Advantage Austria Pokaži navigaciju

Dobro upravljanje rijekama posjetilaca zahvaljujući austrijskoj tehnici

Na početku je postojala ideja da se razvije sistem za udaranje pečata i registrovanje karti za ski liftove.

Danas oblasti djelatnosti preduzeća SKIDATA AG sežu od turizma i slobodnog vremena, preko primjena u saobraćaju i organizovanju sajmova do kulturnih i sportskih manifestacija. Sa inovativnim rješenjima SKIDATA AG širom svijeta nailazi na uspjeh sa sistemima za upravljanje i usmjeravanje posjetilaca, upravljanjem i vođenjem parkirališta, tehnologijama pristupa i rješenjima za izdavanje karti.

U upotrebi je preko 7000 sistema u cijelom svijetu u skijaškim zonama, na velikim aerodromima, u gradovima, tržnim centrima, na sajmovima, sportskim stadionima i u zabavnim parkovima. Oni se brinu o tome da se ljudima omogući brz pristup, kao i prilaz za vozila bez čekanja i problema.

Veliki projekat firme SKIDATA AG je obnova parking sistema trećeg po veličini aerodroma u svijetu (Dallas), koji ima 40 000 parking mjesta.
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA