Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Rakúske odvetvie dopravy a logistiky je úspešné v medzinárodnom meradle. Výroba a stavba lanových dráh, koľajové vozidlá a služby v uvedených oblastiach ponúkajú technicky mimoriadne zdatní a proexportne orientovaní výrobcovia. Aj v signálnych zariadeniach, navádzacích dopravných systémoch a iných technických zariadeniach pôsobia rakúski dodávatelia, ponúkajúci zákazníkom mimoriadne kvalitné a spoľahlivé produkty. Rakúski dodávatelia služieb v odvetví dopravy a logistiky sú zákaznícky orientovaní a ako prepravcovia a špeditéri majú dlhoročné skúsenosti s náročnými zákazkami.

Obsah:

Dopravné prostriedky pre ekonomický úspech

V oblasti konštrukcie lanových dráh a výťahov ako aj pri výrobe koľajových vozidiel sú rakúski dodávatelia na svetových trhoch zastúpení na popredných priečkach. Na neustále sa zvyšujúce požiadavky v oblasti dopravy a mobility reagujú rakúske firmy investíciami do výskumu a optimalizáciou výrobných procesov. Bezpečná technika, inovatívny dizajn a efektívna produkcia – to je synonymum dopravných prostriedkov made in Austria, ktoré zákazníkov po celom svete vezú k úspechu.

Lanové dráhy a výťahy

Skupina Doppelmayr Gruppe je celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou v oblasti lanových dráh. Zákazníci v približne 90 krajinách sveta sa spoliehajú na výkonné osobné dopravné systémy pre turistické destinácie a osobné prepravné systémy na urbánne použitie.

Spoločnosť CARVATECH Karosserie- und Kabinenbau GmbH sa začala zaoberať stavbou kabín pre lanové dráhy už v roku 1956. Dnes sa firma sústreďuje na konštrukciu dizajnových prostriedkov pre jazdnú prevádzku lanových dráh a na výrobu karosérií pre požiarne a špeciálne vozidlá.

Koľajové vozidlá

Rakúske podniky pôsobia v oblasti konštrukcie lokomotív, vagónov a podvozkov. Napríklad firma Siemens AG Austria Mobility Division so sídlom v Grazi, v spolkovej krajine Štajersko, dodáva podvozky pre koľajové vozidlá do celého sveta

Zo spoločnosti Siemens AG Austria Mobility Division z Viedne, napr. pochádzajú vysoko technizované a spoľahlivé

 • vlaky miestnej dopravy,
 • osobné vagóny
 • a električky.

V Rakúsku nájdete dodávateľov, ktorí sú lídrami na svetovom trhu aj v mechanizácii koľajových konštrukcií a subdodávateľov pre výhybky, koľaje a signálne zariadenia, ktorí sú pre vás ideálnymi obchodnými partnermi pre dodávku techniky súvisiacej s dopravnými prostriedkami šetrnými voči klíme.

Pri mechanizácii koľajových konštrukcií zohráva priekopnícku úlohu firma Plasser & Theurer v roku 1953 vyvinula prvý hydraulický podbíjací stroj na svete a urobila tak prvý krok k mechanizácii výstavby koľajníc. Dnes dodáva táto spoločnosť riešenia, ktoré sú schopné vyhovieť všetkým nárokom na hospodárnosť, efektívnosť, ergonómiu a ochranu životného prostredia. Do jej ponuky okrem iného patria:

 • stabilizačné a zhutňovacie stroje 
 • stroje na prestavbu a pokládku koľajníc 
 • stroje na prestavbu a pokládku výhybiek 
 • stroje na prestavbu a pokládku trakčných vedení 
 • meracie vozidlá

Klaster Rail Technology Cluster Austria (RTCA) je platformou podporujúcou ďalší technologický rozvoj a náskok a servisnú orientáciu svojich členov a tým zároveň posilňuje aj pozíciu rakúskych spoločností zo železničného priemyslu na medzinárodných trhoch.

Plavidlá a letecké dopravné prostriedky

V Rakúsku nájdete dodávateľov vybavenia pre jachty, konštruktérov plachetníc a motorových jácht. Rakúske firmy sú okrem toho silnými partnermi leteckého a kozmického priemyslu.

Firma F.LIST GMBH navrhuje, projektuje a zhotovuje zariadenie lodí pre luxusné jachty a výletné lode. Okrem interiérov podľa najnáročnejších návrhov vyrába spoločnosť aj ľahké konštrukčné prvky pre služobné lietadlá.

Spoločnosť Diamond Aircraft Industries s centrálou a vývojovými pracoviskami v meste Wiener Neustadt, je celosvetovo pôsobiacim výrobcom lietadiel z kompozitných sklených a karbónových vlákien. Špecialitou podniku sú inovatívne lietadlové riešenia pre letecké školy a súkromných klientov.

Dodávatelia ako firma FACC AG alebo Isovolta ponúkajú spojovacie materiály, elektroizolačné materiály a iné súčasti vnútorného vybavenia lietadiel.

Cestné vozidlá

Dôležitým hospodárskym faktorom s vysokým exportným podielom sú v Rakúsku dodávky pre automobilový priemysel a samotná výroba automobilov. Vzhľadom na malý domáci trh, môžu spoločnosti na svetových trhoch obstáť len s technicky mimoriadne kvalitnými výrobkami. Význam dodávateľov v posledných rokoch neustále rástol. Rakúske malé a stredné podniky sa osvedčili ako dodávatelia s vysokou technickou úrovňou, odbornými znalosťami a schopnosťami a flexibilitou. Rakúska automobilová asociácia Federation of the Austrian Automotive Industry and its Component Suppliers spája silné stránky rakúskych dodávateľov pre automobilový priemysel.

Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v Odvetví automotive

Riadenie cestnej premávky, dopravná technika, skladové systémy

Požiadavky na mobilitu, dopravu a logistiku stále rastú. Rakúske spoločnosti so skúsenosťami, orientáciou na inovácie a s know-how čelia novým úlohám a dodávajú konkurenčné, trvalo udržateľné riešenia, ktorými sa môžu zákazníci vyzbrojiť na zvládanie budúcich výziev.

Zariadenia pre riadenie a zabezpečenie cestnej premávky

Spoločnosť GESIG (Gesellschaft für Signalanlagen/Spoločnosť pre signálne zariadenia) založená v roku 1964 sa okrem iného zaoberá vývojom, výrobou, inštaláciou a servisom

 • systémov riadenia cestnej premávky
 • systémov monitorovania cestnej premávky
 • dopravnými navádzacími systémami
 • systémami zaisťovania údajov z dopravnej siete a analytickými systémami

a vyváža ich do celého sveta.

Skupina pre dopravné technológie SWARCO ponúka ako partner pre dopravno-technické systémové riešenia obsiahly program – počnúc úsporným LED semafórom cez adaptívne riadenie dopravných tokov až po dopravno-telematické softvérové riešenia. Okrem toho dodáva SWARCO retroreflexné systémy značenia jazdných dráh a ďalšie služby v tejto oblasti

Na začiatku podnikateľskej histórie firmy Forster boli razené tabule. Dnes spoločnosť dodáva okrem iného

 • dopravnú techniku 
 • tunelové vybavenie 
 • navádzacie systémy 
 • a protihlukovú ochranu.

Dopravná technika, zdvižné systémy

Firma Palfinger je súčasťou multinárodnej skupiny spoločností so sídlom v Salzburgu. Spoločnosť patrí k medzinárodným lídrom vo výrobe hydraulických zdvižných, nakladacích a manipulačných systémov. Kmeňovým produktom firmy je žeriav so sklápacím ramenom montovaný na nákladnom vozidle. Produktová paleta okrem toho zahŕňa:

 • kontajnerové výmenné systémy
 • lesné žeriavy
 • výstupné stohovacie vozíky
 • steny pre nákladné plošiny
 • vysokozdvižné plošiny montované na nákladné vozidlá

Firma Liebherr konštruuje okrem iného špeciálne žeriavy na prekládku tovaru v morských oblastiach. Vo veľkých kontajnerových prístavoch pracujú koľajové kontajnerové mostové žeriavy a stohovacie žeriavy tejto rakúskej spoločnosti. 

Skladové systémy

Aj v oblasti kvalitných skladových systémov nájdete v Rakúsku dodávateľov. Firma LTW Intralogistics GmbH napríklad konštruuje automatické sklady s výškovými regálmi, ktoré aj v 40 metrovej výške zabezpečujú presné postupy.

Dopravné a logistické služby

Kľúčom k úspechu mnohých odvetví je hladký priebeh dopravných a logistických procesov. V Rakúsku sa etablovalo mnoho medzinárodne pôsobiacich prepravcov a špedičných spoločností.

Prepravcovia

Rakúski prepravcovia majú vozidlové parky schopné vyhovieť akýmkoľvek dopravným nárokom. Napríklad firma Augustin Quehenberger Group Gmbh ponúka svoje služby nielen v Európe ale má k dispozícii aj globálny prepravný systém.

Firma Drautrans (in German), so sídlom na mieste stretania sa hraníc troch krajín – Talianska, Slovinska a Rakúska, ponúka okrem iného konvenčnú kompletnú nakládku ako aj kombinovanú dopravu medzi Rakúskom a západnou Európou.

Špedičné spoločnosti

Mnohí rakúski špeditéri pre klientov z celého sveta vybavujú logistické plánovanie a poradenstvo a kompletné logistické riešenia.

Napríklad spoločnosť Schenker , jeden z lídrov na svetovom trhu logistických služieb, ponúka pozemnú, leteckú a námornú prepravu ako aj s tým spojené logistické služby.

Hlavným predmetom činnosti špedičnej spoločnosti Condor sú kompletné nakládky pre nákladné vozidlá predovšetkým z a do východnej Európy, na Balkán, do Turecka a doprava z a do Strednej Ázie.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA