Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

Rychlé rozšiřování technologií životního prostředí, jako jsou např. kontrola emisí, technika energetických úspor nebo odpadové hospodářství, představují celosvětově stále významnější podmínku udržitelného rozvoje. Technika životního prostředí a obnovitelné energie budou v budoucnosti velmi rychle rostoucím průmyslovým odvětvím.

Obsah

Odbornost a zkušenosti v technice životního prostředí

Rakousko zastává v evropském srovnání vedoucí úlohu v rámci techniky životního prostředí. Mnoho firem si přitom uvědomuje tržní a exportní šance tohoto odvětví. Technologie, které lze využít pro finančně výhodnou a klimaticky neutrální výrobu energie, proto v rakouském hospodářství hrají důležitou roli.

Fond energetiky pro zdravou budoucnost

Energeticko-politický milník představuje rakouský fond energetiky, z něhož plyne 500 milionů euro na podporu obnovitelných energií, energeticky účinných technologií a inovativních technologií biomasy, které slouží ochraně životního prostředí a bezpečnému zásobování energií.

Technologie životního prostředí mají ekonomickou sílu

Při srovnání podílu ekologického průmyslu na hrubém domácím produktu zaujímá Rakousko druhé místo v Evropské unii. Rakouský průmysl techniky životního prostředí roste velmi rychle a významnou pozici v tomto trendu zaujímá výroba tepla solární energií. Celkový obrat techniky životního prostředí pak v Rakousku činí cca 8,2 miliardy euro.

Inovativní technika pro šetrné nakládání se zdroji

Podíl obnovitelných zdrojů energie je v Rakousku nadprůměrně vysoký a rakouské podniky jsou oprávněně hrdé na dobrou efektivitu při nakládání se zdroji, jako jsou voda, energie a recyklace odpadu. Důležité technologie, např. využití biomasy, úprava vody nebo inovativní odvodňovací technika, se využívají nejen v Rakousku. Po produktech a know-how zajišťujících udržitelné nakládání se zdroji je poptávka i na mezinárodních trzích. 

Slunce, voda, vzduch

V nejbližších letech se v Evropě očekává boom v oboru solární termiky. A rakouská firma GreenOneTec je největším výrobcem plochých kolektorů na světě. Tato a jiné rakouské společnosti jsou dobře připraveny na zvýšený zájem o své produkty. Již nyní je více než 30% evropského trhu kolektorů zásobováno právě z Rakouska.

Velká mezinárodní poptávka existuje v oboru solární elektřiny také u rakouských produktů, jako jsou měniče a zapouzdření fotovoltaických modulů, a to díky jejich vysoké inovaci a kvalitě.

Rakousko patří mezi evropské země s největšími zásobami vody. Základním úkolem je zde proto ochrana vodních zdrojů, aby je mohly trvale využívat i budoucí generace. Proto nabízejí rakouské podniky v oblasti průmyslové úpravy vody bohatou paletu služeb i pro export, např.: 

  • filtrování částic z odpadních vod,
  • čistou vodu pro elektronický, potravinářský, farmaceutický průmysl a výrobu nápojů,
  • úpravy pH hodnot u kyselých nebo alkalických odpadních vod,
  • odstraňování těžkých kovů.

Dle statistiky rakouského Spolkového úřadu pro životní prostředí klesly v Rakousku emise oxidu siřičitého od roku 1990 o ca. 77%. Je to jen jeden z pozitivních výsledků opatření ke zlepšení kvality ovzduší, která patří k aktivní politice klimatu a dodávají rakouskému odvětví techniky životního prostředí důležité impulsy k inovacím. 

Potenciál bioplynu

Rakousko má k dispozici velké know-how při výrobě bioplynu a má více než 300 zařízení pro bioplyn, která jsou uznána jako zařízení pro výrobu ekologické energie. Při úpravě bioplynu na kvalitu plynu zemního se v posledních letech získaly důležité znalosti. 

Odpady jako ekonomický faktor

Sběru odpadu a jeho manipulaci se v Rakousku věnuje kolem 800 podniků. Toto odvětví se na celém světě dostává do popředí a nabízí všechny relevantní služby, např.:

  • sběr
  • manipulaci
  • transport
  • třídění
  • ukládání
  • tepelné využití

Zařízení a nástroje techniky životního prostředí

Rakouské strojírenské podniky úspěšně vyvážejí své výrobky do celého světa. Vysoký technický standard a know-how této inovativní části strojírenství se oceňují na evropských i mezinárodních trzích.

Rakouští dodavatelé přitom nevyrábějí pouze stroje, ale poskytují navíc i moduly, nástroje a automatizaci, které zákazníkům zajišťují tu nejvyšší kvalitu a produktivitu. Dobré vzdělání odborníků, vysoké nároky na kvalitu a spojení s výrobci z jiných zemí pak patří k předpokladům jejich úspěchu. ADVANTAGE AUSTRIA kancelář nebo se můžete přímo obrátit na:

Sdružení kovotechnického průmyslu
Fachverband Metalltechnische Industrie
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vídeň
Rakousko
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA