Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Yleiskatsaus

Itävallassa ympäristöteknologiat kuten päästövähennystoimet, energiasäästöteknologia ja jätehuolto ovat nousseet kestävän kehityksen kannalta erittäin tärkeiksi aloiksi. Ympäristöteknologia ja uusiutuvat energiavarat muodostavat yhdistelmän, josta on kehittymässä poikkeuksellisen nopeasti kasvava teollisuudenala.

Sisältö

Ympäristöteknologian asiantuntemus

Euroopassa Itävallalla on johtava rooli ympäristöteknologioiden kehityksessä. Useat yritykset ovat tiedostaneet mahdollisuudet alan markkinoilla sekä viennissä. Itävallan talous pitää erittäin tärkeänä tuottavien ja ympäristöystävällisten energiatuotannon teknologioiden kehittämistä.

Valoisan tulevaisuuden energiavarat 

Itävallan energiarahasto on tärkeä virstanpylväs energiapolitiikassa. Uusiutuvan energian, energiatehokkaiden teknologioiden ja ympäristöystävällisen matkustamisen tukemiseen käytetään 500 miljoonaa euroa.
Vesivoima, aurinkovoima ja innovatiiviset biomassan teknologiat palvelevat ympäristösuojelua ja takaavat energiavarojen kestävyyden.

Ympäristöteknologian taloudellinen valta

Itävalta on Euroopassa toisella sijalla ekoteollisuuden prosentuaalisesta osuudesta bruttokansantuotteesta. Itävaltalaista ympäristöteknologia-alan teollisuutta kuvaa hyvin nopea kasvu ja kehityksen eturivissä on aurinkovoimateollisuus.  Itävallassa ympäristöteknologia tuottaa noin 8,2 miljardia euroa vuodessa.

Innovatiiviset teknologiat luonnonvarojen tehokkaan käytön edistämiseksi

Uusiutuvien energialähteiden jakelu Itävallassa on korkeampi kuin muiden maiden keskiarvo. Itävallan yritykset ovat ylpeitä tehokasta resurssien käytöstään veden, energian ja jätteiden kierrätyksen osalta. Avainteknologioita kuten biomassan, veden käytön ja innovatiivisen viemärihuollon teknologioita käytetään muuallakin kuin Itävallassa. Kansainvälisillä markkinoilla on maailmalaajuinen kysyntä tuotteista ja asiantuntemuksesta jotka takaavat energialähteiden parhaan mahdollisen hyväksikäytön.

Aurinko, vesi, tuuli 

Seuraavien vuosien aikana Euroopassa on odotettavissa aurinkoenergian käytön nousukausi. Maailman suurin aurinkopaneelien tuottaja - GrrenOneTec - sijaitsee Itävallassa. Tämä yritys kuten monet muutkin itävaltalaiset yritykset on hyvin valmistautunut siihen, että kiinnostus heidän tuotteisiinsa kasvaa. Nykyisin enemmän kuin 30 % Euroopan markkinoilla olevista aurinkopaneeleista on valmistettu Itävallassa.

Aurinkoenergian käyttöä varten tarvittavista itävaltalaisista tuotteista kuten aurinkosähköenergian inverttereistä ja eristeistä on suuri kysyntä niiden korkeiden laatustandardien ja innovatiivisten ratkaisujen ansiosta.

Itävalta on yksi Euroopan suurimmista lähdeveden toimittajista ja keskeisenä huolena nähdään niin veden kuin resurssin suojelu jotta riittävät resurssit ovat taattavissa myös seuraaville sukupolville. Itävaltalaiset yritykset, jotka työskentelevät teollisuusveden käsittelyn parissa, tarjoavat laajoja ipalveluitaan myös vientiin: 

  • jätevesien suodattaminen
  • hyvin puhdas deionisoitu vesi elektroniikka-, elintarvike- ja lääketeollisuutta varten
  • pH määrittäminen jätevedessä
  • raskasmetallien uuttaminen

Environment Agency Austria tilaston mukaan Itävallan rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 lähtien noin 77 %. Tämä on vain yksi positiivinen esimerkki ilman laadun parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Toimenpiteet ovat osana aktiivista ilmastopolitiikkaa ja antavat itävaltalaisessa ympäristöteknologia-alan teollisuudessa tärkeän alustan innovaatiolle.

Biokaasun potentiaali

Itävallassa on laaja asiantuntemus biokaasun tuottamisesta ja siellä on yli 300 biokaasuenergian tuotantolaitosta, jotka tunnetaan ekoenergialaitosten nimellä. Viimeisten vuosien aikana biokaasun käsittelemisessä on tapahtunut merkittävä edistyminen luonnonkaasun laadun saavuttamiseksi. 

Taloudellinen faktori – jätteet

Jätekeräykseen ja -käsittelyyn sisältyy Itävallassa noin 800 eri toimenpidettä. Alan teollisuus on johtoasemassa maailmaanlaajuisessa vertailussa ja tarjoaa seuraavia palveluita:

  • jätekeräys
  • jätteiden käsittely
  • kuljetus
  • lajittelu
  • sijoittelu
  • kierrätys

Ympäristöteknologian koneisto ja tuotantoyksiköt

Itävallan koneteollisuuden alan yritykset ovat maailmassa menestyksekkäitä viejiä. Euroopan ja kansainvälisillä markkinoilla arvostetaan ja kunnioitetaan innovatiivisen koneteollisuuden korkeita teknisiä standardeja ja tietotaitoa.

Itävallan yritykset eivät valmista ainoastaan koneita, vaan toimittavat lisäksi myös moduleita, työkaluja ja automatiikkaa, jotka takaavat asiakkaille korkean laadun ja maksimaalisen tuottavuuden. Menestymisen takana on hyvän koulutuksen saaneet asiantuntijat, korkea laatutietoisuus ja tiivis yhteistyö muiden maiden valmistajien kanssa.

Lisätietoja varten voitte ottaa yhteyttä Itävaltaan alla olevaan osoitteeseen tai ADVANTAGE AUSTRIA-toimisstoomme. 

Metallitekninen teollisuusliitto
Association of Metaltechnology Industries
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA