Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Põllumajanduslike pindade vihmutussüsteemid kogu maailmas

Austria ettevõte tagab põllumajandustoodetega varustamise nüüd ka Iraagis ja Laoses.

Bauer Gruppe on välja arenenud 1930. aastal moodustatud firmast „Röhren- und Pumpenwerk Bauer“. Tänaseks on tegevuse raskuspunktideks kujunenud juhitavad vihmutussüsteemid, taaskasutuse- ja energiasüsteemid. Austriast pärineva maailmaturu juhtiva firma vihmutussüsteemid suurendavad paljudes maailma riikides põllumajandustoodete iga-aastase saagi koguseid ning suurendavad omavarustuse osakaalu.

Bauer Gruppe sai ühe suurima üksiktellimuse vihmutuse valdkonnas aastal 2010. Iraagi veemajanduse ministeerium tellis ettevõttelt 250 suure vihmutusseadme ehituse umbes 25 000 hektari suurusele vihmutatavale pinnale. Ning Laoses suurendatakse praegu firma Bauer vihmutusseadmete abil aastasi saagikoguseid kuni 100%.
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA