Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Čísla a fakty

Odvetvie bezpečnosti zahŕňa mnoho oblastí. K najdôležitejším patrí rakúsky elektrotechnický a elektronický priemysel ako aj textilný a odevný priemysel. Ďalšou oblasťou, v ktorej hrá bezpečnosť významnú úlohu je e-government. Ponúkame vám niekoľko zaujímavých údajov.

Elektrotechnický a elektronický priemysel

Ukazovatele rakúskeho elektrotechnického a elektronického priemyslu za rok 2014

Zdroj: Výročná správa elektrotechnického a elektronického priemyslu 2014/2015
Hodnota výrobycca 12,7 mld. eur
Pracovníci60.135
Exportná kvóta80,3 %
Exportcca 15,1 mld. eur

Textilný a odevný priemysel 

  • Hodnota exportu odevného priemyslu (2014): 2,2 mld. eur
  • Exportný nárast v pracovných a ochranných odevoch (2014): 5 %
  • Podiel technických textílií na celkovom obrate textilného priemyslu (2014): 51 %
  • Ročný obrat technických textílií (2014): 1,2 mld. eur

Zdroje: Zväz textilného, odevného, obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu

E-government

  • Úroveň technologickej pripravenosti daných e-služieb dosahuje 99%.
  • Rakúsko je s viac ako 90 % v online službách a viac ako 80 % v kompletnom online vybavovaní jasne na špičke.
  • Viac ako 90% všetkých rakúskych firiem využíva službu E-Government verejného sektoru. 
  • Výsledky posledného prieskumu verejnej mienky na 2015 ukázali, že 82,1% rakúskych domácností vlastní počítač. 82,4% domácností malo pripojenie na internet.

Zdroje: Platforma: Digitales Österreich (Digitálne Rakúsko); Statistics Austria. Informačné technológie
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA