente sunt implicate 100 firme austriece în știință și nanotehnologie. Multe firme își desfășoară activitatea în domeniile, în care nanotehnolgia va juca în viitor un rol important, ca spre exemplu în Microelectronică , Optică, Tehnică medicală , Tehnica senzorilor , Tehnica fluxului materiilor prime , Industria farmaceutică , Industria auto , Industria textilă , Industria aviatică.

Tehnologia prezentă cu potențial în viitor

Robotica încearcă să reducă conceptul de interacțiune a lumii fizice la principiile tehnicii informaticii. Ea cuprinde domenii ale informaticii, ale electronicii și ale construcțiilor de mașini. Scopul roboticii este, ca prin programare să se definitiveze o colaborare între roboții electronici și cei mecanici.

Electronica optică încearcă să combine avantajele prelucrării și pregătirii electronice a datelor cu cele ale proprietăților de transmitere a luminii. Optoelectronica reprezintă un obiect de lucru sigur al vieții noastre de zi cu zi, deoarece este introdusă în monitoare, calculatoare, înregistratorii optici și în purtătorii de date.

Tehnologia semiconductorilor se ocupă cu producția tehnică a elementelor microelectronice și a grupelor de elemente microelectronice, preponderent din material pentru semiconductori.

Noua tehnologie pentru oameni și pentru mediu înconjurător

Austria este o țară a firmelor mici și mijlocii inovative. Multe firme mijlocii sunt printre cele mai bune firme din lume, având în vedere mediul lor tehnologic și piețelor de nișă în care activează și își autofinanțează departamentele de cercetare și dezvoltare.

Firmele austriece răspund provocărilor din viitor și dezvoltă produse și servicii tehnologice inovative pentru oameni și pentru mediu înconjurător.

Provocarea energie - eficiență

Un domeniu important de activitate pentru Fronius International GmbH îl reprezintă electronica solară. Celulele pe bază de froniu care au o eficiență ridicată sunt livrate piețelor europene precum și în țări ca Brazilia, SUA, Canada, India și China.

Firme autohtone austriece precum Verbund, Magna, Siemens, AVL List, etc s-au reunit în scopul de a impulsiona domeniul e-mobilitate, într-un proiect comun denumit Austrian Mobile Power . Astfel inițiativa „Austrian Mobile Power“ urmează viziunea prin care automobilele și vehicolele ușoare vor circula în viitor pe baza energiei regenerabile. Austria oferă prin aceasta, ca țară a resurselor energiilor alternative, cele mai bune premize pentru crearea în viitor a unui sistem de circulație având ca bază energia alternativă.

Siguranța ca provocare

Firma Frequentis este lider de piață la nivel mondial pentru sistemele de siguranța traficului aerian și a dezvoltat primul sistem de comunicare complet digitalizat la nivel mondial pentru siguranța traficului.

Grabner Instruments Messtechnik GmbH este pe plan internațional unul dintre lideri în producția de aparate de măsură automatizate pentru siguranța calității produselor din petrol.

Phenomatics Virtual Reality Software GmbH produce singurul soft pentru controlul virtual în rafinării și pentru simularea greșelilor și a accidentelor, distribuit în toată lumea.

Schiebel Group este unul dintre cei mai mari producători de echipamente pentru depistarea minelor. Un alt produs al firmei îl reprezintă elicopterul condus automat, care datorită cercetării și tehnicii inovative este lider de piață la nivel mondial.

Durisol-Werke este pionier în producerea de pereți antifonici din lemn și beton. Paleta de produse se extinde datorită profilului ecologic al firmei la activitatea de producție, obținânu-se valori excepționale în protecția împotriva zgomotelor.

Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA