Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Pregled

Zaštitna odeća, specijalna vozila, oprema za vatrogasce i policiju, aparati za dojavu požara – proizvodi austrijskih preduzeća iz grane bezbednosti visokog su kvaliteta i poznati su i u upotrebi širom sveta. Usled odličnog tehničkog znanja i spremnosti za tesnu saradnju sa klijentima, austrijski ponuđači sigurnosnih uređaja vodeći su u mnogim segmentima ove grane. I u segmentu elektronske zaštite austrijska preduzeća imaju da ponude nešto posebno, jer je poznato da je Austrija evropski prvak u oblasti e-Uprave.

Sadržaj:

Tehničko opremanje i zaštita objekata

Austrijski ponuđači isporučuju individualna rešenja po meri korisnika u oblasti tehničkog opremanja i zaštite objekata koja ispunjavaju najviše tehničke i bezbednosne zahteve. Paleta proizvoda, pri tom, obuhvata od

 • sigurnosnih uređaja, preko
 • protivpožarnih vrata i
 • alarmnih uređaja,
 • do urežaja za protivpožarnu zaštitu.

Tehnička oprema objekata

Preduzeće Hereschwerke Holding GmbH može s ponosom da se osvrne na dugogodišnju istoriju kompetentnosti u oblasti elektriciteta i energije, jer je njihov kamen-temeljac postavljen još davne 1889. godine. Danas se ovo preduzeće specijalizovalo za rešenja u oblasti automatizacije koja se koriste za tehničko opremanje objekata.

Sigurnosni uređaji

Preduzeće Schrack Seconet je austrijsko preduzeće visoke tehnologije za sisteme dojave požara i komunikacione i sigurnosne sisteme. Ono se ubraja u vodeće međunarodne ponuđače opreme iz ove oblasti i predstavlja primer angažovanosti u istraživanju i razvoju – segmentima koji karakterišu austrijska preduzeća iz oblasti bezbednosti.

U paleti proizvoda koje nude nalaze se:

 • alarmni uređaji
 • uređaji i sistemi za dojavu požara
 • uređaji za protivpožarnu zaštitu
 • uređaji i sistemi za dojavu provala
 • sigurnosni sistemi
 • sigurnosna oprema
 • uređaji i sistemi za kontrolu pristupa

Oprema i uređaji za gašenje požara

Pored veoma modernih uređaja za protivpožarnu zaštitu i opreme za dojavu požara, Austrija na svetskom tržištu nudi i opremu za gašenje požara. Tako, na primer, preduzeće Accuro pored stacionarnih aparata za gašenje nudi i specijalna rešenja za rano otkrivanje požara odnosno za automatsko gašenje požara.
Tu se nalaze:

 • uređaji za gašenje požara na basi praha
 • zaštita u kuhinjama
 • uređaji za gašenje varnica
 • uređaji za prepoznavanje varničenja
 • aparat za dojavu varničenja
 • zaštita od eksplozije

Zaštitna odeća

U mnogim slučajevima samo prava zaštitna odeća garantuje bezbednost na radnom mestu. Zaštitna odeća iz Austrije, sertifikovana po internacionalnim standardima, zadovoljava najviše zahteve kvaliteta.

Preduzeća kao što su, na primer, Texport , Eska i Pfanner Schutzbekleidung bave se izvozom odeće od kvalitetnih i proverenih materijala. U njihovoj ponudi su, između ostalog:

 • zaštitna odeća za vatrogasce
 • zaštitna odeća za šumarstvo
 • jako upadljiva zaštitna odeća za upozonje
 • odeća za zaštitu od hladnoće
 • radne i zaštitne cipele
 • veš za zaštitu od plamena i toplote
 • zaštita za glavu i lice
 • rukavice za montažne radove

Ova preduzeća su navedena samo kao primer i neka su od mnogobrojnih drugih austrijskih preduzeća koja su zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, stručnom znanju  i prvoklasnim uslugama uspešna na međunarodnom trižištu.

Oprema za policiju, vatrogasce i vojsku

Austrijska preduzeća u svom asortimanu imaju i specijalne proizvode kao što su, na primer, vozila i delovi za opremu koji zadovoljavaju potrebe policije, tajnih službi, vatrogasaca i vojske. Ova preduzeća raspolažu specijalnim znanjem, inovativna su i imaju iskustvo sa tržištima i standardima u celom svetu.

Vatrogasna vozila i oprema za vatrogasce

Preduzeće Rosenbauer International sa sedištem u Leondingu jedno je od najvećih proizvođača vatrogasnih vozila na svetu. Preduzeće 89% prometa ostvaruje iz izvoza. U ponudi imaju vozila za gašenje požara tzv. AT-serije, aerodromska i industrijska vozila, kao i sisteme za gašenje požara.

U segmentu opreme za vatrogasce posluje, na primer, preduzeće A. Haberkorn & CO. GmbH .Ono, između ostalog, isporučuje

 • creva,
 • ličnu zaštitnu opremu koja sprečava pad (razne vrste sigurnosnih pojaseva)
 • zaštitne pojaseve za potrebe vatrogasaca i vojske

Kvalitet za policiju i vojsku

Pištolji firme Glock koristi policija, specijalne jedinice, tajne službe i vojska širom sveta.

Bezbednost u veku elektronike

Kada je reč o eUpravi, efikasnom elektronskom obavljanju administrativnih poslova, Austrija se nalazi u samom evropskom vrhu. Bitnu ulogu u ovom segmentu igraju bezbednost kompjutera i zaštita informacija. Svesna potrebe za bezbednošću, austrijska preduzeća koja se bave inovacijama, obezbeđuju potrebnu infrastrukturu, a time sebi i uspešan izvoz.

Bezbedno plaćanje i identifikacija

Preduzeće Austria Card specijalizovalo se na razvoj i proizvodnju sigurnosnih čip-kartica kao bazu za elektronsko plaćanje i identifikaciju. U to se ubrajaju i rešenja po meri namenjena elektronskom plaćanju i digitalnom potpisivanju.

Preduzeće Mils Elektronik nudi opremu za šifriranje koja se koristi u razmeni informacija i podataka. Preduzeće se oslanja na najmodernije kriptografske postupke, a sa karticom MilsCard nudi i hardverski modul koji omogućava bezbednost podatak.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA