Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Браншът „Сигурност и безопасност” обхваща много области. Към най-важните принадлежат австрийската електротехническа и електронна индустрия, както и текстилната и шивашката промишленост. Друга област, в която сигурността и безопасността играят голяма роля, е електронното правителство. Тук можете да откриете интересни данни по тази тема.

Електротехническа и електронна промишленост

Показатели на австрийската електротехническа и електронна промишленост за 2014 г.

Източник: Годишен отчет, Браншов съюз на електротехническата и електронната промишленост 2014/2015
Стойност на продукциятаоколо 12,7  милиарда евро
Заети лица60.135
Експортна квота80,3 %
Експорт за15,1  милиарда евро

Текстилна и шивашка промишленост

  • Експортна стойност на шивашката промишленост 2014: 2,2 милиона евро
  • Ръст на експорта на професионално и защитно облекло 2014: 5 %
  • Дял на техническия текстил в текстилната промишленост 2014: 51 %
  • Годишен оборот в областта на техническия текстил 2014: 1,2 милиона евро

Асоциация на текстилната, модната, обувната и кожарската промишленост

Електронно правителство

  • Нивото на зрелост на австрийските базови услуги онлайн е 99%.
  • Австрия разбираемо се намира на върха с повече от 90% при онлайн услугите и над 80% при цялостното онлайн изпълнение.
  • Над 90 % от австрийските компании вече използват електронното правителство в публичния сектор. 
  • При последната анкета 2015 82,1% от домакинствата в Австрия са били оборудвани с компютър. 82,4% от домакинствата са имали достъп до интернет.

Източник:Платформа: Дигитална Австрия (Digital Austria); Статистика Австрия. Информационни технологии
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA