Advantage Austria Indicare navigare

Cifre şi date

Branşa transport şi logistică cuprinde multe domenii. Găsiţi mai jos câteva date interesante referitoare la tot ceea ce este legat de traficul austriac.

Infrastructura pentru transportul pe străzi şi pe şine

  • Densitatea autostrăzilor din Austria (2013): 20,5 km per 1.000 km2 (media UE: 17,0 km per 1.000 km2)
  • Densitatea căilor ferate din Austria (2014): 60,3 km per 1.000 km2 (media UE: 50,4 km per 1.000 km2)
  • Investiţii planificate în aplicaţii de telematică pentru sistemul de transport austriac în perioada 2005 - 2020: circa 1 mrd. Euro
Sursa: Industria austriacă de transport şi logistică. Cifre şi date. Raportul anual 2017


Indicatori din sectorul transport şi trafic (2016)

Sursa: Industria austriacă de transport şi logistică. Cifre şi date. Raportul anual 2017
numărul de întreprinderi din domeniul transporturilor şi al traficului  36.649
din care înfiinţări noi1.657
angajaţi  ca. 213.200

Industria mijloacelor de transport pe cablu

Industria austriacă producătoare de mijloace de transport pe cablu reprezintă un sector exemplar al industriei austriece şi deţine o cotă mare la export.

Sursa: Factsheet - Industria austriacă de transport cu vehicule prin cablu, tip funicular in cifre, 2016/2017, Asociaţia profesională a transportatorilor cu vehicule prin cablu, tip funicular
firme din domeniul mijloacelor de transport pe cablu (2016)253
investiţii (2016/2017)710 milioane euro
Transporturi efectuate (iarna 2015/2016)582 milioane
angajaţi în total  (2015/2016)17.300

Primele cele mai mari firme de transport și logistică din Austria, după cifra de afaceri netă, în mil euro (2016):

1. Österr. Bundesbahnen-Holding AG (ÖBB) 5.246,75
2. Austrian Airlines AG (AUA) 2.285,00
3. Rail Cargo Austria AG 2.079,04
4. ÖBB Personenverkehr AG 2.037,26
5. Österreichische Post AG 2.030,50
6. LKW Walter Internationale Transportorganisation AG 1.960,00
7. Schenker & Co AG 1.363,00
8. Kühne + Nagel Eastern Europe AG 1.050,00
9. Wiener Linien GmbH & Co KG 559,40
10. Cargo-Partner Group Holding AG 555,00
Sursa:www.trendtop500.at
Ultima actualizare
2017.10.20
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA