Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

GENEL BAKIŞ

Araştırma, teknolojik gelişim ve inovasyon sadece kalıcı bir ekonomik büyüme ve istikrarlı bir istihdam gelişimi sağlamakla kalmazlar. Gelecekte ortaya çıkabilecek zorlukların üstesinden gelinmesine de katkıda bulunurlar. Avusturyalı şirketler araştırma ve geliştirmede yüksek bir performans yeteneği ortaya koyarak, örneğin nano teknoloji uygulamaları ve telematik çözümleri gibi ihracata yönelik yeni teknolojiler üzerinde başarıyla çalışmaktadırlar.

İçerik:

EKONOMİ FAKTÖRÜ BİLGİ

Araştırma ve geliştirme için Avusturya'nın brüt yurtiçi harcamaları, AB ortalamasının çok üstünde bulunmaktadır. Yabancı ülkelerin Avusturya'ya AR&GE için yaptıkları yatırımlar yıllardan beri artmakta ve yüksek bir seviyeye ulaşmaktadır. Yerli sanayi de AR&GE harcamalarını geçtiğimiz 10 yıl içinde iki katına çıkarmıştır. Avusturya'nın başarıyla ihraç edilen ürün ve hizmetleri, aşağıdaki alanlardan gelmektedir:

  • Nano Teknoloji
  • Telematik

Köklü Bilgi Birikimi

Avusturyalı Paul Eisler, 1943 yılında bugün bütün elektronik cihazlarda bulunan ve elektronik yapı parçalarının en önemlilerinden biri olan baskılı devre kartını keşfetti. Avusturyalı AT & S şirketi bugün baskılı devre kartlarının Avrupa ve Hindistan'daki en büyük üreticilerinden biridir ve büyük ölçüde Çin'de faaliyet göstermektedir. Teknolojinin en üst seviyesini temsil eden ve özellikle mobil cihazlarda kullanılan HDI Microvia Baskılı Devre Kartları'nı üreten bu Loeben'li firma, dünya genelinde son derece iyi bir konuma sahiptir. Bu holding aynı zamanda otomotivde kullanılan baskı devreli kartların araştırılması ve geliştirilmesinde, ayrıca sanayi ve tıp teknolojisi alanlarında da başarıyla faaliyet göstermektedir.

Temel Olarak Araştırma

Avusturyalı bilim insanları bugün kuantum bilgisayarı araştırmalarında dünya genelinde zirvede olarak kabul edilmektedirler. Her ikisi de Innsbruck'lu olan teorik fizikçiler Peter Zoller ve Hans Briegel, ayrıca Viyanalı deneysel fizikçi Anton Zeilinger, bu alanda dünyada en fazla alıntılanan uzmanlar arasındadırlar.

Yeni teknolojilerin gelişmesi için Avusturya'nın şartları mükemmeldir. Avusturya araştırmacılık yelpazesinin genişliği dikkat çekicidir: Geleneksel, temellere yönelik alanlardan yeni, uygulamaya yönelik alanlara kadar uzanmaktadır. İnovasyon dostu küçük ve orta ölçekli şirketlerde de araştırmacılık faaliyetleri yoğun olarak sürdürülmektedir.

Mikro ve Nano Teknoloji

Mikro teknoloji ve nano bilimleri çok şeyler vaat eden geleceğin teknolojileri olarak görülmekte olup, Avusturya'da bilhassa yarı iletken teknolojilerinde ve malzeme bilgilerinde büyük bir öneme sahiptirler.

Nano teknolojinin en önemli ürünleri ve uygulama alanları arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Cilalar ve plastikler için pigmentler ve diğer katkı maddeleri
  • İşlemciler
  • Fayanslar, küvetler veya çalışma levhaları gibi yüzeyler için kaplamalar
  • Diş hekimliğinde kullanılan dolgu malzemelerinin üretimi
  • Yeni tarz teşhis ve tedavi yöntemlerinde kullanılan nano parçacıklar

Halen yaklaşık 100 kadar Avusturya şirketi bilgilerini nano teknoloji alanında kullanmaktadır. Ayrıca çok sayıda şirket örneğin mikro elektronik , optik, tıp teknolojisi , sensör teknolojisi , malzeme teknolojisi , eczacılık sanayi , otomobil sanayi , tekstil sanayi , hava ve uzay yolculukları gibi nanonun gelecekte bir rol oynayacağı alanlarda faaliyet göstermektedir.

Gelecek Potansiyeline Sahip Günümüz Teknolojisi

Robotik, fizik dünyayla olan etkileşimin bilişim teknolojisi ilkelerine indirgenmesi konsepti denemeleri üzerine çalışmaktadır. Bu bilim dalı bilişim (özellikle yapay zekâ), elektroteknik ve makine imalatının kısmî bölümlerini kapsamaktadır. Robotiğin amacı, programlama yoluyla robot elektroniğinin ve robot mekaniğinin yönlendirilebilen işbirliğini sağlamaktır.

Optoelektronik, elektronik veri hazırlamanın ve işlemenin avantajlarını, ışığın aktarın özelliklerinin avantajlarıyla kombine etmeyi denemektedir. Ekranlarda, bilgisayarlarda, optik kayıt cihazlarında ve veri taşıyıcılarında kullanıldığı için, optoelektronik günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasına dönüşmüştür.

Yarı iletken teknolojisi, ağırlıklı olarak yarı iletken malzemeden mikroelektronik yapı unsurlarının ve mikroelektronik yapı gruplarının (entegre devreler) teknik imalatı üzerinde çalışmaktadır.

İNSAN VE ÇEVRE İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER

Avusturya inovatif küçük ve orta ölçekli şirketler ülkesidir. Orta ölçekli pek çok şirket kendi teknoloji alanlarında ve piyasa boşluklarında dünyanın en iyileri arasında bulunmakta olup, araştırma ve geliştirme harcamalarını ağırlıklı olarak kendileri finanse etmektedirler. Bazı çokuluslu şirketler de araştırma ve geliştirme bölümlerini Avusturya'da kurmaktadırlar.

Avusturyalı şirketler gelecekte karşılaşabilecekleri güçlüklerle yüzleşmeye hazırdırlar, insanlar ve çevre için inovatif teknoloji ürünleri ve hizmetleri geliştirmektedirler.

Enerji Etkinliği Çalışmaları

Fronius International GmbH 'nın önemli bir çalışma alanı solar elektroniktir. Fronius tarafından geliştirilen çok etkili ve ekonomik, yeni tarz yakıt hücreleri Avrupa pazarının yanı sıra Brezilya, ABD, Kanada, Hindistan ve Çin'e satılmaktadır.

Avusturya'nın kendi şirketleri (Verbund, Magna, Siemens, AVL List vb.) e-mobilite konusunda yapılan çalışmaları hızlandırmak amacıyla (Austrian Mobile Power ) isimli ortak bir projede bir araya gelmişlerdir. "Austrian Mobile Power“ İnisiyatifi, otomobillerin ve hafif ulaşım araçlarının gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek elektrikle çalışması vizyonuna sahiptir. Avusturya, bir yenilenebilir enerji ülkesi olarak çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan, geleceği olan bir trafik sistemi için gereken bütün koşulları yerine getirmektedir.

Güvenlik Çalışmaları

Frequentis Firması uçuş güvenliği sistemlerinde dünya pazarı lideridir ve Avrupa Uçuş Güvenliği Eurocontrol'un kullandığı dünya çapında en büyük ilk tam dijital konuşma aktarımı sistemini geliştirmiştir.

Grabner Instruments Messtechnik GmbH petrol ürünlerinin kalite güvencesini sağlamakta kullanılan otomatik ölçüm cihazlarının dünya genelindeki lider kuruluşlarından biridir.

Rafinelerin sanal katmanlandırılmasının yanı sıra, hata ve kaza simülasyonları için benzersiz yazılımlar geliştiren ve dünya genelinde satışa sunan Phenomatics Virtual Reality Software GmbH de güvenlik branşına büyük katkı sağlamaktadır.

Schiebel Group cevher arama cihazlarında lider konumdadır. Ayrıca insansız helikopterler de üretmekte olan şirket, inovatif araştırmacılığı ve mükemmel teknolojisi sayesinde bu alanda dünya liderliğini elinde bulundurmaktadır.

Durisol-Werke ahşap betondan gürültü engelleyici duvarlar yapımında öncü konumda bulunmaktadır. Ürün yelpazesinde üretim esnasındaki ekolojik profil büyük rol oynamaktadır ve mükemmel gürültü engelleyici duvarlarıyla öne çıkmaktadır.

Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA