Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Yleiskatsaus

Itävallassa on jo vuosia ollut käytössä ARA-konsernin hoitama kierrätysjärjestelmä ja jätteiden lämpökäsittelyjärjestelmä, joilla raaka-aineet hyödynnetään kestävällä tavalla. Myös vedenlaadun seurantamenetelmien maailmanlaajuinen markkinajohtaja on kotoisin Itävallasta. Ympäristötekniikalla on tässä rikkaiden luonnonvarojen ja koskemattoman luonnon maassa pitkät perinteet. Sillä on myös hyvä asema taloudessa. Yksi ympäristötekniikan työpaikka luo kaksi muuta työpaikkaa perinteiseen teollisuuteen.

Ympäristötekniikkaa on lähes jokaisessa kotitaloudessa, kaikissa kunnallisissa tiloissa, jokaisessa julkisessa rakennuksessa ja kaikissa tuotantolaitoksissa. Se on hyvin usein näkymätöntä, vielä useammin sitä pidetään itsestään selvänä, ja joskus se huomataan vasta, kun sitä ei (enää) ole. Suurin osa alan itävaltalaisista yrityksistä on pk-yrityksiä, jotka sijoittavat ympäristötekniikan alan tiiviin osaamisensa menestyksekkäästi kaikkialla maailmassa sijaitseviin asiakkaisiinsa – viennin osuus niiden myynnistä on yli 80%.

Energia- ja ympäristötekniikassa on kyse luonnonvarojen varmistamisesta sekä ilmaston ja ympäristön kannalta kestävistä ratkaisuista. Itävallassa on ainutlaatuinen keskittymä innovaatio-, teknologia- ja markkinajohtajia uusiutuvien energiamuotojen ja ympäristöteknologioiden alalla. Jo 1970-luvun alussa täällä alettiin ymmärtää, kuinka tärkeä tekijä ympäristönsuojelu on yhteiskunnallisella ja poliittisella tasolla elämänlaadun kannalta. Sen vuoksi asiakkaat kaikkialta maailmasta löysivät Itävallasta teknologisesti kypsiä ratkaisuja tulevaisuuden kysymyksiin, joita ovat esimerkiksi

  • jätehuolto, kierrätys, jätteen lämpöarvon hyödyntäminen, biogeenisen jätteen käsittely
  • ilmanlaadun hallitseminen ja mittaaminen
  • vesihuolto, vedenkäsittely, juomaveden puhdistus

Toimiala on innovatiivinen ja vientiin suuntautunut ja yritykset pyrkivät aina löytämään käytännöllisiä ratkaisuja. Erityisen tärkeää on kestävä toiminta ja pyrkimys pitää materiaalit kiertokulussa. 

Taloustekijänä ympäristötekniikka

Itävallan ympäristötekniikan toimiala koostuu suureksi osaksi pienistä ja keskisuurista yrityksistä, ja se on kovassa teknisessä kehityksessä. Tätä dynamiikkaa edistetään myös kohdennetuilla lakisääteisillä toimenpiteillä. 

Ekoinnovaatiot vaikuttavat välittömästi ja positiivisesti talouteen, ja siitä hyötyvät itävaltalaisten asiantuntijoiden asiakkaat. Erityisesti kierrätysalalla markkinoilla on uusia ratkaisuja, jotka vauhdittavat kokonaisia elinkeinoelämän aloja. Itävallassa lasin, paperin, metallin ja biogeenisten materiaalien uudelleenkäyttö on korkealla tasolla. Yhdyskuntajätteen uudelleenkäyttöaste on noin 60 %. Itävaltalaisilla yrityksillä on tietotaitoa siihen tarvittavaan teknologiaan, logistisiin ja organisatorisiin prosesseihin ja palveluihin. 

Historia tulevaisuuden teknologian tukena

Jo yli 100 vuoden ajan itävaltalaiset yritykset ovat olleet ajan hermolla innovatiivisilla ekologisilla teknologioillaan. Kaplan-turbiini, jonka itävaltalainen insinööri Viktor Kaplan kehitti vuonna 1913, on vielä nykyäänkin liikkeellepaneva teknologia vesivoiman alalla. Aurinkolämpö aloitti voittokulkunsa Itävallasta, ja itävaltalaisia kierrätysteknologioita ja -järjestelmiä käytetään koko maailmassa. 

Vuosituhannen vaihteeseen saakka itävaltalaisten yritysten kehitystyön painopisteenä oli vesiensuojelu, ilmanlaadun hallinta ja jätehuolto. Tänä päivänä näiden alojen hyväksi havaitut teknologiat ovat kysyttyjä maailmanlaajuisesti. Ajankohtaisia aihealueita, joiden parissa itävaltalaiset yritykset työskentelevät, ovat kierrätysprosessien ja kiertotalouden jatkuva optimointi, innovatiiviset lähestymistavat vedenkäsittelyssä ja biologisessa vedenpuhdistuksessa. 

Tietovetoista teknologiaa ympäristön puolesta

Koulutuksella on ympäristötekniikassa suuri rooli, sillä ympäristötekniikka tarvitsee monien alojen ammattilaisia. Yksi esimerkki Itävallan panostuksesta asiantuntijamäärän lisäämiseen on ammattilaisille tarkoitettu bioresursseja koskeva koulutus Grazin teknillisessä yliopistossa .  Tämä teknillinen yliopisto valmistelee viidestä maasta tulevien 13 tiede- ja liikekumppanin, joihin kuuluu esimerkiksi Green Tech Cluster Styria , kahta uutta maisterintutkintoa bioresurssien alalta. Eurooppalainen kestävien energiainnovaatioiden verkosto, lyhyesti "eseia", tukee uusien teollisuuden alan ammattiprofiilien "biojalostamoinsinööri" ja "bioresurssien arvoketjupäällikkö" kehittämistä. 

Päivitetty viimeksi
2018.02.07
Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA