Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

ČÍSLA A FAKTa

Odvětví bezpečnosti zahrnuje mnoho oblastí. K najdůležitějším patří rakouský elektrotechnický a elektronický průmysel jako i textilní a oděvní průmysl. Další oblastí, v které hraje bezpečnost významnou roli je e-government. Nabízíme vám několik zajímavých údajů o tomto odvětví.

ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ PRůmysl

Ukazatele rakouského elektrotechnického a elektronického průmyslu za rok 2014

Zdroj: Výroční zpráva elektrotechnického a elektronického průmyslu 2014/2015
Obratcca. 12.7 mld. eur
Zaměstnanci60,135
Exportní kvóta  80.3 %
Export15.1 mld. eur

TEXTILNí A ODěVNí PRůMYSL

  • Hodnota exportu oděvního průmyslu (2014): 2,2 mld. eur
  • Nárůst exportu pracovních a ochranných oděvů (2014): 5 %
  • Podíl technických textilií na celkovém  obratu textilního průmyslu (2014): 51 %
  • Roční obrat odvětví technických textilií (2014): 1.2 mld. eur

Zdroj: Svaz textilního, oděvního, obuvnického a kožedělného průmyslu

E-Government

  • Úroveň vyspělosti rakouských základních  online služeb dosahuje 99%.
  • Rakousko je s více než 90 % v sektoru online služeb a s přes 80 % v kompletním online vyřizování na předních příčkách.
  • Více než 90 % rakouských firem využívá nabídku e-governmentu veřejné správy.
  • Výsledky posledního průzkumu veřejného mínění na roku 2015 ukázal, že 82,1% rakouských domácností vlastní počítač. 82,4% domácností mělo internetové připojen.

Zdroj: Platforma: Digital Austria; Statistics Austria. Information technology.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA