Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Výskum, vývoj technológií a inovácie zaisťujú nielen trvalý hospodársky rast a stabilný vývoj zamestnanosti. Prispievajú aj k zvládaniu výziev v budúcnosti. Rakúske firmy vykazujú pri výskume a vývoju vysokú efektívnosť a ponúkajú nové, exportne zamerané technológie ako napr. využitie nanotechnológií alebo telematické riešenia.

Obsah:

Poznatky ako ekonomický faktor

Hrubé domáce výdavky na výskum a vývoj sa v Rakúsku pohybujú vysoko nad európskym priemerom. Investície zahraničných spoločností vo výskume a vývoji v Rakúsku stúpajú už roky a dosahujú vysokú úroveň. Domáci priemysel svoje výdavky na výskum a vývoj v priebehu posledných desiatich rokov zdvojnásobil. Úspešne vyvážané rakúske výrobky a služby spadajú do odvetví:

  • nanotechnológie
  • telematika

Tradícia poznania

V roku 1943 vynašiel Rakúšan Paul Eisler dosku plošných spojov, nosný prvok pre elektronické súčiastky, ktorý dnes obsahujú všetky elektronické prístroje. V súčasnosti patrí podnik AT & S k najväčším výrobcom dosiek plošných spojov v Európe a Indii a významným spôsobom sa angažuje v Číne. Obzvlášť v najvyššom technologickom segmente dosiek plošných spojov HDI Microvia, ktoré sa používajú v mobilných zariadeniach, je tento leobenský podnik svetovým lídrom. Koncern tiež úspešne pôsobí vo vývoji a výskume moderných dosiek plošných spojov pre oblasť automotive, oblasť priemyslu a medicínskej techniky.

Výskum ako základ

V súčasnosti sa rakúski vedci vo výskume kvantových počítačov zaraďujú k absolútnej celosvetovej špičke. Obaja innsbruckí teoretickí fyzici Peter Zoller a Hans Briegel rovnako ako viedenský experimentálny fyzik Anton Zeilinger patria na tomto poli k najcitovanejším expertom na svete.

Podmienky pre rozvoj nových technológií sú v Rakúsku vynikajúce. Záber rakúskeho výskumníctva je pozoruhodný: siaha od tradičného základného výskumu až k novým aplikačne orientovaným odborom. V malých a stredných, inováciám naklonených podnikoch, sa často možno stretnúť s vnútropodnikovým výskumom.

Mikro- a nanotechnológie

Mikrotechnika a nanovedy sú sľubnými techonológiami budúcnosti a v Rakúsku majú vysoké postavenie, predovšetkým polovodičová elektronika a materiálové vedy.

K najdôležitejším nanotechnologickým produktom resp. oblastiam využitia patria:

  • pigmenty a iné prímesy do lakov a umelých hmôt
  • procesory
  • poťahovanie povrchových plôch ako kachličky, vane a pracovné dosky
  • výroba zubárskych výplní
  • používanie nanočastíc v novodobej diagnostike a terapii

V súčasnosti sa asi 100 rakúskych podnikov sústreďuje svoje poznatky v oblasti nanotechnológie. Početné podniky pôsobia v oblastiach, v ktorých nanotechnológie budú v budúcnosti zohrávať istú úlohu, napr. mikroelektronika , optika, medicínska technika , senzorická technika , materiálová technika , farmaceutický priemysel , automobilový priemysel , textilný priemysel , letectvo a kozmonautika.

Technológia prítomnosti s potenciálom do budúcnosti

Robotika sa usiluje o redukovanie koncepcie interakcie s reálnym svetom na princípy informačnej technológie. Zahŕňa časti odborov informatiky (predovšetkým umelú inteligenciu), elektrotechniky a strojárstva. Cieľom robotiky je naprogramovaná riadená spolupráca elektroniky a mechaniky v robotoch.

Optoelektronika sa snaží kombinovať výhody elektronického spracovania a uchovávania dát s výhodami prenosových vlastností svetla. Optoelektronika je pevnou súčasťou nášho každodenného života, využíva sa v obrazovkách, počítačoch, optických pamäťových zariadeniach a dátových nosičoch.

Polovodičová technika sa zaoberá technickým zhotovovaním mikroelektronických súčiastok a mikroelektronických skupín súčiastok (integrovaných obvodov) prevažne z polovodičov.

Nové technológie pre človeka a životné prostredie

Rakúsko je krajina inovatívnych malých a stredných podnikov. Veľa stredných podnikov patrí vo svojich technologických disciplínach a trhových segmentoch k najlepším na svete a svoje výskumné a vývojárske činnosti financuje v prevažnej miere samy. Niektoré nadnárodné spoločnosti sústreďujú v Rakúsku svoje výskumné a vývojárske oddelenia.

Rakúske podniky čelia budúcim výzvam a vyvíjajú inovatívne technologické výrobky a služby pre človeka a životné prostredie.

Výzva: energetická efektívnosť

Dôležitou obchodnou činnosťou spoločnosti Fronius International GmbH je solárna technika. Novodobé, palivové články vyvinuté spoločnosťou Fronius vyznačujúce sa vysokou efektívnosťou a hospodárnosťou sú dodávané na európsky trh taktiež do Brazílie, USA, Kanady, Indie a Číny.

V Rakúsku sa za účelom propagácie ekologickej prepravy zjednotili domáce podniky (Verbund, Magna, Siemens, AVL List, atď.) okolo spoločného projektu (Austrian Mobile Power ) Iniciatíva „Austrian Mobile Power“ sleduje víziu pohonu osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel na elektrický prúd z obnoviteľných energetických zdrojov. Rakúsko ako krajina obnoviteľných zdrojov má najlepšie predpoklady pre vytvorenie trvalo udržateľného dopravného systému priaznivého voči životnému prostrediu, spočívajúceho na obnoviteľných zdrojoch energie.

Výzva: bezpečnosť

Firma Frequentis svetový líder na trhu leteckých bezpečnostných systémov, vyvinula vo svete prvý veľký systém celodigitálneho hlasového prenosu pre riadenie letovej prevádzky v Európe Eurocontrol.

Grabner Instruments Messtechnik GmbH je jedným z popredných výrobcov automatických meracích prístrojov na zaistenie kvality ropných produktov.

K bezpečnosti v odbore prispieva aj Phenomatics Virtual Reality Software GmbH ktorý prevádzkuje jedinečný softvér pre virtuálne sledovanie rafinérií a simuláciu chýb a nehôd.

Schiebel Group vedie na trhu detektorov mín. Ďalším výrobkom tohto podniku je bezpilotná helikoptéra, ktorá je na základe inovatívneho výskumu a prepracovanej techniky jednotkou na trhu vo svojom odbore.

Die Durisol-Werke je prieskumníkom vo výrobe protihlukových stien z drevotrieskového betónu. Paleta ich výrobkov sa vyznačuje ekologickým charakterom výroby a vynikajúcou pohltivosťou hluku.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA