Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Pregled

Austrijska branša transporta i logistike uspešna je na čitavom međunarodnom tržištu. Žičare, šinska vozila i usluge iz ovih oblasti nude izvozna preduzeća opremljena viskom tehnologijom. I kada su u pitanju signalna postrojenja, sistemi za usmeravanje saubraćaja i drugi tehnički uređaji, Austrija takođe raspolaže nizom ponuđača koji isporučuju visoko kvalitetne i pouzdane proizvode. Austrijska uslužna delatnost iz ove oblati posvećena je klijentima, a kao transportna i špediterska preduzeća raspolažu dugogogišnjim iskustvom sa zahtevnim nalozima.

Sadržaj:

Transportna sredstva za privredni uspeh

U oblasti konstrukcije žičara i liftova kao i šinskih vozila austrijska preduzeća prednjače na svetskom tržištu. Sve zahtevnije naloge za transport i mobilnost austrijska preduzeća rešavaju ulaganjem u istraživanja i optimizirajući proizvodni prozess. Bezbedna tehnika, inovativni dizajn i efikasna produkcija - to su transportna sredstva "Made in Austria", kojima se klijentima širom sveta obezbeđuje uspeh.

Žičare i liftovi

Grupa Doppelmayr je austrijsko preduzeće iz oblasti žičara koje je aktivno na globalnom tržištu. Klijenti iz preko 80 zemalja oslanjaju se na turističke sisteme za transport ljudi i na sisteme za prevoz putnika u urbanom okruženju.

1956. godine. preduzeće CARVATECH Karosserie- und Kabinenbau GmbH započelo je svoju delatnost kOnstrukcijom kabina za žičare. Danas je preduzeće usredsređeno na konstrukciju dizajniranih pokretača za žičare i prozvodnju karoserije za vatrogasna vozila kao i vozila specijalne namene.

Šinska vozila

Austrijska preduzeća bave se i konstrukcijom lokomotiva, vagona i pogona. Tako, recimo, Siemens AG Austria Mobility Division , sa sedištem u Gracu, pokrajini Štajerska, proizvodi pogonsku tehniku za šinska vozila za svetsko tržište.

Od preduzeća Siemens AG Austria Mobility Division iz Beča potiču sledeća vozila, izrazito pouzdana i opremljena visokom tehnikom:

 • prigradski vozovi
 • putnički vagoni i
 • tramvaji.

I u oblastima mehanizacije kontrukcije pruga i kao isporučioci skretnica, pruga i signalne tehnike u Austriji se nalaze proizvođači svetskog glasa, koji bi bili idealni poslovni partneri za tehniku i prevozna sredstava, pri tome u skladu sa ekološkom zaštitom.

Kod mehanizacije konstrukcije pruga preduzeće Plasser & Theurer zauzima vodeću ulogu: 1953. godine razvilo je prvu hidrauličnu mašinu za nabijanje pragova i time privi u svetu učinili koran u pravcu mehanizacije izgradnje pruga. Danas ovo preduzeće pruža rešenja koja udovoljavaju svim zahtevima kao što su ekonomičnost, efikasnost, ergonomija i zaštita okoline. U spektar ponude spadau:

 • Mašine za stabilizaciji i nabijanje
 • Mašine za preradu i novogradnju pruga
 • Mašine za rekonstrukciju i konstrukciju skretnica
 • Mašine za preradu i novogradnju sistema za upravljanje vožnje
 • Vozila za merenja i ispitivanja

Klaster udruženje za železničku tehnologiju Rail Technology Cluster Austria (RTCA) je zbornica koja podstiče razvoj tehnoloških prednosti i uslužnost svojih članica i na taj način pospešuje poziciju austrijskih preduzeća industrije železnice na međunarodnom tržištu.

Vozila za saobraćaj putem vode i vazduha

U Austriji se zatiču opremljivači jahti, konstrukteri jedriličarskih jahti i motornih čamaca. Austrijska preduzeća su osim toga jaki partneri industrije aviotransporta i svemirskog istraživanja.

Preduzeće F.LIST GMBH   planira, projektue i izrađuje enterijere za brodove kao što su luksuzne jahte i krstarice. Pored zahvtevnog enterierja preduzeće proizvodi i lake konstrukcione elemente za poslovne avione.

Preduzeće Diamond Aircraft Industries sa centralom i sktorom za razvoj u Wiener Neustadt je preduzeće sa međunarodnim aktivnostima u oblasti konstrukcije aviona od stakla, karbonskih vlakana i komposita.

Inovativna rešenja za letilice za škole leta i privatne klijente specijaliteti su ovog preduzeća.
Isporučioci kao što je FACC AG ilo Isovolta obezbeđuju vezivne materijale, elektro-izolacione materijale i druge sastavne delove za unutrašnju konstrukciju aviona.

Drumska vozila

Sektor snabdevača autoindustrije u Austriji i prozvodnja automobila su u Austriji značajan privredni faktor sa visokim udelom u izvozu. Usled malog domaćeg tržišta, preduzeća Austrije bila su prinuđena da se dokažu na svetskom tržištu pomoću svojih tehnički visoko kvalitetnih proizvoda.

Značaj dobavljača je poslednjih godina sve više rastao. Mala i srednja preduzeća Austrije dokazuju se svakodnevno kao isporučioci na viskom tehničkom niovu, viske kompetentnosti i fleksibilnosti.
Udruženje austrijskog automobilizma Federation of the Austrian Automotive Industry and its Component Suppliers udružuje prednosti austrijskih dobavljača za automobilsku industriju.

Bliže informacije o ovoj privrednoj grani potražite pod linkom Automotive Branche Automotive

Upravljanje saobraćajem, tehnika za pretovar robe,sistemi skladištenja

Klijenti po pitanju mobilnosti, saobraćaja i logistike postaju sve zahtevniji. Austrijska preduzeća inovativna su, raspolažu potrebnim iskustvom i stručnim znanjem, a rado se suočavaju sa novim zadacima i imaju konkurentna i održiva rešenja u cilju podrške svojih klijenata.

Sistemi za regulisanje i obezbeđivanje saobraćaja

Preduzeće GESIG (Gesellschaft für Signalanlagen) osnovano 1964 kao proizvođac signalnih sistema, bavi se razvojem, proizvodnjom, instalaciom i servisiranjem:

 • Sistema za regulisanje saobraćaja
 • Sistema za nadzor saobraćaja
 • Sisteme za upravljanje saograćaja
 • Sistema za analizu saobraćaja

a ekportuje iste u ceo svet.

Grupa SWARCO koja se bavi saobraćajnom tehnikom, svojim partnerima pruža širog spektar programa u vidu saobraćajno-tehničkih sistemskih rešenja , počev od ekonomičnog LED-semafora preko adaptivnog upravnog sistema toka saobraćaja do saobraćajno-telematskih softverskih rešenja. SWARCO osim toga u red svojih proizvoda ubraja retroreflektirajuće sisteme za markiranje kolovoza, kao i usluge iz ove oblasti.

Prilikom osnivanja preduzeća Forster ovo preduzeće bavilo se reljefnim saobraćajnim znacima, a danas proizvodi između ostalog:

 • Saobraćajnu tehniku
 • Opremu za tunele
 • Navigacione sisteme i
 • Zaštitu od buke.

Tehnika pretovara robe, podizni sistemi

Preduzeće Palfinger je deo multinacionalne grupe sa sedištem u Salcburgu, a ubraja se u vodeće proizvođače hidrauličnih sistema za podizanje, utovar i rukovanje. Osnovni proizvod je kamionska dizaliza sa utovarnom rukom sa laktom. Od proizvoda treba navesti još:

 • Sistemi za razmenu kontejnera
 • Dizalica za šumarstvo
 • Viljuškari
 • Utovarne platforme
 • Platforme za utovar, montiranje za kamion

Firma Liebherr između ostalog proizvodi specijalne dizalice za pretovar robe u morskom okruženju. U veilikim kontejnerskim lukama dizalice na šinama pretovaraju kontejnere i tzv. Reachstacker ovog austrijskog preduzeća.

Sistemi skladištenja

Austrijski ponuđači nude i visoko kvalitetne sisteme za skladištenje. Preduzeće LTW Intralogistics GmbH proizvodi automatska skladišta za visokim regalima, koji i na 40 m visine garantuje precisne procese pretovara.

Usluge transporta i logistike

Neometani proces transporta i logistike u mnogim branšama jeste ključ za uspeh. U Austriji su zastupljeni mnogobrojni međunarodni transporteri i špedicije.

Transporteri

Austrijski transporteri imaju vozni park koji pokrivaju potrebe svake vrste. Tako, recimo, preduzeće Augustin Quehenberger Group Gmbh ne nudi samo svoje usluge na čitavom evropskom tržištu, već raspolaće i globalnim sistemom transporta robe.

Preduzeće Drautrans (in German), sa sedištem na tromeđi imeđu Italije, Slovenije i Austrije, između ostalog, nudi konvencijalne kompletne tovare kao i kombinovane rute između Austrije i zapadne Evrope.

Špedicije

Brojne austrijske špedicije preuzimaju naloge za logističko planiranje i logistička ukupna rešenja za klijente iz čitavog sveta.

Preduzeće Schenker , jedno od vodećih logističkih austrijskih preduzeća na svetskom tržištu, nudi usluge tranporta kopnenim, vazdušnim i morskim putem.

Glavna oblast delatnosti špedicije Condor jesu kompletni tovari kamiona, pre svega n arelaciji od do istočne Evrope, Balkana, Truske i Transporte od do centralne Azije.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA