Advantage Austria Показване навигация

Общ преглед

Висококачествено защитно облекло, специални превозни средства, пожарникарско и полицейско оборудване, пожароизвестителни системи: продуктите на австрийските фирми в областта на сигурността и безопасността се използват навсякъде по света. Благодарение на отличното си техническо ноу-хау и готовността си за тясно сътрудничество с клиентите австрийските предложители на техника за безопасност са лидери в множество области. Австрийските предприятия могат да предложат нещо специално и в сферата на електронната сигурност, тъй като това все пак е страната на европейските лидери в областта на електронното правителство.

Съдържание:

Сградна техника и защита

Австрийските предложители предоставят решения в областта на сградната техника и защита, съобразени с индивидуалните изисквания на клиентите, можещи да се справят и с най-високите технически изисквания и изискванията за безопасност. Продуктовата палитра се простира от

 • системи за сигурност през
 • противопожарни врати,
 • алармени системи,
 • до противопожарни съоръжения.

Техника за управление на инсталации в сградите

Историята на компетентността на фирма Hereschwerke Holding GmbH в областта на електричеството и енергията е дълга, тъй като основите й са положени още през 1889 г. Днес предприятието е специализирано в предлагането на автоматизационни решения в областта на техниката за управление на инсталации в сградите.

Системи за сигурност

Фирма Schrack Seconet е австрийско хай-тек предприятие за пожароизвестителни и комуникационни системи и системи за сигурност. То се причислява към водещите международни предложители в тези области и е един пример за ангажимента в научноизследователската и развойната дейност, отличаващ австрийските предложители в бранша на сигурността и безопасността.

Към предлаганите продукти принадлежат: 

 • алармени системи
 • пожароизвестителни инсталации и системи
 • противопожарна техника
 • инсталации и системи за известяване при проникване с взлом
 • системи за сигурност
 • техника за сигурност
 • инсталации и системи за контрол на достъпа. 

Пожарогасителна техника

Наред с най-модерните противопожарни системи и пожароизвестителната техника в Австрия се предлага и пожарогасителна техника за световния пазар. Така например фирма Accuro заедно със стационарните пожарогасителни инсталации предлага и специални решения за своевременна детекция респ. за автоматично гасене на пожарите. Това включва:

 • прахови пожарогасителни системи
 • кухненска защита
 • искрогасителни системи
 • системи за детекция на искри
 • устройства за сигнализация при възникване на искри
 • противовзривна защита.

Защитно облекло

В много случай само правилното защитно облекло може да гарантира сигурността и безопасността на работното място. Австрийското защитно облекло отговаря на най-високите изисквания за качество и е сертифицирано според международните стандарти.

Фирми като Texport , Eska и Pfanner Schutzbekleidung са експортно ориентирани австрийски предложители на облекло от висококачествени и изпитани материали. Техният асортимент обхваща

 • Противопожарно защитно облекло
 • Защитно облекло за горски работници
 • студозащитно облекло
 • защитно облекло за електротехници
 • работни и защитни обувки
 • огнеустойчиво и топлоустойчиво защитно бельо
 • лични предпазни средства за защита на главата и лицето
 • монтажни ръкавици.

Тези предприятия са малка част от множеството австрийски фирми, работещи успешно в международен мащаб благодарение на дългогодишния си опит, предлаганото ноу-хау и първокласното си обслужване.

Полицейско, пожарникарско и армейско оборудване

Австрийските предприятия произвеждат водещи продукти като автомобили и оборудвания, отговарящи на изискванията на полицията, службите за сигурност, пожарната команда и армията. Тези предложители разполагат със специално техническо ноу-хау, те са иновационно ориентирани и притежават опит с пазарите и стандартите навсякъде по света.

Противопожарни автомобили и съоръжения

Фирма Rosenbauer International със седалище в Леондинг е един от най-големите производители на противопожарни автомобили в света. Предприятието реализира 89 % от своя оборот в експорта. Неговият асортимент включва противопожарни автомобили от конструктивната редица АТ, летищни и промишлени автомобили, както и пожарогасителни системи.

Фирма A. Haberkorn & CO. GmbH например работи в областта на пожарникарските съоръжения. Тя доставя

 • маркучи,
 • лични предпазни средства срещу падане (колани за задържане, осигурителни колани, спасителни колани и т.н.),
 • колани за нуждите на пожарните команди и армията.

Качество за полицията и армията

Пистолетите на фирма Glock се използват от полицията, специалните части, службите за сигурност и армията в целия свят.

Сигурност и безопасност в ерата на електрониката

Австрия е европейски лидер в областта на електронното правителство (E-Government) и на ефикасната електронна служебна комуникация. Съществена роля в тази област играят компютърната и информационната сигурност и безопасност. Иновационно ориентираните австрийски предприятия предоставят необходимата инфраструктура, свързана със сигурността и безопасността, и по този начин реализират експортни успехи.

Сигурно плащане и идентификация

Фирма Austria Card се е специализирала в разработването и производството на чип карти с висока сигурност като база за електронни плащания и идентификация. Към това се причисляват и решения, съобразени с индивидуалните изисквания на клиентите, за електронно плащане и електронен подпис.

 Фирма Mils Elektronik предлага кодираща техника за информационния обмен и обмена на данни. Предприятието залага на най-модерните криптографски методи, а с MilsCard предлага и хардуерен модул за защита на данните.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA