Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

U Austriji se pomoću sistema ARA i termičkog recikliranja otpada sirovine već dugi niz godina koriste na održiv način. Iz Austrije je i lider na svjetskom tržištu tehnike za mjerenje kvaliteta vode. Tehnologije za zaštitu okoliša ima dugu tradiciju u ovoj zemlji bogato obdarenoj prirodnim resursima i netaknutom prirodom. A one imaju i dobar položaj u privredi. Jedno radno mjesto u tehnologijama za zaštitu okoliša stvara još dva radna mjesta u klasičnoj industriji.

Tehnologije za zaštitu okoliša su instalirane u skoro svakom domaćinstvu, svakom komunalnom objektu, svakoj javnoj zgradi i svakom proizvodnom pogonu. Vrlo često je nevidljiva, sve češće se uzima zdravo za gotovo, a ponekad se primjećuje tek kada nije (više) tamo. Većina austrijskih kompanija u sektoru su mala i srednja preduzeća i uspješno koriste svoju koncentrisanu stručnost u oblasti tehnilogija za zaštitu okoliša za svoje klijente širom svijeta - njihova stopa izvoza premašuje 80%.

Енергийните и екологични технологии осигуряват ресурси и дават разумни решения за климата и околната среда. В Австрия има уникална концентрация на водещи фирми в иновациите, технологиите и търговията в областта на възобновяеми енергии и технологиите за околната среда. Тук още в началото на 70-те години обществото и политиката приемат опазването на околната среда като важен фактор за запазване качеството на живот. Ето защо клиенти от целия свят откриват в Австрия технологично издържани решения по въпроси на бъдещето, като например

  • депониране на отпадъци, рециклиране, термично оползотворяване, обработка на биогенни остатъци
  • контрол и измерване замърсяването на въздуха
  • водоснабдяване, обработка на водата, пречистване на питейната вода

Браншът е иновативен и насочен към експортна дейност, фирмите се стремят винаги да намират практични решения. Особено важни са устойчивата стопанска дейност и опитът за поддържане кръговратът на материалите. 

Икономически фактор технологии за опазване на околната среда

Австрийският бранш за технологии за околната среда до голяма степен се състои от малки и средни предприятия и бележи бързо развитие в техническо отношение. Това динамично развитие се дължи и на целенасочени законодателни мерки. 

Иновациите в екологията оказват непосредствено положително влияние на икономиката, от което печелят клиентите на австрийските специалисти. Особено в областта на рециклирането има нови разработки на пазара, които задвижват цели сектори в икономиката. В Австрия има високо ниво на рециклиране на стъкло, хартия, метали и биогенни вещества. Около 60% от битовите отпадъци се рециклират. Австрийски компании притежават ноу-хау за необходимите за това технологии, логистични и организационни процеси и услуги. 

Технология от бъдещето с история

Повече от 100 години австрийски фирми с иновативни зелени технологии следват пулса на времето. Каплановата турбина, създадена през 1913 г. от австрийския инженер Виктор Каплан, и днес все още е водещата технология в областта на водната енергия. Соларната топлина започва триумфалното си шествие в Австрия, а австрийските технологии и системи за рециклиране се използват в целия свят. 

До началото на новото хилядолетие в центъра на вниманието на австрийски фирми са проекти за защита на водите, контрол на замърсяването на въздуха и управление на отпадъците. Днес към изпитаните технологии в тези области има интерес в световен мащаб. Актуални теми, с които се занимават австрийски фирми, са текущата оптимизация на процесите на рециклиране и кръгова икономика, иновативни подходи за пречистване на водата и биологично третиране на водата. 

Технологии на базата на познания за околната среда

При технологиите за опазване на околната среда голяма роля има образованието, тъй като за тези технологии са нужни специалисти от много области. Пример за ангажираността на Австрия към младите специалисти е професионалното обучение в областта на биоресурсите в Техническия университет в Грац (TU Graz) . Този технически университет разработва с 13 научни и бизнес партньори от пет държави, между които Green Tech Cluster Styria , две нови магистърски програми в областта на биоресурсите. Европейската мрежа за устойчиви енергийни иновации, съкратено “eseia”, подкрепя развитието на новите професии за промишлеността “Biorefinery Engineers” и “Bioressource Value Chain Managers”. 

zadnji puta aktualizirano:
2018.02.08
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA