Advantage Austria نمایش فهرست

تكنولوژي محيط زيست

اتریش طلایه دار طیف وسیعی از فن آوری هایی است که بر حفاظت از محیط زیست تمرکز دارند و به پایداری همه ما کمک می کنند.
موفقیت در «فن آوری های سبز» به شرکت های اتریشی کمک کرده است تا به شهرتی چشمگیر در عرصه جهانی دست یابند. فن آوری های زیست محیطی اتریش – Surprisingly Ingenious

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA