Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Diljem cijelog svijeta, brzo šireće tehnologije zaštite okoliša, kao što je kontrola ispuštanje štetnih tvari u okoliš, tehnike za štednju energije ili upravljanje otpadom, postaje sve značajnije za dugotrajni razvoj. Tehnike zaštite okoliša i obnovljive energije u budućnosti bit će posebno brzo rastuća industrijska grana.

sadržaj:

Koncentrisana stručnost u zaštiti okoliša

Austrija u evropskoj usporedbi zauzima vodeću ulogu po pitanju zaštite okoliša. Mnogo preduzeća prepoznalo je tržišne i izvozne šanse te grane. Tehnologije, koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju jeftinije i neutralne energije, zauzimaju visoki položaj u austrijskoj privredi.

Energetski fond za zdravu budućnost

Energetsko-politički putokaz predstavlja austrijski energetski fond. 500 miliona eura teče u podršku obnovljivih energija, tehnologiju energetske učinkovitosti i mobilnost, povoljne za klimu. Vodena snaga, sunčana energija i inovativne bio mase – tehnologije su koje služe zaštiti okoliša i sigurnosti opskrbe.

Tehnologija zaštite okoliša s privrednom snagom

Kada usporedimo udio eko industrije u bruto društvenom proizvodu, Austrija u odnosu na cijelu Evropsku uniju zauzima drugo mjesto. Austrijska industrija tehnike zaštite okoliša posebno brzo raste. U tom trendu posebno prednjači grana solarne toplote. Sveukupno se u Austriji po pitanju tehnike zaštite okoliša obrće cca. 8,2 milijarde eura.

Inovativna tehnika za pažljivo ophođenje s resursima

Udio obnovljivih izvora energije u Austriji je natprosječno velik. Austrijska preduzeća su s pravom ponosna na svoju dobru efikasnost resursa vode, energije i reciklažu otpada. Ključne tehnologije kao što je korištenje biomase, prerada vode ili inovativne tehnike otpadnih voda, ne primjenjuju se samo u Austriji. I na međunarodnom tržištu traženi su proizvodi i znanje za dugotrajno postupanje s resursima.

Sunce, voda, zrak

Kod solarne termike u slijedećoj godini očekuje se veliki razvoj. S GreenOneTec nalazite u Austriji najvećeg proizvođača ravnih kolektora. Ova i druge austrijske firme dobro su pripremljene za pojačani interes po pitanju njihovih proizvoda. Već danas se 30% evropskog tržišta obskrbljuje kolektorima iz Austrije.
Kod struje koja se proizvodi sunčanom energijom, za austrijskim proizvodima kao što su transformatori izmjenjivača i stavljanje u ćeliju module fotovoltajke, zbog njihove inovativnosti i kvalitete, postoji velika međunarodna potražnja.

Austrija je jedna od vodom najbogatijih zemalja Europe. Glavni zahtjev je zaštititi vodene resurse i trajno omogućiti korištenje istih i za naredne generacije. Tako austrijske firme u području industrijske prerade vode nude i razne usluge za izvoz, kao npr. 

  • filtriranje partikula iz odvodnih voda
  • čista voda za elektro, prehrambenu, i farmaceutsku industriju
  • pH-vrijednosti, ispravci kiselih i alkaličnih otpadnih voda
  • odstranjivanje teških metala

Prema statistici Savezne agencije za zaštitu okoliša Austrije, emisija sumpornogdioksida je od 1990 godine prosječno pala za 77%. To je samo jedan od pozitivnih rezultata po pitanju poduzetih mjera za povećanje kvalitete zraka, koja je dio aktivne politike za zaštitu klime i koja pruža austrijskoj industriji tehnike zaštite okoliša bitne impulse i inovacije.

Potencijal biogas 

Austrija raspolaže velikim know-how-om pri proizvodnji bio plina i ima preko 300 bio plin postrojenja, koje su priznata kao eko proizvođači struje. Prilikom obrade bio plina na nivo kvalitete zemaljskog plina, zadnjih godina došlo je se do bitnih saznanja. 

Otpad kao ekonomski faktor

Na području sakupljanja i obrade otpada u Austriji djeluje cca. 800 firmi. U toj grani Austrija u cijelom svijetu zauzima vodeću ulogu i nudi sve bitne usluge, kao npr.  

  • sakupljanje 
  • obrada
  • prijevoz
  • sortiranje
  • deponiranje 
  • termička prerada

Postrojenja u tehnici zaštite okoliša

Austrijske firme iz sektora mašinstva izvoze uspješno u čitav svijet. Visoki tehnički standardi i know-how ovog inovativnog dijela strojarstva visoko se cijene na evropskom i svjetskim tržištima.

Austrijski ponuđači ne proizvode samo mašine već dostavljaju i module, alate i automatizaciju, koje njihovim klijentima garantuju najvišu kvalitetu i produktivnost. Dobro obrazovani stručni djelatnici, snažan osjećaj za kvalitetu i povezivanje s proizvođačima u drugim zemljama ubrajaju se u faktore uspješnosti.

Za sve daljnje informacije kontaktirajte Vaš ured trogovinskog savjetnika austrijske ambasade ili se obratite direktno na: 

Stručno udruženje metalno-tehničke idustrije
Fachverband Metalltechnische Industrie
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA