Advantage Austria Pokazati navigaciju

Pregled

Diljem cijelog svijeta, brzo šireće tehnologije zaštite okoliša kao što je kontrola ispuštanje štetnih tvari u okoliš, tehnike za štednju energije ili gospodarenje otpadom, postaje sve značajnije za dugotrajni razvoj. Tehnike zaštite okoliša i obnovljive energije u budućnosti će biti posebno brzo rastuća industrijska grana.

Sadržaj:

Koncentrirana stručnost u zaštiti okoliša

Austrija u europskoj usporedbi zauzima vođeću ulogu glede zaštite okoliša. Mnogo poduzeća prepoznalo je tržišne i izvozne šanse te grane. Tehnologije, koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju jeftinije i klima neutralne energije, zauzimaju visoki položaj u austrijskom gospodarstvu.

Energetski fond za zdravu budućnost 

Energetsko politički miljokaz predstavlja austrijski energetski fond. 500 milijuna eura teku u podršku obnovljivih energija, tehnologiju energetske učinkovitosti i mobilnost povoljnu za klimu. Vodena snaga, sunčana energija i inovativne bio mase – tehnologije koje služe zaštiti okoliša i sigurnosti opskrbe.

Tehnologija zaštite okoliša s gospodarskom snagom

Kada usporedimo udio eko industrije u bruto društvenom proizvodu, Austrija u odnosu na cijelu Europsku uniju zauzima drugo mjesto. Austrijska industrija tehnike zaštite okoliša posebno brzo raste. U tom trendu posebno prednjači grana solarne topline. Sveukupno se u Austriji glede tehnike zaštite okoliša obrće cca. 8,2 milijarde eura.

Inovativna tehnika za pažljivo ponašanje s resursima

Udio obnovljivih izvora energije u Austriji je natprosječno velik. Austrijska poduzeća su s pravom ponosna na svoju dobru efikasnost resursa vode, energije i reciklažu otpada. Ključne tehnologije kao što je korištenje biomase, prerada vode ili inovativne tehnike otpadnih voda ne primjenjuju se samo u Austriji. I na međunarodnom tržištu traženi su proizvodi i znanje za dugotrajno postupanje s resursima.

Sunce, voda, zrak 

Kod solarne termike u slijedećoj godini očekuje se boom. S GreenOneTec nalazite u Austriji najvećeg proizvođača ravnih kolektora. Ova i druge austrijske tvrtke dobro su pripremljene na pojačani interes glede njihovih proizvoda. Već danas se 30% europskog tržišta obskrbljuje kolektorima iz Austrije.
Kod struje koja se proizvodi sunčanom energijom, za austrijskim proizvodima kao što su transformatori izmjenjivača i stavljanje u ćeliju module fotovoltajke, zbog njihove inovativnosti i kvalitete, postoji velika međunarodna potražnja.

Austrija je jedna od vodom najbogatijih zemalja Europe. Glavni zahtjev je zaštititi vodene resurse i trajno omogućiti korištenje istih i za naredne generacije. Tako austrijske tvrtke u području industrijske prerade vode nude i razne usluge za izvoz, kao npr.

  • filtriranje partikula iz odvodnih voda
  • čista voda za elektro, prehrambenu, i farmaceutsku industriju
  • pH-vrijednosti, ispravci kiselih i alkaličnih otpadnih voda
  • odstranjivanje teških metala

Prema statistici Austrijskog saveznog ureda za okoliš emisije sumporovog dioksida su u Austriji od 1990. godine pale za ca. 77%.To je samo jedan od pozitivnih rezultata glede poduzetih mjera za povećanje kvalitete zraka, koja je dio aktivne politike za zaštitu klime i koja pruža austrijskoj industriji tehnike zaštite okoliša bitne impulse i inovacije.

Potencijal bio plin 

Austrija raspolaže velikim know-how pri proizvodnji bio plina i ima preko 300 bio plin postrojenja, koje su priznata kao eko proizvođači struje. Prilikom obrade bio plina na razinu kvalitete zemaljskog plina, zadnjih godina došlo je se do bitnih saznanja. 

Otpad kao gospodarski faktor

Na području sakupljanja i obrada otpada u Austriji djeluje cca. 800 tvrtki. U toj grani Austrija u cijelom svijetu zauzima vodeću ulogu i nudi sve bitne usluge, kao npr.

  • sakupljanje
  • obrada
  • prijevoz
  • sortiranje
  • deponiranje
  • termička prerada

Postrojenja i alati u tehnici zaštite okoliša

Austrijske tvrtke iz sektora strojarstva izvoze uspješno u čitav svijet. Visoki tehnički standardi i know-how ovog inovativnog dijela strojarstva visoko se cijene na europskom i svjetskim tržištima.

Austrijski ponuđači ne proizvode samo strojeve već dostavljaju i module, alate i automatizaciju, koje njihovim klijentima garantiraju najvišu kvalitetu i produktivnost. Dobro obrazovani stručni djelatnici, snažan osjećaj za kvalitetu i povezivanje s proizvođačima u drugim zemljama ubrajaju se u faktore uspješnosti.

Za daljnje informacije kontaktirajte molimo Vaš, ADVANTAGE AUSTRIA-tj. Austrijski ured za vanjsku trgovinu ili direktno: 

Strukovno udruženje metaloprerađivačke industrije
Fachverband Metalltechnische Industrie
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA