Advantage Austria Indicare navigare

Imagine de ansamblu

Distribuirea rapidă a tehnologiilor pentru mediu cum ar fi controlul emisiilor, tehnica de economisire a energiei sau gospodărirea reziduurilor devine din ce în ce mai importantă pentru o dezvoltare durabilă. Tehnica pentru mediu şi energie din surse regenerabile va fi un domeniu industrial care se vor dezvolta deosebit de rapid în viitor.

Conţinut structurat:

Concentrare de competenţă în domeniul tehnologiei pentru mediu

În problematica tehnică pentru mediu Austria deţine un rol conducător pe plan european. Şansele de piaţă şi la export sunt recunoscute de către multe firme. Tehnologiile, care pot fi aplicate pentru producerea economică de energie fără a afecta clima sunt deosebit de apreciate în economia austriacă.

Fondul pentru energie pentru un viitor sănătos

Fondul austriac pentru energie reprezintă un pilon de bază al politicii energetice. 500 Mio. Euro se alocă sprijinirii producerii de energie din surse regenerabile, tehnologiilor de eficientizare din domeniul energetic şi mobilităţii fără reprecursiuni asupra climei. Forţa apei, energia solară şi tehnologiile inovative care implică utilizarea biomasei servesc protecţiei mediului şi siguranţei în alimentare.

Tehnologii de mediu cu impact puternic în economie

Dacă dorim să comparăm aportul industriei ecologice la produsul intern brut Austria se află pe locul doi în UE. Industria austriacă de tehnică pentru mediu creşte extrem de repedel. Cea mai avansată în acestă tendinţă este branşa energiei solare. În total în Austria se realizează în tehnica pentru mediu o cifră de afaceri de circa 8,2 mrd. Euro.

Tehnici inovatoare pentru o utilizare raţională a resurselor

Proporţia de resurse regenerabile pentru producerea energiei este în Austria peste medie. Întreprinderile austriece sunt pe bună dreptate foarte mândre de eficienţa lor la utilizarea resurselor în privinţa apei, energiei şi a reciclării deşeurilor. Tehnologiile la cheie cum ar fi cele pentru utilizarea biomasei, tratarea apei sau tehnici inovative de tratare a apelor uzate nu sunt aplicate doar în Austria. Prodsele şi Know-how pentru o abordare durabilă a resurselor sunt solicitate şi pe pieţele internaţionale.

Soare, apă, aer

În cazul energiei termice solare se preconizează un boom în următorii ani în Europa. GreenOneTec din Austria cel mai mare producător de colectori plaţi pe plan mondial. Această firmă şi alte firme austriece sunt bine pregătite în privinţa interesului crescut asupra produselor lor. În prezent peste 30% din piaţa europeană este aprovizionată cu colectori din Austria.

În privinţa curentului din energie solară produsele austriece cum ar fi ondulorii şi încasetarea modulelor fotovoltaice sunt foarte solicitate pe plan internaţional datorită elementelor inovative şi a calităţii.

Austria este una din ţările cu cele mai multe ape din Europa. O procupare centrală este protejarea resurselor de apă astfel încât să poată fi folosite durabil şi de către generaţiile viitoare. În acest sens firmele austriece oferă servicii multiple şi la export în privinţa tratării industriale a apei cum ar fi: 

  • filtrarea particulelor din ape uzate
  • apa epurată pentru industria electrotehnică, industria alimentară, cea a băuturilor şi pentru industria farmaceutică
  • corecţii ale valorii-pH pentru ape uzate acide şi alcaline
  • îndepărtarea metalelor grele

Potrivit statisticilor Agenţiei Federale pentru Protecţia Mediului, emisiile de dioxid de sulf din Austria au scăzut cu ca. 77% faţă de 1990.  Acesta este doar unul dintre rezultatele pozitive al măsurilor luate pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, care fac parte din politica activă privind protejarea climei şi care dă impulsuri importante în branşa tehnică pentru mediu din Austria în plan inovativ.

Potenţialul pentru biogaz 

Austria deţine mult Know-how la producerea de biogaz şi deţine peste 300 instalaţii de biogaz, care sunt recunoscute ca instalaţii pentru curent ecologic. La prepararea biogazului astfel încât să se obţină calitatea gazelor naturale s-au obţinut în ultimii ani constatări importante. 

Factorul economic deşeuri

În domeniul colectării şi al tratării deşeurilor sunt active în Austria circa 800 de firme. Această branşă se află pe primele locuri pe plan mondial şi oferă toate serviciile relevante, cum ar fi:

  • colectarea
  • tratarea
  • transportul
  • sortarea
  • depozitarea
  • valorificarea termică

Instalaţii şi aparatură din tehnica de mediu

Firmele austriece din domeniul construcţii de maşini exportă cu succes în întreaga lume. Înaltul nivel tehnic şi Know-how din aceast sector inovativ al construcţiilor de maşini sunt apreciate pe pieţele europene şi internaţionale.

Furnizorii austrieci nu produc doar maşinile, ci livrează în plus şi module, unelte şi componente automatizate, care garantează clienţilor calitatea superioară şi productivitatea. Specialişti bine pregătiţi, foarte conştienţi asupra necesităţii asigurării calităţii şi relaţiile pe care le au cu producătorii din alte ţări sunt factori care asigură succesul.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Biroul Dumneavoastră ADVANTAGE AUSTRIA sau adresaţi-vă direct la: 

Asociaţia de profil din industria tehnologiei metalelor
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria
 
+43 5 90900 3482
 
+43 1 505 10 20
office@fmti.at
 
http://www.metalltechnischeindustrie.at/en/
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA