Advantage Austria Показване навигация

Техника за опазване на околната среда

Австрия е в челните позиции на широк спектър технологии, насочени към защита на околната среда, за да бъдем екологически целесъобразни. Успехът в „зелените технологии“ е помогнал на австрийските компании да си създадат отлична репутация по света. Екологични технологии от Австрия - Surprisingly Ingenious

      Печатане
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA