Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Overzicht

Wereldwijd wordt een snelle verspreiding van milieutechnieken zoals de emissiecontrole, technieken voor energiebesparing of afvalverwerking steeds belangrijker voor een duurzame ontwikkeling. Milieutechniek en duurzame energie zullen in de toekomst een bijzonder snel groeiende tak van de industrie zijn.

Inhoud:

Geconcentreerde competentie voor milieutechniek

In vergelijking met de rest van Europa neemt Oostenrijk m.b.t. milieutechniek een belangrijke plaats in. Veel bedrijven beseffen welke kansen deze branche heeft m.b.t. de markt en de export. Technologieën die voor een goedkope en klimaatneutrale energieproductie kunnen worden ingezet, hebben binnen de Oostenrijkse economie een belangrijke betekenis. 

Energiefonds voor een gezonde toekomst

Het Oostenrijkse energiefonds vormt een energie-politieke mijlpaal. 500 miljoen euro vloeit in de ondersteuning van duurzame energie, technologieën voor efficiënte energie en mobiliteit die goed is voor het klimaat. Waterkracht, zonne-energie en innovatieve biomassa-technologieën staan in dienst van de milieubescherming en de zekerheid van energieverzorging.

Milieutechnologiën met economische kracht

Wanneer men de aandelen van de milieu-industrie vergelijkt met het brutto binnenlands product, dan staat Oostenrijk binnen de EU op de tweede plaats. De Oostenrijkse milieutechnische industrie groeit bijzonder snel. Bij deze trend staat de branche zonne-energie voorop. In totaal wordt in Oostenrijk binnen de milieutechniek zo'n 8,2 miljard euro omgezet.

Innovatieve techniek voor een zuinige omgang met ressources

Het aandeel duurzame energiedragers is in Oostenrijk gemiddeld hoog. De Oostenrijkse bedrijven zijn terecht zeer trots op de goede efficiëntie van de ressources bij water, energie en afvalrecycling. Sleuteltechnologieën zoals het gebruik van biomassa, waterbehandeling of innovatieve rioolwatertechniek worden niet alleen in Oostenrijk ingezet. Er is ook op de internationale markten vraag naar producten en know-how voor een duurzame omgang met ressources.

ZON, WATER, LUCHT

In Europa wordt de komende jaren binnen de sector zonne-energie een stijging verwacht. Met GreenOneTec vindt u in Oostenrijk de wereldwijd grootste producent van zonnecollectoren. Deze en andere Oostenrijkse bedrijven zijn goed op het toenemende interesse aan hun producten voorbereid. Vandaag de dag wordt reeds meer dan 30% van de Europese markt met zonne-collectoren uit Oostenrijk voorzien.

Bij zonne-energie zijn producten uit Oostenrijk zoals omkeerschakelingen en de isolatie van photovoltaicmodules vanwege hun innovatieve kracht en kwaliteit internationaal zeer gevraagd.

Oostenrijks is één van de meest waterrijke landen van Europa. Het ligt Oostenrijk bijzonder aan het hart om de waterressources te beschermen en ook voor toekomstige generaties duurzaam productief te maken. Zo bieden Oostenrijkse bedrijven die werkzaam zijn in de sector industriële waterbehandeling ook voor de export veel verschilldende prestaties aan, bijvoorbeeld

  • Filtratie van deeltjes uit rioolwater
  • Schoon water voor de electronica-, levensmiddelen-, dranken- en farmaceutische-industrie
  • Correcties van ph-waarden van zure en basische rioolwateren
  • Verwijderen van zware metalen

Volgens statistiek van het Oostenrijkse bureau voor milieuzaken zijn de emissies van zwaveldioxide sinds 1990 teruggedrongen met ca. 77%. Dat is slechts één van de positieve resultaten van de maatregelen die horen bij de actieve klimaat-politiek en die o.a. genomen zijn om de luchtkwaliteit te verhogen, waardoor de Oostenrijkse milieutechnische branche een belangrijk impuls voor innovaties krijgt.

Potentieel biogas

Wat de productie van biogas betreft heeft Oostenrijk een groot know-how en het heeft meer dan 300 biogasinstallaties die als ecologische energie-installaties worden erkend. Bij de opwerking van biogas naar aardgaskwaliteit werd de laatste jaren belangrijke kennis opgedaan. 

Afval als economische factor

In Oostenrijk zijn in de sector ophalen en verwerken van afval ca. 800 bedrijven werkzaam. De branche neemt wereldwijd het voortouw en biedt alle relevante prestaties zoals bijvoorbeeld

  • Verzamelen
  • Verwerken
  • Transporteren
  • Sorteren
  • Deponeren
  • Thermische verwerking

Milietechnische installaties en apparatuur

Oostenrijkse bedrijven, die werkzaam zijn in de sector machinebouw, exporteren met succes over de hele wereld. De hoge technische standaard en het know-how van deze innovatieve tak van de machinebouw worden op de Europese en internationale markten gewaardeerd.

Oostenrijkse aanbieders produceren niet alleen machines, maar leveren bovendien ook modules, gereedschappen en automatisering, die hun klanten de hoogste kwaliteit en productiviteit garanderen. Goed geschoolde werknemers, een hoog besef van kwaliteit en de netwerkvorming met producenten uit andere landen behoren tot de factoren van hun succes.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uwADVANTAGE AUSTRIA-Büro  of direct met:

Vakvereniging van de metaal-technische industrie
Fachverband Metalltechnische Industrie
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA