Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Ülevaade

Kogu maailmas muutub säästva arengu jaoks aina tähtsamaks keskkonnatehnoloogiate nagu emissioonikontrolli, energia säästutehnika või jäätmemajanduse kiire levik. Keskkonnatehnika ja taastuv energia on tulevikus eriti kiirelt kasvavad majandusharud.

Sisukord:

Kontsentreeritud keskkonnatehnika-kompetents

Austria on euroopa võrdluses keskkonnatehnika valdkonnas juhtival kohal. Paljud ettevõtted mõistavad nimetatud valdkonna turu- ja ekspordivõimalusi. Tehnoloogiatel, mida saab kasutada soodsa hinnaga ja kliima seisukohalt neutraalseks energia tootmiseks, on austria majanduses tähtis koht.

Energiafondid terve tuleviku jaoks 

Energiapoliitiliseks verstapostiks on austria energiafond. 500 miljoni euroga toetatakse taastuvenergiat, energeetiliselt efektiivseid tehnoloogiaid ja kliimasõbralikku mobiilsust. Hüdroenergia, päikeseenergia ja biomassitehnoloogiad kaitsevad keskkonda ja tagavad varustuskindluse.

Majandusjõuga keskkonnatehnoloogiad

Kui võrrelda ökotööstuse osakaalu sisemajanduse kogutoodangus, siis on Austria Euroopa Liidus teisel kohal. Austria keskkonnatehnikatööstus kasvab erakordselt kiiresti. Nimetatud trendi osas on pikalt ees solaarsoojuse valdkond. Kokku ulatub keskkonnatehnika käive Austrias ca 8,2 miljardi euroni aastas.

Innovaatiline tehnika ressursside säästvaks kasutamiseks

Austrias on taastuvate energiakandjate osakaal üle keskmise kõrge. Õigusega tunnevad austria ettevõtted uhkust ressursside kasutamise efektiivsuse üle vee, energia ja jäätmekäitluse osas. Võtmetehnoloogiaid nagu biomassi kasutamist, vee ettevalmistamist või innovaatilist heitveetehnikat ei rakendata mitte ainult Austrias. Tooted ja oskusteave ressursside säästvaks kasutamiseks on nõutud ka rahvusvahelisel turul.

Päike, vesi, õhk

Euroopas ennustatakse solaarküttele järgnevatel aastatel suurt buumi. Firma GreenOneTec näol leiate Te Austriast ühe maailma suurima plaatkollektorite tootja. See ja teised austria ettevõtted on hästi ettevalmistatud suurendatud huviks nende toodete vastu. Juba täna katavad Austrias toodetud kollektorid enam kui 30% euroopa turust.

Päikeseenergia osas on rahvusvaheliselt suur nõudlus innovaatiliste ja kvaliteetsete invertorite ja fotovoltaikmoodul-kapslite järgi.

Austria on üks Euroopa veerikkamaid maid. Veeressursi kaitsmine ja ka tulevastele põlvedele kasutuskõlblikuna hoidmine on riigis üks keskne ülesanne. Nii pakuvad austria firmad vee tööstusliku ettevalmistamise osas mitmesuguseid teenuseid, ka ekspordiks nagu nt.

  • partiklite filtreerimine heitveest
  • ülipuhas vesi elektri-, toiduainete-, joogi- ja farmaatsiatööstusele
  • happeliste ja aluseliste heitvete pH-taseme korrektuur
  • raskete metallide eemaldamine.

Austria Keskkonnaameti statistika kohaselt on Austria vääveldioksiidi emissioon alates 1990. aastast langenud umbes 77% võrra. See on vaid üks positiivsetest tulemustest, mis on saavutatud õhukvaliteedi parandamiseks rakendatud abinõudega. Meetmed kuuluvad aktiivse kliimakontrolli hulka, mis omakorda annab austria keskkonnatehnoloogia valdkonnale olulisi innovatsiooniimpulsse.

Potentsiaal biogaas 

Austrias on rikkalik oskusteave biogaasi tootmise osas ja siin on enam kui 300 biogaasijaama, mis on tunnustatud ökovoolujaamadena. Biogaasi viimisel maagaasi kvaliteedini on viimastel aastatel tehtud olulisi avastusi. 

Majandusfaktor prügi

Prügikogumise ja -töötlemise valdkonnas tegutseb Austrias ca 800 ettevõtet. Ülemaailmselt on austria prügimajanduse näol tegemist juhtiva riigiga ning siin pakutakse kõiki vajalikke teenuseid nagu nt.

  • kogumine
  • töötlemine
  • transport
  • sorteerimine
  • deponeerimine
  • termiline kasutamine.

Keskkonnatehnika rajatised ja seadmed

Austria masinatootmisettevõtted müüvad oma toodangut edukalt terves maailmas. Masinaehituse antud innovaatilise valdkonna kõrget tehnilist taset ja suurt oskusteavet hinnatakse kõrgelt nii euroopa kui ka rahvusvahelistel turgudel.

Austria firmad ei tooda mitte ainult masinaid, vaid tarnivad lisaks ka mooduleid, tööriistasid ja automatsiooni, mis tagavad klientidele maksimaalse kvaliteedi ja tootlikkuse. Hea ettevalmistusega spetsialistid, kõrge kvaliteediteadlikkus ja tihe koostöö teiste riikide tootjatega garanteerivad edu.

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust ADVANTAGE AUSTRIA-Büro  või võtke otse ühendust:

Metallitehnoloogiatööstuse Liit
Association of Metaltechnology Industries
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA