Advantage Austria Показване навигация

Най-високи стандарти за безопасност на движението

Където и да пътувате, вероятно ще се сблъскате с продукти на австрийската фирма SWARCO AG.

Причината се крие в това, че SWARCO е концерн за транспортни технологии с международен успех. SWARCO е световен лидер в областта на уредбите за светофари и светодиодната сигнална технология. В над 60 страни по света можете да намерите рефлекторните стъклени перли, системите за пътна маркировка, динамичните транспортни системи за управление на магистрали и тунели, пътните знаци и указателните табели, уличното осветление със светодиодна техника, както и системите за управление при паркиране на SWARCO.

Продуктите, системите и услугите за безопасност и интелигентно управление на движението на SWARCO допринасят за поддържането на постоянен пътен поток и максимално добро ръководене и информиране на участниците в движението. Нарастващата нужда от мобилност на обществото се подкрепя с помощта на цялостните екологични и енергоспестяващи решения на SWARCO. Това е концепция с бъдеще.
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA