Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Čísla a fakta

Turismus a využití volného času hrají v rakouském národním hospodářství významnou roli. Informujte se zde na základě několika vybranuch údajů o hospodářských faktorech turismu, sport a volný čas.

Turismus a využití volného času v Rakousku

Zdroj: Statistika Rakousko, cestovní ruch
Turismus 2016
Příjezdy41,5 mil.
Přenocování/noclehy140,9 mil.
Příjmy od zahraničních hostů v eurech19.000 mil.
Příjmy od hostů z Rakouska v eurech21.000 mil.
Průměrná doba pobytu v nocích3,4

Dosažená přímá i nepřímá tvorba hodnoty v oblasti turizmu a využití volného času (2016): 56,46 mld. eur (= 16,1% HDP)

Příjmy z turismu na jednoho obyvatele v Rakousku 2015: 1.886,44 eur

Zdroj: Oddělení Turismus a volný čas Rakouské hospodářské komory. Turismus a volný čas v číslech, 2017.

Sport v Rakousku

Podle studie Rakouské hospodářské komory je cca každé desáté pracovní místo v Rakousku závislé na sportu.

Zdroj: Spolkové ministerstvo pro obranu země a sport /SpEA SportsEconAustria, Das SportAustria-DATENVADEMECUM, Nr. 8/leden 2016.
Sportzaměstnanci 
*)
hrubá tvorba hodnoty
Sport v hodpodářsko-statistickém smyslu (Provoz sportovních zařízení a ostatní služby)cca. 26.701(0,6%)cca. 1.299 mil.eur
Sport v užším slova smyslu (všecho co je k provozování sportu nutné: výroba a prodej sportovních potřeb)ca. 139.457(3,3%)cca. 6.947 mil eur
Sport v širšim slova smyslu (všechno zboží a služby vztahující se ke sportu)ca. 333.765
(7,8%)
cca. 17.063 mil. eur
*) Počet zaměstnaných ve sportu, včetně podílu na celkovém počtu výdělečně činného obyvatelstva Rakouska v %.

Lyžařský sport

Trh lyží a běžek se pohybuje globálně okolo 3 mil. (lyže) resp. 1,6 mil. (běžky). Úctyhodných 50% z toho připadá na rakouské značky. Exportní kvóta je více než 80%.

Zdroj: Odborný svaz dřevařského průmyslu Rakouska, Zpráva Rakouského dřevařského průmyslu 2017.

Datum poslední aktualizace
2017.06.28
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA