Advantage Austria Indicare navigare

Cifre şi date

Branşa sisteme de siguranţă cuprinde multe domenii. Printre cele mai importante se numără industria austriacă electrotehnică şi electronică cât şi industria textilă şi a îmbrăcămintei. Un alt domeniu în care siguranţa joacă un rol important este e-government. În continuare vă prezentăm câteva date interesante pe acestă temă.

Industria electrotehnică şi electronică

Indicatori ai industriei austriece electrotehnice şi electronice 2014

Sursa: Raportul anual al asociaţiei de profil din industria electronică ăi electrotehnică (FEEI) 2014/2015
Producţiaca. 12,7  Mrd. Euro
Angajaţi60.135
Cota la export80,3 %
Export15,1  Mrd. Euro

Îndustria textilă şi a îmbrăcămintei

  • Valoarea exportului din industria de îmbrăcăminte (2014): 2,2 mrd. Euro
  • Creşterea la export pentru îmbrăcăminte de lucru şi de protecţie (2014): 5 %
  • Cota textilelor tehnice la totalul cifrei de afaceri a industriei textile (2014): 51 %
  • Cifra de afaceri anuală a textilelor tehnice (2014): 1,2 mrd. Euro

Sursa: Asociaţia de profil din industria de textile, îmbracăminte, încălţăminte şi pielărie

E-Government

  • Gradul de maturitate al serviciilor austriece online de bază este de 99%.
  • Austria se plasează cu peste 90% la serviciile online şi peste 80% la derulările complete online în mod clar în fruntea clasamentului.
  • Peste 90% dintre companiile austriece utilizează oferta de servicii e-government ale administraţiei centrale.
  • La ultimul recensământ din 2015 erau dotate cu un computer deja 82,1% din gospodăriile din Austria. 82,4% din gospodării aveau acces la internet.

Sursa: Platforma: Austria digitală; Statistics Austria. Informationstechnologie
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA