Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Přehled

Rakousko se prostřednictvím svého systému recyklace sběrných surovin ARA a výroby tepla z odpadu již před lety vydalo cestou udržitelnosti ve využívání surovin. Rovněž na trhu měřicí techniky k určování kvality vody je globálním leaderem rakouská firma. Environmentální technologie mají v Rakousku, zemi oplývající přírodními zdroji a nedotčenou přírodou, dlouhou tradici. A mají své pevné místo i v rámci ekonomiky. Na jedno pracovní místo v odvětví environmentálních technologií připadají další dvě vytvořená pracovní místa v tradičním průmyslu.

V bezmála každé domácnosti, každé komunální samosprávě, každé veřejné budově a každém výrobním zařízení byste nalezli integrovanou některou z environmentálních technologií. Velmi často není na první pohled viditelná, často je považovaná za samozřejmost, a někdy ji vezmeme na vědomí až tehdy, když (již) není k dispozici. Většina rakouských firem působících v tomto odvětví jsou malé a středně velké podniky, s úspěchem využívající své komplexní kompetence v oblasti environmentálních technologií ve prospěch svých zákazníků po celém světě - podíl vývozu u nich činí více než 80%.
Datum poslední aktualizace
2018.01.08
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA