Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Pregled

Istraživanja, razvoj tehnologija i inovacije ne brinu se samo o održivom privrednom razvoju i o stabilnom porastu zaposlenosti, ona takođe doprinose savlađivanju budućih izazova. Austrijska preduzeća dokazuju kada je reč o istraživanju i razvoju visoku sposobnost i nude nove tehnologije sposobne za izvoz kao npr. primene nano tehnologije ili telematička rešenja.

Sadržaj:

Privredni faktor znanja

Bruto izdaci za istraživanje i razvoj u zemlji su u Austriji znatno iznad proseka u Evropskoj uniji. Investicije inostranih preduzeća u istraživanje i razvoj u Austriji rastu godinama i dostižu visok nivo. Lokalna industrija je zadnjih 10 godina duplirala svoje izdatke za ravoj i istraživanje. Uspešni izvozni proizvodi u Austriji dolaze iz oblasti:

  • Nanotehnologija
  • Telematika

Tradicionalno znanje

1943. godine austrijanac Paul Eisler izmislio je štampanu ploču, nosioca elektronskih elemenata, koji se danas nalazi u svim elektronskim uređajima. Danas je austrijsko preduzeće AT & S najveći proizvođač štampanih ploča u Evropi i Indiji i značajno angažovan u Kini. Naročito u najvišem tehnološkom segmentu, HDI Microvia štampane ploče, koje se najviše koriste kod mobilnih uređaja, ovo preduzeće iz Leobena je širom sveta odlično pozicionirano. Ovaj koncern je takođe aktivan i u oblasti istraživanja i razvoja modernih štampanih ploča, kao i industrijske i medicinske tehnike.

Istraživanje kao polazište

Kada je reć o istraživanju kvantnih računara danas austrijski naučnici spadaju u sam vrh na svetskom tržištu. Dva teoretska fizičara iz Insbruka, Peter Coler (Zoller) i Hans Brigl (Briegel), kao i bečki fizičar za eksperimentalnu fiziku , Anton Cajlinger ( Zeilinger) spadaju među najviše citirane stručnjake širom sveta iz ove oblasti.

Uslovi za razvoj novih tehnologija u Austriji su izvrsni. Spektar austrijske istraživačke zajednice je značajan: seže od tradicionalnih, fundamentalno orijentisanih oblasti, pa sve do novih, primenjenih oblasti. Preduzetničko istraživanje se može često naći u inovativnim malim i srednjim preduzećima.

Mikro - i nanotehnologija

Mikrotehnika i nanonauka važe kao tehnologije budućnosti koje najviše obećavaju i zauzimaju u Austriji važno mesto, posebno poluprovodnička elektronika i nauka o materijalima

Među najvažnije nanotehnološke proizvode tzv. oblasti primene spadaju:

  • pigmenti i ostale dodatne supstance za lakove i plastične materijale
  • procesori
  • nanošenje zaštitnog sloja na površine poput pločica, kada i radnih ploča
  • proizvodnja zubotehničkog materijala
  • primena nanočestica radi novih tehnika dijagnostike i terapije

Trenutno oko 100 austrijskih preduzeća primenjuje svoje znanje u oblasti nanotehnologije. Brojna preduzeća su aktivna u oblastima u kojima će nano u budućnosti imati važnu ulogu, kao nprmikroelektronika , optika, medicinska tehnika , senzorska tehnika , tehnika materijala , farmaceutska industrija , automobilska industrija , tekstilna industrija , avio i svemirska industrija.

Tehnika sadašnjosti sa potencijalom za budućnost

Robotika se bavi pokušajem da se koncept interakcije sa fizičkim svetom redukuje na informacionu tehniku. Ona obuhvata oblasti informatike (naročito veštačke inteligencije), elektrotehnike i mašinstva. Cilj robotike je da kroz programiranje ostvari upravljanu saradnju elektronike robota i mehanike robota.

Optoelktronika pokušava da prednosti elektronskog sakupljanja i obrade podataka iskombinuje sa svojstvima prenosa svetla. Optoelektronika je sastavni deo našeg svakodnevnog života pošto nalazi primenu kod ekrana, racunara, optičkih memorija i medija za čuvanje podataka.

Tehnika poluprovodnika se bavi tehničkom proizvodnjom mikroelektronskih elemenata i mikroelektronskih sklopova (integrisana kola) pretežno od poluprovodnika.

Nove tehnologije za čoveka i životnu sredinu

Austrija je zemlja inovativnih malih i srednjih preduzeća. Mnoga preduzeća srednje veličine spadaju u svojim tehnološkim područjima i tržišnim segmentima među najbolja u svetu i financiraju sami troškove istraživanja i razvoja. Pojedine multinacionalne kompanije koncentrišu u Austriji svoja istraživačka i razvojna odeljenja.

Austrijska preduzeća se postavljaju prema budućim izazovima i razvijaju inovativne tehnološke proizvode i usluge za čoveka i životnu sredinu.

Izazov energetske efikasnosti

Važna oblast poslovanja firme er Fronius International GmbH je solarna elektronika. Sa novom, od strane Froniusa razvijenom, gorivnom ćelijom sa najvišom energetskom efikasnošću i ekonomičnošću snabdevaju se evropsko tržište, kao i Brazil, SAD, Kanada, Indija i Kina.

U Austriji su se sa ciljem podsticanja teme e-mobilnosti povezala vodeća domaća preduzeća (Verbund, Magna, Siemens, AVL List, itd.) u poslovni projekat (Austrian Mobile Power ) Tako inicijativa „Austrian Mobile Power“ prati viziju da putnička i laka teretna vozila ubuduće idu na struju iz obnovljivih izvora energije. Austrija pri tom kao zemlja nudi najbolje preduslove za ekološki sistem saobraćaja koji je sposban za budućnost i počiva na obnovljivim izvorima energije.

Izazov bezbednosti

Preduzeće Frequentis je svetski lider kod sistema za kontrolu letenja i razvio je prvi na svetu veliki sistem potpuno digitalnog prenosa glasa za evropsku kontrolu letenja Eurocontrol.

Grabner Instruments Messtechnik GmbH je vodeći svetski proizvođač automatskih mernih uređaja za kontrolu kvaliteta kod naftnih proizvoda.

Phenomatics Virtual Reality Software GmbH doprinosi bezbednosti ove grane, koja je razvila i distribuira širom sveta jedinstveni softver za virtuelni obilazak rafinerija i simulaciju grešaka i incidenata.

Schiebel Group je vodeća kompanija kod uređaja za istraživanje rudnika. Dalji proizvod preduzeća su bezpilotni helikopteri, koji su na osnovu inovativnog istraživanja i ispitane tehnike vodeći u svetu u ovoj oblasti.

Durisol-Werke su pioniri u proizvodnji zidova za zaštitu od buke koji se prave od prednapregnutog drveta i betona. Proizvodna paleta se odlikuje svojim ekološkim profilom kao i izvanrednim zidovima za zaštitu od buke.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA