Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Visoko kvalitetna i vrijedna zaštitna odjeća, specijalna prevozna sredstva, oprema za vatrogasce i policiju, uređaji za dojavu požara: proizvodi austrijskih firmi iz branše sigurnosti se upotrebljavaju u cijelome svijetu. Zahvaljujući svom izvanredom know-how i spremnosti na prisnu saradnju sa svojim potrošačima su austrijski ponuđači sigurnosne tehnike vodeći u mnogim oblastima. Također u oblasti elektronske sigurnosti austrijske firme imaju šta da ponude. Austrija se nalazi u samom evropskom vrhu što se tiče e-government-a.

sadržaj:

Tehnika zgrada i zaštita zgrada

Austrijski ponuđači nude rješenja po mjeri u oblasti tehnike zgrada i zaštite zgrada, koja zadovoljavaju najveće tehničke i sigurnosne zahtjeve. Paleta proizvoda pritom seže od 

 • sigurnosnih uređaja preko 
 • protupožarnih vrata, 
 • alarmnih uređaja, 
 • pa sve do protupožarnih uređaja.

Kontrolna tehnika zgrada

Firma Hereschwerke Holding GmbH ima dugu istoriju u nadležnosti u oblasti elektriciteta i energije, s obzirom da je ona osnovana još 1889. godine. Danas je ova firma specijalizovana za automatizovana rješenja u oblasti kontrolne tehnike zgrada.

Sigurnosni uređaji

Firma Schrack Seconet je austrijska High-Tech-firma za sisteme dojave požara, komunikacije i sigurnosti. Ubraja se u vodeće ponuđače na međunarodnom nivou u ovim oblastima i primjer je za angažman u istraživanju i razvoju, po čemu se austrijski ponuđači sigurnosne branše ističu.

U ponuđene proizvode se ubrajaju: 

 • alarmni uređaji
 • uređaji i sistemi za dojavu požara
 • protupožarna tehnika
 • uređaji i sistemi za dojavu provala
 • sigurnosni sistemi,
 • sigurnosna tehnika
 • uređaji i sistemi za kontrolu prilaza

Tehnika za gašenje

Pored visoko modernih protupožarnih uređaja i tehnike za dojavu požara u Austriji se za svjetsko tržište nudi također i tehnika za gašenje. Firma Accuro pored stacionarnih uređaja za gašenje nudi i posebna rješenja za prijevremeno otkrivanje požara, odnosno za automatsko gašenje požara. U to se ubrajaju:

 • uređaji za gašenje požara prahom
 • zaštita u kuhinji
 • uređaj za gašenje varnica
 • uređaji za prepoznavanje varnica
 • dojavljivači varnica
 • zaštita od eksplozija

Zaštitna odjeća

U mnogim slučajevima garantuje samo odgovarajuća zaštitna odjeća za sigurnost na radnom mjestu. Zaštitna odjeća iz Austrije odgovara najvećim zahtjevima za kvalitet i certifikovana je po međunarodnim standardima.

Austrijske firme kao što su Texport , Eska  i Pfanner Schutzbekleidung su orjentisane ka izvozu odjeće napravljene od visoko vrijednih i ispitanih materijala. Njihova ponuda obuhvata između ostalog

 • Zaštitna odjeća za vatrogasce 
 • Zaštitna odjeća za radnike šumarija
 • odjeću za zaštitu od hladnoće
 • zaštitnu odjeću za električare
 • radnu i zaštutnu obuću
 • veš za zaštitu od plamena i vrućine
 • zaštitu za glavu i lice
 • rukavice za montažu

Ove firme zastupaju mnogobrojne austrijske firme, koje sa dugogodišnjim iskustvom, know-how i kroz svoj prvoklasni servis su uspješne na međunarodnom nivou.

Oprema za policiju, vatrogasce i vojsku

Austrijske firme proizvode izvanredne proizvode kao što su prevozna sredstva i dijelove opreme, koji zadovoljavaju zahtjeve policije, sigurnosnih službi, vatrogasaca i vojske. Ovi ponuđači raspolažu sa posebnim tehničkim know-how, željni su inovacija i imaju iskustva sa tržištima i normama na cijelome svijetu.

Vatrogasna vozila i oprema

Firma Rosenbauer International sa sjedištem u Leonding je jedna od najvećih proizvođača vatrogasnih vozila širom svijeta. Ova firma ostvaruje 89% svoga obrta izvozom. U svojoj ponudi ima vozila za gašenje požara, aerodromska i industrijska vozila kao i sisteme za gašenje.

U oblasti vatrogasne opreme je aktivna n.pr. firma A. Haberkorn & CO. GmbH . Ona nudi između ostalog

 • crijeva,
 • ličnu zaštitnu opremu protiv padanja (sigurnosni pojasevi, držeći pojasevi, spasilački pojasevi itd.),
 • pojaseve za potrebe vatrogasaca i vojske

Kvalitet za policiju i vojsku

Pištolji od firme Glock su prisutni u cijelom svijetu kod policije, specijalnih snaga, sigurnosnih službi i vojske.

Sigurnost u doba elektronike

Austrija je u samom evropskom vrhu u e-government-u, eficijentnom elektronskom odvijanju službenih puteva. Značajnu ulogu u ovoj oblasti igraju kompjuterska i informatička sigurnost. Inovativne austrijske firme svjesne sigurnosti postavljaju potrebnu infrastrukturu i time ostvaruju uspjehe u izvozu.

Sigurno plaćanje i identifikacija

Firma Austria Card , se specijalizovala na razvoj i proizvodnju visoko sigurnih čip kartica kao baza za elektronsko plaćanje i identifikaciju. U to se ubrajaju rješenja po mjeri za elektronska plaćanja i digitalno potpisivanje.

Firma Mils Elektronik nudi tehniku kodiranja za razmjenu informacija i podataka. Firma se zalaže za najmodernije kriptografske procese i nudi sa MilsCard također i hardware-module za sigurnost podataka.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA