Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Čísla a fakty

Cestovný ruch a voľný čas majú v rakúskom hospodárstve dôležité postavenie. Nasledujúca štastika poskytuje údaje o priemysle cestovného ruchu, voľného času a športu v Rakúsku.

Priemysel cestovného ruchu a voľného času v Rakúsku

Zdroj: Štatistika Austria. Cestovný ruch
cestovný ruch (2016) 
počet návštev41,5 mil.
počet prenocovaní140,9 mil.
výdavky turistov zo zahraničia v Rakúsku v eurách19.000 mil.
výdavky domácich turistov v Rakúsku v eurách21.000 mil.
priemerná dĺžka pobytu - počet nocí3,4

Priame a nepriame príjmy z cestovného ruchu a voľnočasových aktivít v roku 2016 predstavovali 56,46 miliárd eur, čo je 16,1% HDP Rakúska.

Príjmy z cestovného ruchu na jedného obyvateľa predstavovali v roku 2015 1.886,44eur.

Zdroj: Sekcia Turizmus a priemysel voľného času. Turizmus a priemysel voľného času v číslach, 2017.

Športový priemysel v Rakúsku

Podľa štúdie Rakúskej hospodárskej komory je každé desiate pracovné miesto v Rakúsku v oblasti športových aktivít.

Zdroj: Spolkové ministerstvo vnútra a športu/SpEA SportsEconAustria, SportAustria-DATENVADEMECUM, č. 8/ január 2016.
športový priemyselzamestnanci *)Bruttowertschöpfung
šport v hospodársko-štatistickom význame (prevádzkovanie športových zariadení a iné služby)  cca 26.701(0,6%)cca 1.299 mil. eur
šport v užšom zmysle (produkty priamo potrebné na vykonávanie športových aktivít: výroba a obchod so športovými potrebami)cca 139.457(3,3%)cca 6.947 mil. eur
šport v širšom zmysle (všetky výrobky a služby, ktoré sa spájajú so športovými aktivitami)cca 333.765 (7,8%)cca 17.063 mil. eur
*) počet zamestnancov v športovom priemysle vrátane podielu na celkovom počte pracujúcich v Rakúsku v %.

Lyžovanie

Predaj lyží a bežiek generuje v rámci svetového hospodárstva príjmy v celkovej výške 3 mil. eur (predaj lyží) resp. 1,6 mil. eur (predaj bežiek). Z toho asi 50 % týchto príjmov pripadá na rakúsky trh. Úroveň exportu dosahuje vyše 80 %.

Zdroj: Zväz drevárskeho priemyslu Rakúska, Správa o stave drevárskeho priemyslu v Rakúsku 2017.

Posledná aktualizácia:
2017.06.28
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA