Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Arvud ja faktid

Turismil ja vabaajamajandusel on Austria majanduses tähtis koht. Siit leiate valitud arvandmete põhjal informatsiooni turismi-, spordi- ja vabaajavaldkonna kohta.

Austria turism ja vabaajamajandus

Allikas: Austria Statistika. Turism
Turismi andmed 2016
Saabunud turistid41,5  m
Ööbimised140,9 m
Välisturistidelt saadud tulu eurodes19.000 m
Siseturistidelt saadud tulu eurodes21.00 m
Keskmine viibitud ööde arv3,4

Turismi- ja vabaajamajanduse otsene ja kaudne tulu (2016): 56,46 miljardit eurot (= 16,1% SKP)

Turismist saadud tulu Austria ühe elaniku kohta 2015: 1.886,44 eurot

Allikas: WKO turismi- ja vabaajaosakond. Turismi- ja vabaajatööstus arvudes, 2017. 

Austria spordimajandus

Austria Majanduskoja poolt läbiviidud uuringu tulemuste kohaselt sõltub Austrias umbes iga kümnes töökoht spordist.

Allikas: Riigikaitse- ja Spordiministeerium/SpEA SportsEconAustria, Das SportAustria-DATENVADEMECUM, nr 8/jaanuar 2016.
SpordimajandusTöötajate arvKogulisandväärtus
Sport majandusstatistika tähenduses (spordirajatiste opereerimine ja teised teenused)ca. 26.701(0,6%)  ca 1.299 
Sport kitsamas tähenduses (kõik sportimiseks vajalikud sisendid: sporditoodete tootmine ja müükca. 139.457(3,3%)ca. 6.947
Sport laiemas tähenduses (kõik spordiga seotud kaubad ja teenused)ca.. 333.765(7,8%)ca. 17.063
*) Number of persons employed in Austria‘s sport-related economy and their share in the working population in %

Suusasport

Mägisuuskade ja murdmaasuuskade globaalne turg on ligikaudu 3 miljonit (mäesuusad) ja 1,6 miljonit (murdmaasuusad). Märkimisväärsed 50% sellest moodustavad Austria kaubamärgid. Ettevõtete ekspordinäitaja on üle 80%.

Allikas: Austria Puidutööstuse Erialaliit, Austria puidutööstuse aruanne 2017.

Viimati uuendatud:
2017.06.27
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA