Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Kvalitný ochranný odev, špeciálne vozidlá, výstroj pre požiarnikov a políciu, požiarne hlásiče: výrobky rakúskych podnikov z bezpečnostnej brandže sa používajú po celom svete. Vďaka vynikajúcemu technickému know-how a ochote pracovať v úzkom kontakte s klientom sú rakúski dodávatelia bezpečnostnej techniky na špičke v mnohých oblastiach. Aj v oblasti elektronickej bezpečnosti ponúkajú rakúske firmy širokú paletu služieb, veď krajina je európskou špičkou v elektronickej verejnej správe (e-government).

Obsah:

Technika a ochrana budov

Rakúski dodávatelia ponúkajú v oblasti techniky budov a ochrany budov riešenia na mieru, ktoré zodpovedajú najvyšším technickým požiadavkám a bezpečnostným nárokom. Paleta produktov siaha od

 • bezpečnostných zariadení cez
 • protipožiarne dvere,
 • alarmy,
 • až po zariadenia protipožiarnej ochrany.

Rozvodná technika budov

Spoločnosť Hereschwerke Holding GmbH má za sebou dlhú tradíciu a znalosti v oblasti elektriny a energií, pretože základný kameň firmy bol položený už v roku 1889. Dnes sa firma špecializuje na automatizačné riešenia v oblasti rozvodnej techniky budov.

Bezpečnostné zariadenia

Firma Schrack Seconet je rakúskou high-tech spoločnosťou pôsobiacou v oblasti hlásnych požiarnych, komunikačných a bezpečnostných systémov. V uvedených oblastiach patrí k lídrom v medzinárodnom meradle a je príkladom angažovanosti vo výskume a vývoji, ktorá je charakteristická pre rakúskych dodávateľov z bezpečnostného odvetvia.

K ponúkaným produktom patria: 

 • alarmy
 • hlásiče požiaru a požiarne hlásne systémy
 • technika protipožiarnej ochrany
 • strážne poplachové zariadenia a strážne poplachové systémy,
 • bezpečnostné systémy,
 • bezpečnostná technika,
 • zariadenia kontroly prístupu a systémy kontroly prístupu

Hasiaca technika

Okrem najmodernejších protipožiarnych zariadení a hlásnej požiarnej techniky ponúkajú rakúske firmy pre svetový trh aj hasiacu techniku. Napríklad firma Accuro dodáva okrem stacionárnych hasiacich zariadení aj špeciálne riešenia na včasné rozpoznanie požiaru resp. na automatické zahasenie požiaru. Patria sem:

 • práškové hasiace zariadenia
 • kuchynská ochrana
 • automatické hasiace zariadenia
 • automatické rozpoznávacie zariadenia
 • automatické iskrové hlásiče
 • protivýbuchové clony

Ochranný odev

V mnohých prípadoch je zárukou bezpečnosti práce len správny ochranný odev. Ochranný odev z Rakúska zodpovedá tým najvyšším kvalitatívnym nárokom a je certifikovaný podľa medzinárodných štandardov.

Firmy ako Texport , Eska a Pfanner Schutzbekleidung sú rakúskymi proexportne orientovanými dodávateľmi odevov z mimoriadne kvalitných a testovaných materiálov. V ponuke okrem iného majú:

 • ochranné oblečenie pre hasičov
 • ochranné oblečenie pre lesníkov
 • reflexné výstražné ochranné oblečenie
 • ochranný odev proti chladu
 • pracovnú a bezpečnostnú obuv
 • prádlo pre ohňovzdorný a protitepelný odev
 • ochranu hlavy a tváre
 • montážne rukavice

Uvedené podniky sú len malým príkladom z množstva rakúskych firiem, ktoré vďaka dlhoročným skúsenostiam, know-how a prvotriednemu servisu dosiahli medzinárodný úspech.

Policajná, hasičská a vojenská výstroj

Rakúske podniky vyrábajú špičkové produkty akými sú vozidlá a časti výstroja, ktorá zodpovedajú vysokým nárokom polície, bezpečnostných služieb, požiarneho zboru a vojska. Dodávatelia majú k dispozícii zvláštne technické know-how, sú otvorení voči inováciam a majú skúsenosti s trhmi a normami z celého sveta.

Požiarne vozidlá a požiarna výstroj

Firma Rosenbauer International so sídlom v Leondingu je celosvetovo jedným z najväčších výrobcov požiarnych vozidiel. Spoločnosť dosahuje 89 % obratu v exporte. Do firemného portfólia patria hasiace vozidlá stavebného radu AT, letiskové a priemyselné vozidlá ako aj hasiace systémy.

V oblasti požiarnickej výstroje pôsobí napr. spoločnosť A. Haberkorn & CO. GmbH Okrem iného dodáva

 • hadice,
 • osobný ochranný výstroj proti zrúteniu (záchytné pásy, upínacie pásy, záchranné pásy a. i.),
 • pásy pre požiarnu a vojenskú potrebu

Kvalita pre políciu a vojsko

Pištole od firmy Glock používa po celom svete polícia, špeciálne jednotky, bezpečnostné služby a vojsko. 

Bezpečnosť v elektronickej dobe

Rakúsko je európskou špičkou v e-governmente, efektívnom elektronickom vybavovaní záležitostí verejnej správy. Podstatnú úlohu v tejto oblasti zohráva počítačová a informačná bezpečnosť. Na inovácie orientované rakúske spoločnosti dodávajú, vedomí si významu bezpečnosti v tomto odvetví, potrebnú infraštruktúru a dosahujú tak exportné úspechy.

Bezpečné platby a identifikácia

SpoločnosťAustria Card sa špecializuje na vývoj a výrobu najbezpečnejších čipových kariet ako prostriedku elektronických platieb a identifikácie. Patria sem aj individuálne riešenia pre e-payment (platby cez internet) a elektronický podpis. 

Firma Mils Elektronik ponúka kódovaciu techniku pre výmenu informácií a údajov. Spoločnosť vsadila na najmodernejšie kryptografické postupy a produkt MilsCard je predstaviteľom hardvérového modulu pre dátovú bezpečnosť.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA