Advantage Austria Indicare navigare

Cifre și date

Ramura economicî a turismului și a petrecerii timpului liber joacă în economia austriacă un rol important. Vă invităm în cele ce urmează, ca prin intermediul unor date statistice să vă informați despre factorii economici din domeniul turism, sport și petrecerea timpului liber.

Ramura economică a turismului și a petrecerii timpului liber din Austria

Sursa: Statisticile austriece din domeniul turismului
Cifre din turism, 2016
Sosiri41,5 Mio.
Înnoptări140,9 Mio.
Încasări provenite de la turiștii din strainătate, Euro19.000 Mio.
Încasări provenite de la turiștii austrieci, Euro21.000 Mio.
Durata unui sejur mediu, exprimată în nopți de cazare 3,4

Veniturie generate din activitatea de turism si de petrecere a timpului liber în 2016: 56,46 Mrd. Euro, reprezentând 16,1% din PIB.

Încasările din turism pe cap de locuitor în Austria, 2015: 1.886,44 Euro

Sursa: Departamentul pentru turism şi petrecerea timpului liber din cadrul Camerei Economice – Cifre şi date, 2017.

Economia sportului în Austria

Conform unui studiu al Camerei Economice din Austria, fiecare al zece-lea loc de muncă din Austria este legat de industria sportului.

Sursa: Ministerul Federal pentru Administrare Teritorială și Sport / SpEA SportsEconAustria, Date referitoare la sportul din Austria, Nr. 8/ Ianuarie 2016.
Economia sportuluiNumăr de angajați *)Venituri
Activitatea sportivă văzută din punct de vedere economic
(echipamente sportive și servicii)  
ca. 26.701(0,6%)ca. 1.299 Mio.Euro
Activitatea sportivă văzută în sens rezumativ (toate activitățile angrenate în practicarea sportului: producerea și comercializarea articolelor sportive)ca. 139.457(3,3%)ca. 6.947 Mio Euro
Activitatea sportivă văzută în sens larg (toate bunurile și serviciile ce sunt legate de activitatea sportivă)ca. 333.765
(7,8%)
ca. 17.063 Mio. Euro
*) Numărul de angajați în economia sportivă, incl. aportul adus de întreaga populație activă din Austria, %.

Skiul ca activitate sportivă

Piața skiului alpin și a sportului pe skiuri variază în jurul valorii de 3 Mio. Euro pentru skiul alpin, respectiv
1,6 Mio. Euro pentru sportul pe skiuri. O cotă însemnată de 50%a acestei activități este înregistrată pe piața austriacă. Cota la export este de 80%.

Sursa: Asociația de specialitate a industriei sportive din Austria, raportul industriei lemnului din Austria, 2017.

Ultima actualizare
2017.06.27
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA