Advantage Austria Показване навигация

Технологии за околната среда

Австрия е на челно място на технологии, които спомагат за опазването на околната среда и подобряват устойчивостта - включително управление на отпадъците, рециклиране, енергийна ефективност, възобновяема енергия, замърсяване на въздуха и управление на водите. Първите в света включват първите енергогенератори в приливни лагуни и първата голяма зелена пивоварна. Технологии за околната среда от Австрия – Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA