Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Браншът „Транспорт и логистика” обхваща множество области. Тук можете да откриете някои интересни данни за австрийската транспортна индустрия.

Пътна и железопътна инфраструктура

  • Гъстота на автомагистралната мрежа в Австрия 2013: 20,5 км на 1 000 km2 (средна стойност в ЕС: 17,0 км на 1 000 км2)
  • Гъстота на железопътната мрежа в Австрия 2014: 60,3 км на 1 000 км2 (средна стойност в ЕС: 50,4 км на 1 000 км2)
  • Планирани инвестиции в приложения на телематиката за австрийската транспортна система от 2005 – 2020 г.: около 1 милиард евро

Източник: Австрийската транспортна индустрия. Данни и факти – годишен доклад 2017 г.

Цифри от бранша „Транспорт и движение” (2016 г.)

Източник: Австрийската транспортна индустрия. Данни и факти – годишен доклад 2017 г.
Брой на предприятията в австрийската транспортна индустрия36.649
от тях новоучредени1.657
Заети лицаоколо 213.200

Индустрия в областта на въжените линии

Австрийската индустрия в областта на въжените линии представлява един образцов сектор на австрийската промишленост и разполага с висока експортна квота.

Източник: Factsheet. Австрийските въжени линии в цифри. Браншов съюз на въжените линии 2016/2017
Фирми, стопанисващи въжени линии
(2016 г.)
253
Инвестиции (2016/2017г.)710 милиона евро
Превози (зима 2015/2016 г.)582 милиона
Служители общо (2015/2016 г.)17.300

Десетте най-големи транспортни и логистични предприятия в Австрия по нетен оборот в млн. евро (2016):

1. Österr. Bundesbahnen-Holding AG (ÖBB) 5.246,75
2. Austrian Airlines AG (AUA) 2.285,00
3. Rail Cargo Austria AG 2.079,04
4. ÖBB Personenverkehr AG 2.037,26
5. Österreichische Post AG 2.030,50
6. LKW Walter Internationale Transportorganisation AG 1.960,00
7. Schenker & Co AG 1.363,00
8. Kühne + Nagel Eastern Europe AG 1.050,00
9. Wiener Linien GmbH & Co KG 559,40
10. Cargo-Partner Group Holding AG 555,00
Izvor:www.trendtop500.at
Последна актуализация на:
2017.10.18
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA