Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Туризмът и индустрията на свободното време играят значителна роля в австрийското национално стопанство. С помощта на някои подбрани данни тук можете да се информирате за туризма, спорта и свободното време като икономически фактори.

Туризмът и индустрията на свободното време в Австрия

Източник: Statistics Austria, Tourism
Цифри за туризма за 2016 г.
Пристигания41,5  милиона
Нощувки140,9 милиона
Приходи от гости от чужбина в евро19,0 милиарда
Приходи от гости от Австрия в евро21 милиарда
Средна продължителност на престоя в нощи  3,4

Реализирано директно и индиректно създаване на стойност на туристическата индустрия и индустрията на свободното време (2016 г.): 56,46 милиарда евро (= 16,1% от БВП)

Приходи от туризма на глава от населението в Австрия за 2015 г.: 1.886,44 евро
Източник: Отделът при Стопанска камара Австрия за туризъм и свободно време. Туризъм и свободно време – числа и факти, 2017.

Спортната индустрия в Австрия

Съгласно едно изследване на Стопанската камара на Австрия приблизително всяко десето работно място в Австрия зависи от спорта.

Източник: Федерално министерство на отбраната и спорта/SpEA SportsEconAustria, Das SportAustria-DATENVADEMECUM, Бр. 8/януари 2016 г.
Спортна индустрияЗаети лица *)Създаване на брутна стойност
Спортът в икономическо-статистически смисъл (експлоатация на спортни съоръжения и други услуги)  около 26.701(0,6%)  около 1.299 мил. евро
Спортът в тесен смисъл (всички разходи, необходими за упражняването на спорт: производство на и търговия със спортни артикули) около 139.457(3,3%)около 6.947мил.евро
Спортът в широк смисъл (всички стоки и услуги, свързани със спорта)около 333.765(7,8%)около 17.063 мил.евро
*) Брой на заетите в спортната индустрия лица, вкл. дял на цялото работещо население в Австрия в %

Ски спорт

Пазарът на ските за алпийски дисциплини и ски бягане глобално се стабилизира на 3 милиона (ски алпийски дисциплини) респ. 1,6 милиона (ски бягане). Значителни 50% от тях се падат на австрийските марки. Експортната квота е над 80%.

Източник: Браншов съюзна дървообработващата промишленост на Австрия, Браншов доклад на австрийската дървообработваща промишленост 2017г.

Последна актуализация на:
2017.06.27
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA