Advantage Austria Pokaži navigaciju

Najviši standardi za sigurnost u saobraćaju

Vjerovatno ćete, gdje god da putujete, na cestama sresti proizvode austrijske firme SWARCO AG.

Naime,firma SWARCO je uspješni međunarodni koncern za saobraćajnu tehnologiju. SWARCO je vodeća firma u svijetu za sisteme semafora i LED signalnu tehniku. Ali i perle od reflektirajućeg stakla i sistemi označavanja voznih saobraćajnica, dinamički sistemi upravljanja saobraćajem za autoputeve i tunele, saobraćajni znakovi i putokazi, osvjetljenje cesta u LED tehnici, kao i sistemi za upravljanje parkiralištima firme SWARCO se nalaze u preko 60 zemalja na svijetu.

Proizvodi, sistemi i usluge firme SWARCO za sigurnost u saobraćaju i inteligentno upravljanje saobraćajem pomažu u održavanju protoka saobraćaja i optimalnom informisanju i vođenju učesnika saobraćaja. Firma SWARCO uz uštedu energije i na ekološki prihvatljiv način podržava rastuću potrebu društva za mobilnošću. Koncept za budućnost.
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA