Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

ARVUD JA FAKTID

Ohutuse ja turvalisuse tööstus katab mitu valdkonda. Olulisimate hulgas on Austria elektri- ja elektroonikatööstused ning tekstiili- ja rõivatootmistööstused. Turvalisusel on samuti oluline roll E-Valitsuse sektoris. Alljärgnevalt mõned silmapaistvamad faktid tööstuse kohta.

Elektri- ja elektroonikatööstus

Austria elektri- ja elektroonikatööstus – 2014.a. võtmeandmed

Allikas: aastaaruanne, Austria Elektri- ja Elektroonikatööstuste Liit 2014/2015
Tootmise käiveligikaudu 12,7  miljardit Eurot
Töötajaid60.135
Ekspordi osakaal   80,3 %
a. eksport   15,1 miljardit Eurot 

Tekstiili- ja rõivatootmistööstused

  • Rõivatootmistööstuse ekspordikäive (2014): 2,2 miljonit Eurot
  • Ekspordi kasv töörõivaste ja kaitseriietuse segmendis (2014): 5 %
  • Tehniliste tekstiilide osakaal kogu tekstiilitööstuse käibest (2014): 51 %
  • Tehniliste tekstiilide aastamüük (2014): 1,2 miljonit Eurot

Allikas: Austria Tekstiili-, Rõiva-, Ralatsi- ja Nahatööstuse Liit


E-Valitsus

  • Põhiteenused on Austrias Interneti teel kättesaadavad 99% ulatuses.
  • Internetis pakutakse enam kui 85,3% olemasolevaid kodanikuteenuseid; lõpetatud on üle 80% Internetiarendusi – Austria liidripositsioon selles valdkonnas on kindel.
  • Rohkem kui 90% Austria ettevõtetest kasutavad juba avaliku sektori e-valitsuse teenust.
  • Hiljutised uuringud (2015) näitasid, et 82,1%-l Austria leibkondadel on arvuti ja 82,4%-l Internetiühendus.

Allikas: Platvorm: Digital Austria; Austria Statistikaamet; Informatsioonitehnoloogia
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA