Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Przegląd

Na całym świecie coraz większą rolę dla zrównoważonego rozwoju odgrywają rozprzestrzeniające się technologie ochrony środowiska, takie jak kontrola emisji, techniki oszczędzania energii oraz gospodarowanie odpadami. Technologie ochrony środowiska i odnawialne źródła energii w przyszłości stanowić będą szczególnie prężnie rozwijającą się gałąź przemysłu.

Treść

Skoncentrowane kompetencje techniki ochrony środowiska

Austria odgrywa wśród państw europejskich wiodącą rolę w kwestiach techniki ochrony środowiska. Wiele przedsiębiorstw dostrzega szanse rynkowe i eksportowe tej branży. Technologie, stosowane w celu tańszego i mniej szkodliwego dla klimatu wytwarzania energii, zajmują wysoką pozycję w gospodarce Austrii.

Fundusz energetyczny dla zdrowej przyszłości

Kamieniem milowym dla polityki energetycznej jest austriacki fundusz energetyczny. 500 mln euro przekazywanych jest na cele wspierania odnawialnych źródeł energii, technologii zwiększających wydajność energetyczną oraz bardziej przyjaznych dla klimatu sposobów przemieszczania. Energia wodna i słoneczna oraz nowoczesne technologie wykorzystujące biomasę służą ochronie środowiska oraz bezpieczeństwu zaopatrywania w energię.

Technologie ochrony środowiska to siła napędzająca gospodarkę

Porównując udziały przemysłu ekologicznego w produkcie krajowym brutto Austria znajduje się wśród państw UE na drugim miejscu. Austriacki przemysł technik ochrony środowiska rozwija się wyjątkowo szybko, a szczególną pozycję zajmuje tutaj branża energii słonecznej. Łączny obrót branży technologii ochrony środowiska w Austrii wynosi ok. 8,2 mld euro.

Innowacyjna technika służąca oszczędnemu wykorzystywania zasobów

Udział odnawialnych nośników energii w Austrii jest nadzwyczaj wysoki. Austriackie przedsiębiorstwa mogą być naprawdę dumne z wydajnego wykorzystywania wody, energii czy przetwarzania odpadów. Kluczowe technologie, jak wykorzystywanie biomasy, wody czy innowacyjne sposoby oczyszczania ścieków są stosowane nie tylko w Austrii. Popyt na produkty oraz wiedza na temat zrównoważonego wykorzystywania zasobów na rynkach międzynarodowych jest bardzo duży. 

Słońce, woda, powietrze

W dziedzinie techniki solarnej spodziewany jest w najbliższych latach w Europie wielki boom. GreenOneTec z Austrii to największy światowy producent kolektorów płaskich. To i wiele innych austriackich przedsiębiorstw jest dobrze przygotowanych na rosnące zainteresowanie ich produktami. Już dzisiaj Austria zaopatruje 30% europejskiego rynku kolektorów.

Dla produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej niezbędne są austriackie produkty, takie jak przemienniki częstotliwości czy metody zasklepiania modułów fotowoltaicznych. Na międzynarodowych rynkach istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu produkty charakteryzujące się wysoką innowacyjnością i jakością.

Austria to jeden z najbardziej zasobnych w wodę krajów europejskich. Najważniejszym zadaniem jest obecnie ochrona zasobów wody, tak aby mogły z nich korzystać przez długi okres czasu również przyszłe pokolenia. Austriackie przedsiębiorstwa oferują w zakresie przemysłowego wykorzystania wody różnorodne rozwiązania, z których wiele jest eksportowanych, jak np.: 

  • filtrowanie cząsteczek ścieków
  • najczystsza woda dla przemysłu elektronicznego, spożywczego, farmakologicznego i produkcji napojów
  • regulacja odczynnika pH kwaśnych i zasadowych ścieków
  • usuwanie metali ciężkich

Według danych statystycznych austriackiego Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska emisja dwutlenku siarki w Austrii spadła od 1990 roku o ok. 77%.To tylko jeden z pozytywnych wyników działań mających na celu podwyższenie jakości powietrza, co z kolei jest elementem aktywnej polityki klimatycznej i dostarcza austriackiej branży środowiskowej ważnych impulsów do stosowania innowacji. 

Potencjał biogazu

Austria dysponuje bogatym know-how na temat wytwarzania biogazu i posiada ponad 300 stosownych instalacji, uznanych za ekologiczne elektrownie. Podczas obróbki biogazu do jakości gazu ziemnego w ostatnich latach pozyskano wiele ważnych doświadczeń. 

Gospodarcze wykorzystanie odpadów

W zakresie zbiórki i przetwarzania odpadów w Austrii działa ok. 800 zakładów. Ta branża na całym świecie stale zyskuje na znaczeniu i oferuje wszystkie istotne usługi w tym zakresie, jak np.:

  • Zbiórka
  • Przetwarzanie
  • Transport
  • Sortowanie
  • Magazynowanie
  • Obróbka termiczna

Instalacje i urządzenia dla ochrony środowiska

Austriackie przedsiębiorstwa z branży maszynowej eksportują z dużym sukcesem na cały świat. Wysoki standard techniczny oraz wiedza z tej innowacyjnej branży budowy maszyn są cenione na europejskich i międzynarodowych rynkach.

Austriaccy oferenci nie tylko produkują maszyny, lecz również dostarczają moduły, narzędzia i automatykę, które z kolei gwarantują ich klientom najwyższą jakość i wydajność. Dobrze wykształceni specjaliści, wysoka świadomość jakości oraz bliska współpraca z producentami w innych krajach to czynniki sukcesu.

Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z biurem ADVANTAGE AUSTRIA lub zwrócić się bezpośrednio do: 

Zrzeszenie Przemysłu Metalowego
Association of Metaltechnology Industries
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA