Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Tehnika za očuvanje životne sredine

Austrija u velikoj meri koristi tehnologije čiji je cilj zaštita životne sredine i postizanje održivosti planete.
Uspeh u razvoju ’zelenih tehnologija‘ omogućio je austrijskim kompanijama da steknu izuzetnu reputaciju u svetu. Tehnologije zaštite životne sredine Austrije – Surprisingly Ingenious

      Štampaj
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA